Viktiga funktioner i BIM Collaboration-produkterna

Projektets tidslinje i Design Collaboration-modulen i BIM Collaborate Pro

Designsamarbete

Hantera mark-, väg- och VA-projektering, byggnadsdesign och tvärvetenskapliga data med projektbaserade arbetsflöden i ett enda system

Projektmallar

Konfigurera effektivt projekt med hjälp av konfigurerbara mallar för filer, ärenden, formulär och roller

Demokratisk tillgång till data

Granska konstruktioner online och hantera team, projekt och databehörigheter centralt

Avancerade ändringsanalyser

Se hur ändringar som görs av olika yrkesgrupper påverkar det planerade arbetet genom att visa valfria kombinationer av modeller i 2D eller 3D

Projektaktivitetsspårning

Visa datum och innehåll i delade konstruktionspaket – ett smidigt sätt att hantera datautbyten i projekt med flera yrkesgrupper inblandade

Problemkoppling

Identifiera fel och tilldela ärenden för att få dem åtgärdade. Använd tilläggen för felhantering för att lösa problem direkt i Revit eller Navisworks

Automatiserad kollisionskontroll

Testa designalternativ genom att köra kollisionsanalyser på delade modeller i mappar som är skilda från de ”skarpa” arbetsfilerna

Värdefulla projektinsikter

Följ upp vanliga problem och använd egna projektdata för att förbättra både planeringen och förutsägbarheten

Centraliserad informationskälla

Förbättra effektiviteten i samband med överlämningar genom att lagra och hantera alla projektdata på ett och samma ställe

Nyheter i Autodesk BIM Collaborate Pro 2025

Nya funktioner i Autodesk BIM Collaborate Pro 2025

Tandem for AEC-behörighet

Utöka dina tjänster med möjligheten att bygga, leverera och upprätthålla digitala tvillingar för dina kunder.


Funktioner i BIM Collaborate Pro och BIM Collaborate

Funktioner i både BIM Collaborate Pro och BIM Collaborate

ENHANCED

Tvärvetenskaplig design med samarbetsfunktioner

Hantera mark-, väg- och VA-projektering, byggdesign samt team och data från olika discipliner på ett holistiskt sätt genom att använda projektbaserade arbetsflöden i en centraliserad informationskälla. Dela information mellan olika projekt med interna och externa team genom att använda broteknik. Visa paketstatus för olika projektroller, förbättra anslutbarhet, kommunikation och transparens. (Video: 2:42 min.)


Projektmallar

Effektivisera projektkonfigurationen genom att konfigurera en projektmall med inställningar för filer, ärendehantering, formulär och roller. Genom att replikera projektinställningarna från tidigare projekt minskar antalet steg, vilket sparar tid och gör allt mera enhetligt.


Demokratisk tillgång till designdata

Enkel granskning av ritningar med webbläsare. Administrera team, projekt och konton på en och samma plats. Robusta behörigheter med säker åtkomst till relevanta data och automatiska kontroller hjälper teamen att förbli fokuserade.


Avancerade ändringsanalyser

Skaffa dig en förståelse för hur ändringar som görs av olika yrkesgrupper påverkar det planerade arbetet genom att visa och jämföra valfria kombinationer av modeller i 2D eller 3D, eller med tidigare versioner. Skapa tillsynsgrupper för att följa upp och förstå omfattningen av ändringar samt för att få automatiska meddelanden. Ange arbetsflöden för godkännande i samband med ändringsgranskningar.


Projektaktivitetsspårning

Konstruktionsansvariga kan använda tidslinjevyn för att enkelt se datum och innehåll i delade konstruktionspaket och data. Du kan även skapa och konsumera paket i tvärvetenskapliga projekt med ett gränssnitt.


Problemkoppling

Identifiera fel i en design och tilldela ärenden för att få dem åtgärdade så snabbt som möjligt. Använd tilläggen för att lösa problem som du fått tilldelade via molnet direkt i Revit eller Navisworks, med möjlighet till ett slutet arbetsflöde.


ENHANCED

Automatiserad kollisionskontroll

Förbättra konstruktionskvaliteten och förenkla samordningen av referensmodeller i molnet med hjälp av automatiserad kollisionsanalys.


Värdefulla projektinsikter

Spåra vanliga problem under hela samarbetet med konstruktionsprocessen. Använd egna projektdata för att förbättra både planeringen och förutsägbarheten


En enda informationskälla

Förbättra effektiviteten i samband med överlämningar genom att lagra och hantera alla projektdata på ett och samma ställe, oavsett om de har genererats i Revit, Civil 3D eller AutoCAD Plant 3D.


Funktioner som endast ingår i BIM Collaborate Pro

Revit Cloud Worksharing

Flytta arbetsdelning till molnet för snabbare och enklare samredigering i Revit. Använd BIM-data för att förbättra byggbarheten nedströms.


Collaboration for Civil 3D

Samarbeta säkert med Civil 3D-filer, objektkopplingar och xref på ett och samma ställe. Designen kan enkelt granskas i en vanlig webbläsare.


Collaboration for Plant 3D

Säker åtkomst till AutoCAD Plant 3D-filer mellan olika team. Upprätthåll kompatibilitetskraven i en molnbaserad, gemensam datamiljö.