Autodesk Info360 Insight: Driftintelligens för vatten och avlopp i BI

Fatta databaserade driftbeslut för ditt vatten- och avloppsnätverk.

Varför ska man använda Autodesk Info360 Insight?

Uppfyll branschspecifika behov 

Använd en lösning som är livcykelanpassad för vatten- och avloppsvattentillgångar.

Skapa en effektiv digital arbetsyta

Förstå det geospatiala perspektivet och håll kollegerna informerade.

Få avancerade analysfunktioner

Få analysresultat för pumpprestanda, vattenförlust med mera. 

Få tillgång till och dela molntjänster

Med molnet kan användare i alla roller och kunskapsuppsättningar komma åt och använda data.

Det här kan du göra med Autodesk Info360 Insight

Fatta databaserade beslut (video: 30 sek.)

Lås upp datadrivet beslutsfattande

Automatisera datainsamling, rensning och konsolidering. Dela och få tillgång till information tryggt och säkert från vilken webbläsare som helst. Minimera behovet av manuella åtgärder med förbättrad dataåtkomst genom att kombinera sensoravläsningar, driftdata och analys.

Se effekten av dina beslut (video: 32 sek.)

Planera scenarier och se resultatet av beslut

Använd simuleringsgenerering för att utvärdera påverkan och alternativa scenarier för hantering av driftavbrott. Med spårningsverktyg kan du snabbt identifiera berörda kunder och en tidslinje med incidentlösningsaktiviteter ger en allmän användarbild.

Få konsekventa rapporter (video: 46 sek.)

Få konsekventa och effektiva rapporter

Kör kompatibilitetsrapporter snabbare och med mindre ansträngning. Minska behovet av kalkylbladshantering med automatiserade beräknings- och formateringsverktyg för tillsynsmyndigheter, nyckelintressenter och hållbarhetsinitiativ.

Info360 Insight-resurser

KUNDREFERENSER

Förbättrad effektivitet vid pumpunderhåll

Läs mer om hur Stantec bidrog till att spara 20 % på elkostnaderna för Wellington Water.


E-BOK

Ta steget från data till beslut

Upptäck varför och hur du kan skapa en vattendatarekultur vid VA-verket.


OFFENTLIG FÄRDPLAN

Strategisk vision för Info360-molnlösningar

Visa vår offentliga översiktsplan online för att anta molnlösningar i Info360.


Vanliga frågor

Vad används Autodesk Info360 Insight till?

Autodesk Info360 Insight är en molnbaserad applikation för drift-, analys- och incidenthantering som integrerar data från VA-branschen i molnet. Du kan använda avancerade analys-, modellerings- och varningsverktyg för att göra driftinformationen mer tillgänglig, tillförlitlig och påverkbar. Info360 Insight är en arbetsflödeslösning som gör det möjligt för telekomföretag att snabbt identifiera incidenter i sina system, kontrollera flera lösningsscenarier och tillämpa rekommenderade åtgärder för att snabbt lösa systemfel.

Vem använder Autodesk Info360 Insight?

Autodesk Info360 Insight används av ledningsgrupper, fältgrupper, ingenjörer, chefer och beslutsfattare på chefsnivå tillsammans med expertkunskaper från pålitliga konsultföretag och branschspecialister för att förbättra serviceleveransen, maximera drift och affärsresurser och snabbt hantera incidentrespons.

Ansluter Autodesk Info360 Insight till Info360 Plant?

Autodesk Info360 Insight är kompatibelt med Info360 Plant för operativ analys av vatten- och avloppsreningsverk i Info360-plattformen. Få en fullständig översikt över vatten- och avloppssystem och utöka din vy och analys av nätverk till behandlingsanläggningar genom att lägga till en prenumeration på Info360 Plant. Möjliggör användning av avancerade funktioner för anläggningskonstruktion och rapportering, allt inom UX och digitala arbetsytor som du använder idag i Info360 Insight.

Hitta felsökningsartiklar och lös ditt problem.