Huvudfunktioner i Inventor

Bild av en industrimaskinkonstruktion i Inventor

Parametrisk modellering

Fokusera på design när du skapar och redigerar dina 3D-modeller med ett intuitivt användargränssnitt

Monteringsmodellering

Se hur din design passar och fungerar på monteringsnivå

Skapa ritningar

Skapa snabbt tydliga, exakta och detaljerade ritningar för tillverkning

Samarbete via delad vy

Samarbeta med nyckelintressenter i dina designer från valfri enhet

Arbeta med externa data

Öppna ritningar som skapats i andra CAD-system direkt utan att behöva konvertera dem

BIM-interoperabilitet

Läs och skapa Revit-data när du deltar i BIM-projekt

Designkonfigurationer

Effektivisera 3D-modelleringsprocessen genom att snabbt skapa nya konfigurationer av dina designer

Automatiserad ramdesign

Skapa och simulera snabbt 3D-modeller av dina svetsramdesigner

Plåt

Designa och förbered komplexa plåtprodukter för tillverkning

Modellbaserad definition

Inkludera tillverkningsinformation i din 3D-modell för användning längre fram

Content Center

Välj dina standardkomponenter från ett omfattande anpassningsbart bibliotek

Modelltillstånd

Skapa tillverkningsstatus, förenklingsnivåer och mycket annat i samma komponent- eller sammanställningsfil.

Nyheterna i Inventor 2025

Den senaste versionen av Inventors 3D CAD-programvara är full av uppdateringar och förbättringar som användarna efterfrågat och hjälper dig att hantera designprocessen, snabba upp de tillhörande tekniska arbetsflödena och minska repetitiva uppgifter.

Nya funktioner i Inventor 2025

FÖRBÄTTRAD

Komponentmodellering

Utforska förbättringar i efterbearbetningsfunktionen med mera för att öka konstruktionsproduktiviteten. (video: 2:42 min.)


FÖRBÄTTRAD

Monteringsmodellering

Snabba upp produktdesignen med förenklande förbättringar och snabbare placering av fästelement. (video: 2:09 min.)


FÖRBÄTTRAD

Ritning

Förbättra samarbetet och följ globala standarder med förbättrade 3D-anteckningar och 2D-ritningsdokumentation. (video: 1:53 min.)


FÖRBÄTTRAD

Plåt

Öka produktutvecklingens flexibilitet med hjälp av det moderniserade gränssnittet för att skapa plåtkomponenter. (Video: 1:58 min.)


FÖRBÄTTRAD

Samverkan

Samarbeta effektivare med uppdateringar av samverkan för arkitektur-, teknik- och konstruktionsdata. (Video: 1:46 min.)


Fler funktioner i Inventor

Produktdesign

Parametrisk modellering

Styr konstruktionsidén för din modell med skissbegränsningar, måttsättning och intelligenta formler för parametrar. (video: 3:01 min.)


Monteringsmodellering

Utvärdera monteringarnas passning och funktion och sök efter interferenser när du skapar relationer mellan komponenter. (video: 2:43 min.)


Skapa ritningar 

Du kan snabbt placera ut korrekta vyer och anteckningar i dina ritningar för tillverkning i Inventor eller AutoCAD. (video: 3:07 min.)


Samarbete

Samarbete via delad vy 

Dela din design med en säker webblänk som ger åtkomst från valfri enhet för att granska, redigera och lägga till kommentarer. (video: 2:23 min.)


Arbeta med externa data 

Behåll en associativ länk när du öppnar 3D-modeller som har skapats i och sparats från andra CAD-program. (video: 1:57 min.)


BIM-interoperabilitet 

Skapa en förenklad 3D-representation av din produkt tillsammans med de metadata och den produktklassificering som krävs för användning i ett BIM-projekt. (video: 2:27 min.)


Fusion-samverkan

Snabb åtkomst till och start av Inventor-till-Fusion-arbetsflöden, inklusive generativ design, simulering, elektronik och tillverkning. (Video: 1:10 min.)


Förbättrat utbyte av Revit-data

Dela data på ett säkert sätt mellan Revits programvara för byggnadsdesign och Inventor genom en förbättrad metod för sömlös interoperabilitet mellan BIM (Building Information Modeling) och MCAD (mekanisk CAD). (video: 48 sek.)


Kantsymbol

Använd den nya funktionen för kantsymbol med utseendeinställningar baserade på ISO-standarder och en egenskapspanel med olika anpassningsinställningar. (video: 1:09 min.)


Svetssymbol

Skapa ritningsrelaterade symboler för svetsning och undersvetsning som ska inkluderas vid export till 3D PDF, DWF och delade vyer (video: 1:29 min.)


Ytbehandlingsverktyg

Använd den nya ytbehandlingsfunktionen för att specificera utseendet och tillverkningsprocessen, t.ex. materialbeläggning eller ytbeläggning. (video: 3:28 min.)


Automatiserad konstruktion

Designkonfigurationer 

Tillämpa dina tekniska kunskaper i ett anpassningsbart formulär för att snabbt konfigurera nya designförslag med hjälp av iLogic. (video: 2 min.)


Automatiserad ramdesign 

Använd automatiserade verktyg för att skapa svetsstrukturer och simulera dem med hjälp av balkelement. (video: 2:23 min.)


Plåt 

Bygg plåtkonstruktioner med alternativ för bockning enligt branschstandard och skapa exakta platta mönster för tillverkning. (video: 1:42 min.)


Modelltillstånd 

Skapa tillverkningstillstånd, förenklingsnivåer och mycket annat i samma komponent- eller sammanställningsfil.


Modellering

Modellbaserad definition 

Inkludera 3D-mått, anteckningar och måttoleranser direkt i din 3D-modell för senare tillämpningar. (video: 2:10 min.)


Content Center 

Välj bland standard- och anpassningsbara innehållsbibliotek. Här ingår bjälkar, skruvförband, kuggväxlar, kamskivor, remmar och fjädrar. (video: 2:15 min.)


Shape Generator 

Optimera dina konstruktioner ytterligare med verktyg som hjälper dig att hitta punkter med hög och låg belastning i din 3D-modell. (video: 2:16 min.)


Flexibel modellering 

Använd rätt modelleringsverktyg för varje jobb med parametriska, friforms- och direktmodelleringsverktyg.


Direktmodellering 

Med enkla flytta/dra-funktioner kan du snabbt flytta, rotera, ändra storlek på och anpassa ritningsdetaljer från importerad geometri.


Friformsmodellering 

Skulptera fritt formen på din design genom att flytta punkter, kanter och fasetter.


Mekanisk koncept- och layoutdesign 

Öppna DWG™-filer direkt i Inventor som utgångspunkt för din 3D-modell.


Beräkning och generering av komponenter 

Använd inbyggda beräkningsfunktioner i designen av vanliga fogar som svetsar, klämdon och presspassning.


Slang- och rördesign 

Använd en kombination av automatiserade verktyg och designfunktioner du har full kontroll över i Inventor för att bygga slang- och rörledningar.


Anslutna data

Interoperabilitet mellan mönsterkort 

Integrera dina elektroniska och mekaniska designer i en enda, fullständig definition av din produkt.


Datahantering 

Snabba upp produktutvecklingen med verktyg som hanterar data, spårar ändringar och förbättrar samarbetet.


Simulering och visualisering

Dynamisk simulering 

Tillämpa kraft för att utvärdera din designs rörelse, fart och acceleration.


Hållfasthetsanalys 

Kör snabba kontroller på komponenter eller gör djupgående analyser av hela produkten när som helst.


Sprängbilder och animeringar 

Använd sprängbilder och animeringar av komplexa sammanställningar i produktdokumentation, manualer och sammanställningsinstruktioner.