AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

Effektivisera designhanteringen

Transparenta projekt med större kontroll

Effektivisera designhanteringen med Autodesk BIM Collaborate Pro

BIM Collaborate Pro hjälper AEC-företag att effektivisera designprocesser, uppfylla avtalsförpliktelser och förenkla kommunikation och spårning av milstolpar. Med BIM Collaborate Pro kan projektgrupperna:

  • Planera, samordna och kontrollera designprocessen strategiskt.

  • Hantera data effektivt och minska riskerna.

  • Övervaka projektets förlopp noggrant och håll sig på banan.


Design management overview (video: 2:08 min.)

Varför ska man använda Autodesk BIM Collaborate Pro för designhantering?

Kontrollera kostnad, tidsplanering och kvalitet

Spåra delad designinformation och projektscheman, spara tid och håll dig inom budget med standardiserade arbetsflöden och projektmallar.

Skapa transparens för projekt

Få centraliserad åtkomst till projektkommunikation och -dokumentation från interna och externa team i en och samma datamiljö.

Få användbara rekommendationer

Fatta välgrundade beslut med hjälp av förutsägelseanalys och individuella rekommendationer.

Viktiga funktioner

Designhantering i BIM Collaborate Pro

Projektaktivitetsspårning

Visa datum och innehåll i delade konstruktionspaket, hantera datautbyten i projekt med flera yrkesgrupper inblandade


Korrespondens

Skapa, importera, hantera och dela projektkommunikation i en central informationskälla.


Mallar

Starta projekt snabbare med anpassningsbara mallar baserade på klient- och affärsbehov. 


ISO 19650 och anpassade namngivningsstandarder för filer

Implementera, organisera och identifiera enkelt filer med hjälp av standardiserade namngivningssystem för filer.


Insight

Ytinsikter från instrumentpaneler som är enkla att använda för att utvärdera trender, identifiera luckor och använda förutsägande analyser för att minska risker och öka kvaliteten.


Behörigheter och kontroll

Kontrollera och säkra åtkomsten till relevanta projektdata med hjälp av roller och gruppbaserade behörigheter.


Video: Arcadis standardiserade sina globala datainsamlingsprocesser för att förbättra kvaliteten och främja affärstillväxten

"Den förbättrade standardmappstrukturen och mallarna för projekthantering gjorde att projektdeltagarna intuitivt kunde utforska användningen av alla tillgängliga moduler, vilket minskade hanteringen med e-post och kalkylblad."

– Ann Blanchard, Senior Project Manager, Arcadis

Utforska viktiga arbetsflöden för designhantering i BIM Collaborate Pro

Video: Översikt över hur du skapar arbetsflöden för projektstandarder i BIM Collaborate och BIM Collaborate Pro

Projektstandarder

Starta projekt snabbt och få en bättre översikt. Effektivisera filhämtningen med anpassningsbara namnstandarder.

 


Video: Översikt över arbetsflödet för korrespondenshantering i BIM Collaborate och BIM Collaborate Pro

Korrespondenshantering

Få centraliserad kommunikation från interna och externa e-postkällor inom ditt anslutna projekt.

 


Video: Översikt över arbetsflödet för insikter i BIM Collaborate och BIM Collaborate Pro

Projektinsikter

Få en holistisk överblick över ditt projekts resultat och status med hjälp av insikter.