AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

Lås upp möjligheterna med designsamarbete

Harmonisera tvärvetenskapliga projektgrupper

Förverkliga möjligheterna med designsamarbete med Autodesk BIM Collaborate Pro

BIM Collaborate Pro hjälper AEC-företag att förbättra samarbetet med hjälp av repeterbara, molnbaserade arbetsflöden. Med BIM Collaborate Pro kan projektgrupperna:

  • Samordna granskningar med alla projektteam utifrån en central informationskälla.

  • Hantera designdata i olika projekt.

  • Samarbeta och skapa i Revit, Civil 3D och AutoCAD Plant 3D.


Översikt över designsamarbete (video: 3:29 min)

Varför ska man använda BIM Collaborate Pro för designsamarbete?

Anpassa skala med molnbaserade arbetsflöden

Se till att dina team är på samma sida med ett smidigt flöde av genomförbara data och länkade arbetsflöden mellan författarlösningarna och molnet.

Öka ditt teams produktivitet

Säker åtkomst till projektdata minimerar behovet av att byta arbetsuppgift och ger kontext för projektändringar, vilket förbättrar effektiviteten.

Optimera granskningsprocessen

Effektivisera datahantering och problemlösning med centraliserade data, samordnade modeller och förbättrad projektinsyn.

Viktiga funktioner

Designsamarbete i BIM Collaborate Pro

Tvärvetenskaplig design med samarbetsfunktioner

Hantera mark-, väg- och VA-projektering, byggdesign samt team och data från olika discipliner på ett holistiskt sätt genom att använda projektbaserade arbetsflöden i en centraliserad informationskälla. Dela information mellan olika projekt med interna och externa team genom att använda broteknik. Visa paketstatus för olika projektroller, förbättra anslutbarhet, kommunikation och transparens. (Video: 2:42 min.)

Video: Översikt över Bro för designsamarbete i BIM Collaborate Pro

Möten

Planera möten, skapa dagordning och övervaka deltagarnas närvaro enkelt och smidigt. Generera protokoll för att dokumentera viktiga beslut. Tilldela åtgärdsobjekt med förfallodatum till deltagare för ökad ansvarighet. Länka referenser till åtgärdsobjekt för smidig åtkomst under sessioner. Organisera uppföljningsmöten för att hålla takten i pågående projekt.


Designsamordning

Identifiera och organisera effektivt samordningsproblem för att lösa problem och utforska designalternativ med hjälp av automatiserad kollisionskontroll. Utför kollisionsanalyser på delade modeller i olika mappar, separat från pågående arbete.


Avancerade ändringsanalyser

Skaffa dig en förståelse för hur ändringar som görs av olika yrkesgrupper påverkar det planerade arbetet genom att visa och jämföra valfria kombinationer av modeller i 2D eller 3D, eller med tidigare versioner. Skapa tillsynsgrupper för att följa upp och förstå omfattningen av ändringar samt för att få automatiska meddelanden. Ange arbetsflöden för godkännande i samband med ändringsgranskningar.


Problemkoppling

Identifiera fel i en design och tilldela ärenden för att få dem åtgärdade så snabbt som möjligt. Använd tilläggen för att lösa problem som du fått tilldelade via molnet direkt i Revit eller Navisworks, med möjlighet till ett slutet arbetsflöde.


Paket

Bunta ihop ditt teams modeller, vyer, ritningsuppsättningar och stöddokument för att dela med andra projektteam. Förhandsgranska delade paket för att avgöra rätt tid eller tidpunkt för när ett paket ska användas i din designmiljö.


"Med Autodesk BIM Collaborate Pro får vi ännu större anslutningsmöjligheter mellan vårt webbplatsteam, andra konsulter och underleverantörer."

- Hayden Co’burn, Senior Project Architect and Partner, CplusC Architects + Builders

Utforska viktiga arbetsflöden för designsamarbete i BIM Collaborate Pro

Se hur BIM Collaborate Pro fungerar med annan programvara

Video: Demo av modellsamordning i BIM Collaborate Pro

Samordning av modeller

Upptäck och åtgärda snabbt kollisioner och designfel innan byggarbetet påbörjas.

 


Video: Demo av designsamarbete i BIM Collaborate Pro

Designsamarbete

Hantera team och data från olika branscher med projektbaserade arbetsflöden i en och samma miljö.

 


Video: Demo av verktyg för ändringsanalys i BIM Collaborate Pro

Förändringsanalys

Jämför enkelt modellversioner och strukturera bevakningsgrupper för realtidsuppdateringar av specifika objekt.