Fusion 360 Manage med Upchain-funktioner

Molnbaserade PLM-instrumentpaneler och KPI:er

Multi-CAD-datahantering

Designa, dela och hantera data oavsett CAD-filtyp för att möjliggöra sömlöst samarbete

Centraliserade data och processer

Minska mängden tidskrävande aktiviteter som datainmatning, e-post, möten och informationssökning

Mobil åtkomst

Granska designer, se materialförteckningsobjekt, ändra livscykelstatus och mer därtill – allt detta från din mobila enhet

Öppet API

Öka värdet på dina data genom att integrera Autodesk PLM med företagssystem som ERP och CRM

Designsamarbete och granskning

Dela enkelt data i realtid och samla in återkoppling via markeringar och kommentarer utan att behöva CAD-licenser

Introduktion av nya produkter

Konfigurera projektmallar och standardisera fas—grind—milstolpar, slutprodukter och uppgifter

Hantering av produktportfölj

Skapa konkurrenskraftiga produktportföljer med integrerad ändringshantering och produktutvecklingsspårning

Materialförteckning

Hantera och dela materialförteckningar centralt, vilket säkerställer att intressenterna arbetar med den mest uppdaterade informationen

Ändringshantering

Få en tydlig bild av de detaljer du behöver lämna in och spåra och godkänn ändringsförfrågningar och ändringsbeställningar

Kvalitetshantering

Automatisera kvalitetsarbetsflöden, spåra och registrera ändringar och analysera kvalitetsmått för att förebygga problem

Leverantörssamarbete

Ge intressenter åtkomst i realtid till de data de behöver för offert, upphandling och produktutveckling

Instrumentpaneler och KPI:er

Skapa personanpassade, grafiskt detaljerade instrumentpaneler och rapporter för att övervaka nyckelmått och trender

Nyheter i Fusion 360 Manage med Upchain

CAD-förbättringar

Stöd för nya CAD-versioner

Få flexibiliteten att arbeta med de CAD-verktyg du redan använder, med det nya stödet för SolidWorks 2022, AutoCAD 2023 och NX 2007.


Inventor Content Center-filstöd

Spara tid med möjligheten att checka in tidigare registrerade Inventor Content Center-filer med den inbyggda CAD-integreringen.


Stöd för undertryckta Inventor-filer

Få tillgång till och hantera undertryckta komponenter med den nya möjligheten att registrera dem direkt från Inventor.


Administrativa förbättringar

Lägg till organisation i användarinformationen

Nu kan du enklare skilja mellan interna och externa användare i ett projekt genom att tilldela varje användare en organisation.


Rensa redigerings-, BOM-redigerings- och utcheckningslås

Håll projekt flytande utan att objekt ”fastnar” i ett låst läge om användarna är på semester eller lämnar företaget.


Ladda upp användargenererade översättningar

Öka effektiviteten genom möjligheten att välja hur du vill lägga in eventuella data i systemet.


Allmänna förbättringar

Redigering av materialförteckning i filter för ikraftträdandedatum

Gör redigeringar i den vy som fungerar för dig med den nya möjligheten att redigera materialförteckningen direkt inom filtret för ikraftträdandedatum.


Kontrollerad versionshantering av objekt

Få bättre kontroll över dina projekt med möjlighet att begränsa vilka roller som kan göra ändringar av angivna objekttyper. Nu kan du till exempel ange att endast ledande maskinteknikerroller kan skapa nya versioner av frisläppta objekt med objekttyper som består av standardkomponenter.


Offline-generering av SOLIDWORKS-ritningar

Snabba upp incheckningsprocessen och fortsätt konstruktionen medan filer genereras med ny asynkron generering av DWG- och PDF-filer. 


Fler funktioner i Fusion 360 Manage med Upchain

Datahantering

Multi-CAD-integrering

Dela och hantera data oavsett CAD-filtyp med CAD-plugin-program som låter team arbeta i de CAD- och affärsverktyg som de redan känner till.


Centraliserade data

Hantera alla filtyper och all information som rör en produkt i ett och samma system, inklusive dokument, kalkylblad, bilder, PDF-filer, konstruktionsdata och tillhörande metadata.


Automatiserad komponentnumrering

Numrera komponenter automatiskt med ett konfigurerbart system för komponentidentifiering som passar ditt företag.


Automatiserad revisionskontroll

Hitta och återanvänd filer snabbt, spåra ändringar och fånga upp hela din ändringshistorik automatiskt medan du arbetar i ditt favoritdesignverktyg.


Designsamarbete och -granskning

Dela data i realtid med kontexten för konstruktionens syfte och samla enkelt in återkoppling via markeringar och kommentarer, utan att behöva tilldela CAD-licenser.


Standardiserade arbetsflöden

Ge CAD-administratörerna anpassningsbara verktyg för att implementera organiseringsstandarder för processer inom dataskapande, -granskning och
-godkännande, samt industristandarder som RoHS, REACH, konfliktmineraler och ISO 9000.


Processhantering

Introduktion av nya produkter

Konfigurera projektmallar och standardisera fas—grind—milstolpar, slutprodukter och uppgifter per produktlinje, affärsenhet, produktteam eller annan beteckning.


Materialförteckning

Hantera strukturerade materialförteckningar centralt och dela dem över hela företaget, och säkerställ att intressenterna i alla faser av en produkts livscykel arbetar med den mest uppdaterade och exakta informationen.


Ändringshantering

Få en tydlig bild av de detaljer du behöver lämna in samt spåra och godkänn ändringsförfrågningar och ändringsbeställningar.


Kvalitetshantering

Automatisera kvalitetsarbetsflöden, spåra och registrera ändringar och analysera kvalitetsmått för att förebygga problem.


Leverantörssamarbete

Håll dig ansluten till din globala leveranskedja dygnet runt, var som helst med ständig åtkomst till information som din utökade organisation behöver för offertinlämning, inköp och leverantörshantering.


Hantering av produktportfölj

Skapa en konkurrenskraftig produktportfölj som består av produktlinjer, kategorier och produktvarianter med integrerad ändringshantering och nya processer för produktutvecklingsspårning.


Produktivitet

Modulbaserade funktioner utan modulära kostnader

Välj vilka funktioner du vill använda från en samling centrala PLM-appar och dussintals specialiserade processer som alla ingår utan extra kostnad.


Redigerare för visuell konfiguration

Kom igång snabbt med ett lättanvänt redigeringsprogram som ger dig skräddarsydda arbetsflöden utan anpassad kodning.


Instrumentpaneler och KPI:er

Övervaka produktutvecklingen i realtid med hjälp av grafiskt innehållsrika instrumentpaneler som hjälper dig att upptäcka problem och förhindra förseningar innan de inträffar. Exportera statusrapporter snabbt med ett enda klick för att se problemfria statusuppdateringar.


Mobil åtkomst

Arbeta med produktdata på din mobila enhet för att granska designer, se materialförteckningar, ändra livscykeltillstånd och skapa och delta i ändringsordrar.


Integrationer

Multi-CAD-integrering

Dela och hantera data oavsett CAD-filtyp med CAD-plugin-program som låter team arbeta i de CAD- och affärsverktyg som de redan känner till.


Företagssystemintegrationer

Öka värdet på dina data på olika avdelningar genom att integrera Autodesk PLM med företagssystem uppströms eller nedströms, som t.ex. ERP.


Anpassade integreringar

Programmera anpassade lösningar med en kraftfull uppsättning API:er som är speciellt framtagna för att köra programmerbara tjänster via webben och skapa anslutningar med andra gränssnitt för företagsapplikationer.


Välkommen ${RESELLERNAME}s kunder
Tacka ja till support från återförsäljaren
Jag samtycker till att Autodesk kan dela mitt namn och min e-postadress med ${RESELLERNAME} så att ${RESELLERNAME} kan hjälpa mig med installationssupport och skicka mig marknadsförande meddelanden. Jag är införstådd med att Återförsäljaren är ansvarig för hur dessa data används och hanteras.

E-postadress måste anges Angiven e-postadressen är ogiltig.

${RESELLERNAME}
-