Civil 3D FÖR JÄRNVÄGPROJEKTERING

Modellera och analysera järnvägsprojekt effektivt

Utför planering, utformning och leverans av stationer och spårsystem snabbare.

Civil 3D-funktioner för omkonstruktion av järnvägar

Funktioner

Väglinjer och profiler

Använd spårlinjer för att skapa spårsystem med gemensam placering baserat på angivna toleranser som justeras utifrån ändringar av den överordnade järnvägens geometri, profil och förhöjning för järnvägsspår. (video: 1:46 min.)


Specialkonstruktion av spårsystem

Designa sidospår för förgreningar och spårväxlar för järnvägskorsningar som kopplar ihop parallella väglinjer baserat på ett bibliotek med sidospår och järnvägskorsningar som du kan redigera, ta bort eller komplettera.


Modellering av vägkorridorer

Bygg modeller av 3D-spårvägskorridorer med väglinjer, profiler och delar. Integrera spårväxlar, sidospår, plattformar och förhöjningar för järnvägsspår. (video: 54 sek.)

Mer information (engelska)


Design av plattformskanter

Designa plattformskanter för stadsbana eller järnväg med enkla eller dubbla plattformsdelar med en dynamiskt uppdaterad plattformskant längs spåret. (video: 1:01 min.)


Automatiserad konstruktion

Använd visuell programmering för att generera skript som automatiserar repetitiva och komplexa uppgifter, inklusive elektrifiering och planering av signaler och andra systemelement. (video: 2:42 min.)


Koppla ihop med andra Autodesk-produkter för järnvägskonstruktion

Optimera järnvägsdesignen under alla projektfaser

Ta fram en kontext och skapa konceptuella och detaljerade designer av horisontella och vertikala strukturer. (video: 2:18 min.)


Effektivisera utformning av järnvägsspår

Utför detaljerad modellering och dokumentation av järnvägsnätets tillgångar. (video: 4:07 min.)


Automatisera designarbetsflöden

Använd Dynamo för att automatisera arbetet med att designa och skapa detaljritningar för både komplexa och rutinmässiga uppgifter. På det sättet kan du snabba upp hela projektprocesser. (video: 2:37 min.)