Autodesk Fusion Manage

Molnbaserade PLM-instrumentpaneler och KPI:er i Fusion Manage

Centraliserade PLM-processer och -data

Minska mängden tidskrävande aktiviteter som datainmatning, e-post, möten och informationssökning.

Introduktion av nya produkter

Sjösätt dina produkter snabbare på marknaden med konfigurerbara projektmallar, standardiserade milstolpar och automatiserade arbetsflöden som minskar förseningsriskerna.

Kvalitetshantering

Automatisera kvalitetsarbetsflöden, spåra och registrera ändringar och analysera kvalitetsmått för att förebygga problem.

Instrumentpaneler och KPI:er

Skapa personanpassade, grafiskt detaljerade instrumentpaneler och rapporter för att övervaka nyckelmått och trender.

Idéhantering

Arbeta innovativt genom att tillvarata idéer och tillämpa en formell process som låter dem granskas och implementeras.

Leverantörssamarbete

Ge intressenter åtkomst i realtid till de data de behöver inför offert-, upphandlings- och produktutvecklingsarbeten.

Ändringshantering

Skapa en tydlig bild av den information som krävs för att skicka in, spåra och godkänna ändringsförfrågningar och -beställningar.

Kravhantering

Se till att dina produkter tillgodoser marknadens och kundernas förväntningar genom att hantera alla krav i en ansluten miljö.

Omfattande bibliotek med processmallar

Öka produktiviteten med en uppsättning kostnadsfria affärsprocesser med förkonfigurerade arbetsytor som minskar implementeringstiden.

Hantering av produktportfölj

Skapa konkurrenskraftiga produktportföljer med integrerad spårning av ändringshantering och produktutveckling.

Materialförteckning (BOM)

Hantera och dela materialförteckningar centralt för att garantera att intressenterna arbetar med den mest aktuella informationen.

Öppet API för integrationer

Öka värdet på dina data genom att integrera PLM med andra affärssystem som ERP och CRM.

Fler funktioner i Autodesk Fusion Manage

Processhantering

Hantering av produktportfölj

Skapa en konkurrenskraftig produktportfölj med integrerad spårning av ändringshantering och produktutveckling. Fånga upp hela produktspecifikationen och gör den tillgänglig för alla intressenter i realtid. Hantera hela produktlivscykeln, från idé till utveckling via lansering på och slutligen till återtagande från marknaden.


Idéhantering

Arbeta innovativt genom att tillvarata idéer och tillämpa en formell gransknings- och implementeringsprocess för dem. Denna standardiserade, smidiga och samtidigt flexibla affärsprocess driver på onlinebaserade samarbeten, informationsdelning, beslutsfattande och dokumentation av resultat.


Kravhantering

Se till att dina produkter tillgodoser marknadens och kundernas förväntningar genom att hantera alla krav i en ansluten miljö. Prioritera krav för att rikta fokus mot relevanta och genomförbara begäranden. Automatiserade arbetsflöden hanterar signeringar av godkännanden, granskningskontroll och spårningsändringar.


Introduktion av nya produkter

Håll produktutvecklingsprojekten organiserade genom att hantera intressenter från olika avdelningar. Behåll fokus på de uppgifter och resultat som krävs för att definiera, utveckla och lansera en ny produkt. Med konfigurerbara projektmallar, standardiserade milstolpar och automatiserade arbetsflöden kan fördröjningarna minska och du når ut på marknaden snabbare.


Kvalitetshantering

Förbättra produktkvaliteten och spårbarheten med automatiserade processer för att hantera avvikelser, returvarugodkännanden (RMA), korrigerande/förebyggande åtgärder (CAPA), felläges- och effektanalys (FMEA) samt leverantörsrapporter om kvalitetsåtgärder (SCAR). Kvalitet och konstruktion har en sluten ändringsprocess för att förbättra produktdesigner, identifiera leverantörsproblem samt göra ändringar.


Materialförteckning

Konfigurera och hantera objekt och strukturerade materialförteckningar i ett centraliserat system. Med versionskontroller garanteras att alla arbetar med den senaste informationen. Upprätthåll omfattande materialförteckningar med information för inköp, montering, produktionsplanering, tillverkning med mera.


Ändringshantering

Hantera ändringar effektivt, däribland i form av ändringsbegäranden, ändringsbeställningar, ändringsuppgifter, elektroniska godkännanden och problemrapporter med automatiserade processer. Skaffa fullständig spårbarhet för alla aktiviteter med vilken KPI-analys kan utföras i realtid, grundorsaker blir registrerade och ändringsdokumentation tillhandahålls till granskningar.


Leverantörssamarbete

Håll dig ansluten till din leverantörskedja med åtkomst när och var som helst till information som den utvidgade kretsen av intressenter behöver för offert-, upphandlings- och produktutvecklingsprocesser. I stället för att skicka dokument via e-post som riskerar att gå förlorade, kan du begära eller dela information direkt i Fusion Manage. Dynamiska arbetsflöden möjliggör säkert samarbete och tillgång till data i realtid.


Omfattande process-

mallbibliotek

Öka produktiviteten med hjälp av Fusion Manages mallbibliotek, en samling kostnadsfria, implementeringsklara affärsprocesser med förkonfigurerade arbetsytor som minskar implementeringstiden. Skräddarsy och anpassa enkelt varje affärsprocess efter organisationens behov.


Produktivitet

Redigerare för visuell arbetsflödeskonfiguration

Kom snabbt igång med en lättanvänd konfigurationsredigerare som ger dig skräddarsydda arbetsflöden utan anpassad kodning.


Instrumentpaneler och KPI:er

Övervaka produktutvecklingen i realtid med grafiskt innehållsrika instrumentpaneler som hjälper dig upptäcka problem och förhindra förseningar innan de uppstår. Exportera statusrapporter snabbt med ett enda klick för att se problemfria statusuppdateringar.


Mobil åtkomst

Arbeta med produktdata på din surfplatta för att granska konstruktioner, se objekt i materialförteckningar, ändra livscykeltillstånd och skapa och delta i ändringsbeställningar.


Integrationer

Öppet API för integrationer

Dra nytta av era data även på andra avdelningar genom att integrera Fusion Manage med andra affärssystem som t.ex. ERP och CRM.


Anpassade integreringar

Programmera anpassade lösningar med en kraftfull uppsättning API:er som är speciellt framtagna för att köra programmerbara tjänster via webben och skapa anslutningar med andra gränssnitt för företagsapplikationer.


Molnbaserad datahantering med UpChain

Multi-CAD-integrering

Bearbeta, dela och hantera data oavsett typ av CAD-fil med CAD-plugin-program som låter teamen fortsätta arbeta i redan bekanta CAD-verktyg.


BOM

Skapa materialförteckningar (BOM) automatiskt utifrån CAD-data, förbättra dem med icke-CAD-baserade objekt eller skapa helt icke-CAD-baserade materialförteckningar. Exportera materialförteckningar för nedströms produktutvecklingsprocesser.


Centraliserade data

Hantera alla filtyper och all information som rör en produkt i ett och samma system, inklusive dokument, kalkylblad, bilder, PDF-filer, konstruktionsdata och tillhörande metadata.


Automatiserad komponentnumrering

Numrera objekt automatiskt med ett konfigurerbart system för objektidentifiering som passar din verksamhet.


Automatiserad versionskontroll

Hitta och återanvänd CAD-filer snabbt, spåra granskningar och fånga upp hela din ändringshistorik automatiskt medan du arbetar.


Designsamarbete och granskning

Dela data i realtid med utgångspunkt från 3D-konstruktionsidén. Samla in och begär enkelt återkoppling via markering och kommentarer utan att tilldela CAD-licenser.


Anpassningsbara arbetsflöden för versioner

Anpassa konstruktionsarbetsflödet för versioner för alla relaterade CAD-data. Arbetsflödet för versioner kan vara enkelt eller komplicerat. Därmed kan ditt företag upprätthålla organisatoriska standarder vid dataskapande-, gransknings- och godkännandeprocesser.