Viktiga funktioner i Maya Creative

Programvaran Maya Creative innehåller kraftfulla verktyg för modellering, animering och rendering som spränger de kreativa gränserna för film-, tv- och spelproduktion.

Haj med stora ögon som simmar ovanför en liten fisk

3D-animeringsverktyg

Animera och rigga karaktärer och objekt med kreatörsvänliga animeringsverktyg.

Verktyg för 3D-modellering

Skapa komplexa karaktärer, rekvisita och världar med sofistikerade verktyg för 3D-modellering.

Integrerad rendering

Maximera prestandan i dina mest komplexa projekt med den integrerade Arnold-renderaren.

Snabb uppspelning

Granska animeringar snabbare med färre playblasts med cachad uppspelning.

Karaktärsskapande

Skapa realistiska rörelser för karaktärer med komplexa skelett, IK-handtag och deformerare.

Time Editor

Navigera mellan vyer på klippnivå och detaljer på nyckelnivå med en intuitiv, klippbaserad och icke-linjär redigerare.

Fler funktioner i Maya Creative

3D-animering och riggning

Cachad uppspelning

Vid cachad uppspelning lagras animeringarna i minnet så att du snabbt kan se ändringar utan behov av playblast.


Time Editor

Navigera enkelt mellan vyer på klippnivå och detaljer på nyckelnivå med en intuitiv, klippbaserad och icke-linjär redigerare. Time Editor definierar tidsåtgärder för animering, vilket låter dig experimentera med kombinationer och variationer av element i scenen.


FÖRBÄTTRAT

Graph Editor

Skapa, visa och redigera animeringskurvor med en grafisk representation av en scenanimering.


Ghosting Editor

Visualisera rörelse och position för animerade objekt över tid med bilder som avspeglar animeringarna.


Karaktärsskapande

Skapa trovärdiga karaktärsbeteenden med komplexa skelett, IK-handtag och deformerare.


FÖRBÄTTRAT

Verktygsuppsättning med blå penna

Skapa 2D-ritningar och anteckningar i vyporten med ritverktygen med blå penna.


FÖRBÄTTRAT

Skinning

Bind modellerade ytor till ett skelett med bara några klick.


Retargeting

Överför enkelt animeringar mellan skelett med samma eller olika skelettstrukturer.


3D-modellering

UV-redigeraren

Skapa och redigera snabbt UV-topologin med intuitiva verktyg och funktioner.


Skulpteringsverktyg

Redigera dina modeller på hög nivå med hjälp av kreatörsvänliga verktyg.


NURBS-modellering

Använd geometriska primitiver och ritade kurvor för att skapa detaljerade 3D-modeller.


Polygonmodellering

Skapa unika 3D-modeller med geometri baserad på hörn, kanter och ytor.


Stöd för OpenSubdiv

Arbeta snabbt och exakt med högklassig återgivning av din modell.


Rendering och skuggning

Integrerad Arnold-renderare

Se ändringar i ljussättning, material och kameror i realtid med Arnolds renderar-vy.


FÖRBÄTTRAT

Standardytskuggning

Modellera material som frostat glas, plast eller bilfärg med en lättanvänd ytskuggning.


Utveckling av utseende med Hypershade

Leverera vackra renderingar genom att skapa, redigera och koppla samman renderingsnoder, som texturer, material, ljus, renderingsverktyg och specialeffekter.


USD-arbetsflöden

Sömlös import och export

Importera USD-data som Maya-data och exportera Maya-data som USD-data.


Snabba förhandsgranskningar

Se snabba förhandsgranskningar av USD-scenstrukturer med hjälp av fönstret för hierarkivyer.


Inbyggt stöd för USD

Arbeta direkt med USD-data i vanliga redigerare som Outliner, Attribute Editor och Channel Box.


USD i vyporten

Se USD inbyggt tillsammans med data i vyporten.


Rörelsegrafik

Procedurella effekter med MASH

Skapa snygg rörelsegrafik med MASH:s procedurella nodnätverk.


3D type

Skapa branding, logotyper och titelsekvenser som drar till sig uppmärksamheten och mycket mer med hjälp av polygontext.