Autodesk InfoDrainage: Skapa detaljerad design för hållbar dränering

Vad är Autodesk InfoDrainage?

Autodesk InfoDrainage® är en komplett design- och analyslösning som används av konstruktörer, projektörer, landskapsarkitekter, ingenjörer, konsulter och godkännande myndigheter för att:

  • Designa och granska dräneringssystem snabbt och säkert

  • Leverera hållbara och kostnadseffektiva designförslag som uppfyller alla regelkrav

  • Påskynda BIM-arbetsflöden (Building Information Modeling)


Översikt över Autodesk InfoDrainage (video: 2:44 min.)

Fördelar med Autodesk InfoDrainage

Enkelt att använda

Använd en enda automatiserad plattform för alla projekt, med intuitiva kontroller och tydlig visualisering.

Optimerad design

Leverera kompatibla, hållbara, optimalt storleksanpassade, kostnadseffektiva lösningar - i tid och inom budget.

Snabbare godkännanden

Effektivisera godkännandeprocessen med tydliga, försvarbara och granskningsbara dräneringsritningar.

Det här kan du göra med Autodesk InfoDrainage

Minska komplexiteten i din dräneringsdesign

Förbättra effektiviteten, regelefterlevnaden och kontrollen över ditt projekts livscykel. Genom att spara tid på hållbar design kan du optimera arbetsflöden och få snabbare godkännanden.

Smidig integration för att förbättra designprocessen

Förkorta designtiden med inbyggd integration av Civil 3D och datautbyte och andra CAD- och GIS-plattformar.

Enklare regelefterlevnad

Använd granskningsverktyg för att förenkla regelefterlevnad. Skapa anpassade rapporter och mallar för lokala föreskrifter och krav på ett antal språk och enheter.

Resurser för Autodesk InfoDrainage

BLOGG

Kombinera drönare med InfoDrainage för att lösa problem

Rogers-O’Brien var en av de första i byggbranschen att använda sig av drönarteknik.


BLOGG

Hållbar amfiteater i Sidmouth

Ett system för att minska översvämningar som skyddar invånarna och deras egendom och ger dem en unik, hållbar installation med dubbla användningar.


UTBILDNING

Introduktion till InfoDrainage: kostnadsfri utbildningsserie

Kursen fokuserar på rördesign, simulering, resultatanalys och hållbar dränering i stadsmiljö.


Vanliga frågor

Vad används Autodesk InfoDrainage till?

Med Autodesk InfoDrainage kan du designa, granska och godkänna system för hållbar dränering, grön infrastruktur och traditionella dräneringssystem. I InfoDrainage kan du designa med större tydlighet, i fler format och med större tillförlitlighet.

Vem använder Autodesk InfoDrainage?

Autodesk InfoDrainage är en komplett design- och analyslösning som används av designers, utvecklare, landskapsarkitekter, ingenjörer, konsulter och projektörer.

Vi är en godkännande myndighet, hur påverkar detta vårt arbete med inlämningar?

Kort sagt, enklare granskningar. Autodesk InfoDrainage har tagits fram med godkännande myndigheter i åtanke. Programmet innehåller en rad funktioner som hjälper dig att effektivisera granskningsprocessen och göra det enklare att analysera projektdata. Vänligen kontakta din kontorepresentant för information om olika utbildningar, webbseminarier och annan internetutbildning som Autodesk erbjuder.

Vilket operativsystem körs Autodesk InfoDrainage på? 

Autodesk InfoDrainage körs på Windows®. Se systemkrav för InfoDrainage (engelska) för mer information.

Vilka versioner av Autodesk InfoDrainage kan jag använda om jag prenumererar på den nuvarande versionen?

Inom ramen för din prenumeration på Autodesk InfoDrainage får du även installera och använda de tre tidigare versionerna av programmet. Nedladdningsbara filer blir tillgängliga på ditt Autodesk Account efter att du har tecknat en prenumeration. Se även vilka tidigare versioner som finns tillgängliga för prenumeranter (engelska).

Kan jag installera Autodesk InfoDrainage på flera datorer?

När du tecknat en prenumeration på Autodesk InfoDrainage får du installera programvaran på upp till tre datorer eller andra enheter. Dock kan endast den namngivna användaren logga in och använda programvaran på en dator åt gången. Mer information finns i programvarans licensavtal (engelska).

Visa mer

Hitta artiklar om felsökning och lös ditt problem.