Huvudfunktioner i Inventor

Bild av en industrimaskinkonstruktion i Inventor

Parametrisk modellering

Fokusera på design när du skapar och redigerar dina 3D-modeller med ett intuitivt användargränssnitt

Monteringsmodellering

Se hur din design passar och fungerar på monteringsnivå

Skapa ritningar

Skapa snabbt tydliga, exakta och detaljerade ritningar för tillverkning

Samarbete via delad vy

Samarbeta med nyckelintressenter i dina designer från valfri enhet

Arbeta med externa data

Öppna ritningar som skapats i andra CAD-system direkt utan att behöva konvertera dem

BIM-interoperabilitet

Läs och skapa Revit-data när du deltar i BIM-projekt

Designkonfigurationer

Effektivisera 3D-modelleringsprocessen genom att snabbt skapa nya konfigurationer av dina designer

Automatiserad ramdesign

Skapa och simulera snabbt 3D-modeller av dina svetsramdesigner

Plåt

Designa och förbered komplexa plåtprodukter för tillverkning

Modellbaserad definition

Inkludera tillverkningsinformation i din 3D-modell för användning längre fram

Content Center

Välj dina standardkomponenter från ett omfattande anpassningsbart bibliotek

Shape Generator

Skapa och utvärdera högpresterande designalternativ på några minuter

Nyheterna i Inventor 2024

Den senaste versionen av Inventor® 3D CAD-programvaran är full av uppdateringar och förbättringar som användarna efterfrågat och hjälper dig att hantera designprocessen, snabba upp de tillhörande tekniska arbetsflödena och minska repetitiva uppgifter.

Nya funktioner i Inventor 2024

iLogic med Vault

Använd iLogic-kod direkt med Vault för att kopiera filer, tillämpa numreringsscheman och checka ut dokument. (video: 1:24 min.)


Ytbehandlingsverktyg

Använd den nya ytbehandlingsfunktionen för att specificera utseendet och tillverkningsprocessen, t.ex. materialbeläggning eller ytbeläggning. (video: 3:28 min.)


Förbättrade markeringsfunktioner

Markera över alla ytor i banan och omslut böjda geometrier med nya alternativ för markeringsfunktionen. (video: 56 sek.)


Ritning med revisionsmoln

Isolera områden av särskilt intresse med funktionen för skissbaserat revisionsmoln i ritningsmiljön. (video: 59 sek.)


Förbättrade visningsinställningar

Skapa övertygande visuella representationer av din design med förbättrade visningsinställningar, förbättrade sektionsvyer och IBL-miljöer. (video: 1:24 min.)


Förbättrade slangar och rör

Skapa anpassade knärör snabbt och enkelt i området med slang- och rörstilar. (video: 1:33 min.)


Förbättrade parametrar

Inkludera hårdhet och parameter i expanderad export av enhetstyp med alternativet att exportera booleska värden för anpassade iProperties. (video: 36 sek.)


Optimerad montering av begränsningsruta

Automatisera orienteringen och storleken på begränsningsrutor för delar med ytterligare vinkelalternativ i sammanställningar. (video: 1:38 min.)


Arbetsflöde för ansluten inspektion

Skapa en inspektionsplan för din design genom att skicka dina modeller direkt till Fusion 360. (video: 57 sek.)


Svetssymbol

Skapa ritningsrelaterade symboler för svetsning och undersvetsning som ska inkluderas vid export till 3D PDF, DWF och delade vyer (video: 1:29 min.)


Kantsymbol

Använd den nya funktionen för kantsymbol med utseendeinställningar baserade på ISO-standarder och en egenskapspanel med olika anpassningsinställningar. (video: 1:09 min.)


Förbättringar av modellbaserad definition

Utforska flera förbättringar av modellbaserad definition för dina dokumentationsarbetsflöden i 3D-miljön. (video: 47 sek.)


Fler funktioner i Inventor

Produktdesign

Parametrisk modellering

Styr konstruktionsidén för din modell med skissbegränsningar, måttsättning och intelligenta formler för parametrar. (video: 3:01 min.)


Monteringsmodellering

Utvärdera monteringarnas passning och funktion och sök efter interferenser när du skapar relationer mellan komponenter. (video: 2:43 min.)


Skapa ritningar 

Du kan snabbt placera ut korrekta vyer och anteckningar i dina ritningar för tillverkning i Inventor eller AutoCAD. (video: 3:07 min.)


Samarbete

Samarbete via delad vy 

Dela din design med en säker webblänk som ger åtkomst från valfri enhet för att granska, redigera och lägga till kommentarer. (video: 2:23 min.)


Arbeta med externa data 

Behåll en associativ länk när du öppnar 3D-modeller som har skapats i och sparats från andra CAD-program. (video: 1:57 min.)


BIM-interoperabilitet 

Skapa en förenklad 3D-representation av din produkt tillsammans med de metadata och den produktklassificering som krävs för användning i ett BIM-projekt. (video: 2:27 min.)


Fusion 360-interoperabilitet

Snabb åtkomst till och start av Inventor-till-Fusion 360-arbetsflöden, inklusive generativ design, simulering, elektronik och tillverkning. (video: 1:10 min.)


Förbättrat utbyte av Revit-data

Dela data på ett säkert sätt mellan Revits programvara för byggnadsdesign och Inventor genom en förbättrad metod för sömlös interoperabilitet mellan BIM (Building Information Modeling) och MCAD (mekanisk CAD). (video: 48 sek.)


Förbättrad dokumentation

Öka din förståelse av din design under produktionsprocessen med uppdateringar för vyskapande, modellbaserad definition och 3D-anteckningar. (video: 55 sek.)


Automatiserad konstruktion

Designkonfigurationer 

Tillämpa dina tekniska kunskaper i en anpassningsbar form för att snabbt konfigurera nya designförslag med hjälp av iLogic. (video: 2 min.)


Automatiserad ramdesign 

Använd automatiserade verktyg för att skapa svetsstrukturer och simulera dem med hjälp av balkelement. (video: 2:23 min.)


Plåt 

Bygg plåtkonstruktioner med alternativ för bockning enligt branschstandard och skapa exakta platta mönster för tillverkning. (video: 1:42 min.)


Modellering

Modellbaserad definition 

Inkludera 3D-mått, anteckningar och måttoleranser direkt i din 3D-modell för senare tillämpningar. (video: 2:10 min.)

Mer information (engelska)


Content Center 

Välj bland standard- och anpassningsbara innehållsbibliotek. Här ingår bjälkar, skruvförband, kuggväxlar, kamskivor, remmar och fjädrar. (video: 2:15 min.)


Shape Generator 

Optimera dina konstruktioner ytterligare med verktyg som hjälper dig att hitta punkter med hög och låg belastning i din 3D-modell. (video: 2:16 min.)


Flexibel modellering 

Använd rätt modelleringsverktyg för varje jobb med parametriska, friforms- och direktmodelleringsverktyg.


Direktmodellering 

Med enkla flytta/dra-funktioner kan du snabbt flytta, rotera, ändra storlek på och anpassa ritningsdetaljer från importerad geometri.


Friformsmodellering 

Skulptera fritt formen på din design genom att flytta punkter, kanter och fasetter.


Mekanisk koncept- och layoutdesign 

Öppna DWG™-filer direkt i Inventor som utgångspunkt för din 3D-modell.


Beräkning och generering av komponenter 

Använd inbyggda beräkningsfunktioner i designen av vanliga fogar som svetsar, klämdon och presspassning.


Slang- och rördesign 

Använd en kombination av automatiserade verktyg och helkontrollerade designfunktioner i Inventor för att bygga slang- och rörledningar.


Förbättrad komponentmodellering

Förbered dina konstruktioner för tillverkning på ett bättre sätt med det nya markeringskommandot, uppdateringar av plåtexport och stöd för måttoleranser i ytterligare funktioner. (video: 55 sek.)


Förbättrad monteringsmodellering

Få bättre kontroll över din materialförteckning och hantera toleranser. Förbättringarna inkluderar även bättre prestanda och produktivitet för grafik och stora sammanställningar. (video: 54 sec.)


Anslutna data

Interoperabilitet mellan mönsterkort 

Integrera dina elektroniska och mekaniska designer i en enda, fullständig definition av din produkt.


Datahantering 

Snabba upp produktutvecklingen med verktyg som hanterar data, spårar ändringar och förbättrar samarbetet.


Simulering och visualisering

Dynamisk simulering 

Tillämpa kraft för att utvärdera din designs rörelse, fart och acceleration.


Hållfasthetsanalys 

Kör snabba kontroller på komponenter eller gör djupgående analyser av hela produkten när som helst.


Sprängbilder och animeringar 

Använd sprängbilder och animeringar av komplexa sammanställningar i produktdokumentation, manualer och sammanställningsinstruktioner.