• Sverige

  Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

 • Designförbättringar

  Nya funktioner för dina grundläggande designkommandon vid skissning och komponentmodellering.  (video: 1:33 min.)

 • Upplev Inventor

  Arbeta i ett nytt användargränssnitt med nya egenskapspaneler för smidigare arbetsflöden, minskat antal klick och tidsbesparing. (video: 1:30 min.)

 • Förbättrad prestanda

  Fortsätt att arbeta med större och mer komplexa designer med förbättrad prestanda vid sammanställning, komponenter, ritningar och AnyCAD. (video: 1:27 min.)

 • Förbättringar i Frame Generator

  Ramdesign är mer produktivt är någonsin med nya funktioner, redigeringsverktyg och standardkonventioner för namngivning. (video: 1:36 min.)

 • Översättning och interoperabilitet

  Hitta ytterligare filtyper som stöds av AnyCAD och se hur generativ design hjälper dig att utforska designalternativ. (video: 1:45 min.)

 • Kunddrivna förbättringar

  Se hur dina idéer och förslag har bidragit till denna lansering. (video: 1:23 min.)