Viktiga funktioner i BIM Collaboration-produkterna

Projektets tidslinje i Design Collaboration-modulen i BIM Collaborate Pro

Designsamarbete

Hantera mark-, väg- och VA-projektering, byggnadsdesign och tvärvetenskapliga data med projektbaserade arbetsflöden i en och samma miljö

Projektmallar

Effektivisera projektkonfigurationen genom att konfigurera en projektmall med inställningar för filer, ärendehantering, formulär och roller

Demokratisk tillgång till designdata

Granska ritningar i en webbläsare. Administrera team och projekt – inklusive dataåtkomst och behörigheter – på ett och samma ställe

Avancerade ändringsanalyser

Skaffa dig en förståelse för hur ändringar som görs av olika yrkesgrupper påverkar det planerade arbetet genom att visa valfria kombinationer av modeller i 2D eller 3D

Projektaktivitetsspårning

Visa datum och innehåll i delade designpaket – ett smidigt sätt att hantera datautbyten i projekt med flera yrkesgrupper inblandade

Problemkoppling

Identifiera fel och tilldela ärenden för att få dem åtgärdade. Använd tilläggen för felhantering för att lösa problem direkt i Revit eller Navisworks

Automatiserad kollisionskontroll

Testa designalternativ genom att köra kollisionsanalyser på delade modeller i mappar som är skilda från de ”skarpa” arbetsfilerna.

Värdefulla projektinsikter

Följ upp vanliga problem och använd egna projektdata för att förbättra både planeringen och förutsägbarheten

En enda informationskälla

Förbättra effektiviteten i samband med överlämningar genom att lagra och hantera alla projektdata på ett och samma ställe

Funktioner i BIM Collaborate Pro och BIM Collaborate

Funktioner i både BIM Collaborate Pro och BIM Collaborate

Tvärvetenskaplig design med samarbetsfunktioner

Ta ett helhetsgrepp på mark-, väg- och VA-projektering, byggnadsdesign och tvärvetenskapliga data med projektbaserade arbetsflöden i en och samma miljö. Visa paketstatusar för personer med olika projektroller, vilket ger bättre kopplingar, kommunikation och transparens i projektet.


Projektmallar

Effektivisera projektkonfigurationen genom att konfigurera en projektmall med inställningar för filer, ärendehantering, formulär och roller. Genom att replikera projektinställningarna från tidigare projekt minskar du antalet steg, vilket sparar tid och gör allt mera enhetligt.


Demokratisk tillgång till designdata

Enkel granskning av ritningar med webbläsare. Administrera team, projekt och konton på en och samma plats. Robusta behörigheter med säker åtkomst till relevanta data och automatiska kontroller gör det möjligt för teamen att lägga fokus på arbetet.


Förbättrad

Avancerade ändringsanalyser

Skaffa dig en förståelse för hur ändringar som görs av olika yrkesgrupper påverkar det planerade arbetet genom att visa och jämföra valfria kombinationer av modeller i 2D eller 3D. Även tidigare versioner kan användas. Skapa tillsynsgrupper för att följa upp och förstå omfattningen av ändringar samt  att få automatiska meddelanden. Ange arbetsflöden för godkännande i samband med ändringsgranskningar.


Projektaktivitetsspårning

Med tidslinjevyn kan designansvariga enkelt hålla ordning på datum och visa innehållet i delade designpaket och data samt skapa och använda paket i projekt med flera discipliner via ett och samma gränssnitt.


Problemkoppling

Identifiera fel i en design och tilldela ärenden för att få dem åtgärdade så snabbt som möjligt. Använd tilläggen för felhantering för att lösa problem som du fått tilldelade via molnet direkt i Revit eller Navisworks, med möjlighet till ett slutet arbetsflöde.


Automatiserad kollisionskontroll

Testa designalternativ genom att köra kollisionsanalyser på delade modeller i testmappar som är skilda från de ”skarpa” arbetsfilerna.


Värdefulla projektinsikter

Följ upp vanliga problem genom hela designsamarbetsprocessen och använd egna projektdata för att förbättra både planeringen och förutsägbarheten.


En enda informationskälla

Förbättra effektiviteten i samband med överlämningar genom att lagra och hantera alla projektdata på ett och samma ställe, oavsett om de har genererats i Revit, Civil 3D eller AutoCAD Plant 3D.


Funktioner som endast ingår i BIM Collaborate Pro

Revit Cloud Worksharing

Flytta worksharing till molnet för snabbare och enklare samredigering i Revit. Använd BIM-data (Building Information Modeling) för att förbättra byggbarheten nedströms.


Collaboration for Civil 3D

Samarbeta säkert med Civil 3D-filer, objektkopplingar och xref på ett och samma ställe. Designen kan enkelt granskas i en vanlig webbläsare.


Collaboration for Plant 3D

Teamen får säker åtkomst till AutoCAD Plant 3D-filer och möjlighet att upprätthålla regelefterlevnaden i en gemensam molnmiljö.