Autodesk Info360 Asset: Tillstånds-, risk- och rehabiliteringshantering för vattenresurser

Fördelar med Autodesk Info360 Asset 

Hantera inspektioner i en molnmiljö 

Granska centralt inspektioner av tillstånds- och riskanalyser för resurser.

Förstå tillståndet för dina resurser bättre

Granska inspektionerna för att utvärdera om tillståndsklassificeringen av resurser är korrekt. 

Transparent beräkning av risk 

Fastställ affärsrisker med hjälp av senaste data om resurser och villkor.

Prioritera kapitalplaner med hjälp av risk 

Förutse de rätta åtgärderna för att utveckla effektiva rehabiliteringsplaner.

Det här kan du göra med Autodesk Info360 Asset 

Effektivisera leveranser och arbetsflöden för granskningar (video: 1:00 min.)

Effektivisera leveranserna och arbetsflödena för granskningar 

Fältpersonal kan effektivt leverera inspektionsdata och media till den som ansvarar för tillståndsprogrammet. Inspektioner kan sedan granskas omedelbart och godkännas, avslås eller ändras.

Motivera enkelt riskbaserade beslut (video: 55 sek.)

Motivera riskbaserade beslut enkelt 

Fastställ affärsriskexponering baserat på en logisk metod som steg för steg kombinerar information om resurser, tillstånd, prestanda och rumsliga data. Riskmodellerare kan effektivt förklara för intressenterna hur riskbaserade beslut härleds.

Vägledande resursbeslut (video: 32 sek.)

Optimera ditt kapitalförbättringsprogram

Informera om beslut som rör kapitalplanering genom att använda uppgifter om inspektion, villkor, defekter och fel, riskresultat och kostnader för varje åtgärd. Prioritera vilka resurser som ska repareras, restaureras, ersättas, underhållas, inspekteras eller ignoreras.

Resurser i Autodesk Info360 Asset 

VIDEO

En dag med distriktets saneringsteam 

Se hur ett hypotetiskt resurshanteringsteam använder sig av Autodesk Info360 Asset i ett projekt.

 

WEBBINARIUM PÅ BEGÄRAN

En introduktion till Info360 Asset 

Produktledarna visar hur Info360 Asset förenklar arbetsflöden på fältet, riskanalys med mera.

 

BROSCHYR

Tillstånds-, risk- och rehabiliteringsplanering för resurser

Ta reda på hur Info360 Asset hjälper till att effektivisera resursinspektion, villkorshantering och riskplanering.

 

Vanliga frågor

Vad används Autodesk Info360 Asset till?

Autodesk Info360 Asset hjälper resurstekniker att granska, lagra och hantera alla inspektionsdata effektivt, utvärdera tillstånd på ett enkelt sätt, fastställa risker korrekt och ge vägledning för beslut om förnyelse – allt från en enda molnbaserad plattform. Dessutom får icke-tekniska intressenter tillgång till en lättförstådd webbmiljö, som de kan använda för att förstå beslut som rör underhåll och förnyelse.

Vem använder Autodesk Info360 Asset?

Autodesk Info360 Asset används av företag, kommuner, konsultföretag och entreprenörer. Fältpersonal, CCTV-entreprenörer, chefer för villkorsstyrda program, riskmodellerare, kapitalplanerare, resursstrateger och konsulter samarbetar alla på en enda molnbaserad plattform bestående av resursinformation, inspektioner, tillståndsdata, riskresultat, återställningsplaner och alla stöddata som importeras i ett tabell- eller GIS-format.

Vad händer om våra resurser inspekteras av vår entreprenör (ingen intern fältpersonal)? Hur kan de importera dem till Autodesk Info360 Asset?

Du kan ge entreprenören direkt åtkomst till Inspektionsportalen i Autodesk Info360 Asset, där entreprenörer kan överföra och granska inspektionsdata och media innan de skickar in dem. Entreprenörer kan överföra inspektioner utan tillhörande media så att du kan använda inspektionsdata omedelbart och överföra media senare när bandbredden förbättras. Om inspektionerna inte uppfyller dina standarder kan du avslå dem direkt i Info360 Asset och förklara varför, så att entreprenören kan inspektera de relevanta resurserna på nytt.

Vad kan importeras och användas inom Autodesk Info360 Asset?

Du kan använda GIS-lager för att:

  • Ansluta till ArcGIS Online och ta med dig analyser av GIS-lagerrisker och rehabilitering.
  • Förfina konsekvensen av felberäkningar.
  • Visualisera rumsliga data tydligt i nätverkskartan.

Du kan även ta med en anpassad tabell och koppla den till relevanta resurser för att förbättra riskprofilerna.

Visa mer

Hitta felsökningsartiklar och lös ditt problem.