Huvudfunktioner i Maya

Från fantastiska varelser till svepande landskap och explosiva fältslag. Den Oscarsvinnande verktygsuppsättningen Maya® är ett självklart val när du ska skapa realistiska karaktärer och världarna de lever i.

3D-seriefigurslemur med stora ögon som håller i ett löv

Bifrost för Maya

Skapa fysiskt korrekta simuleringar i en enda visuell programmeringsmiljö.

USD i Maya

Läs in och redigera stora datauppsättningar snabbt och arbeta direkt med data med hjälp av inbyggda verktyg.

Snabb uppspelning

Granska animeringar snabbare och producera färre playblasts med cachad uppspelning i Viewport 2.0.

Unreal Live Link för Maya

Strömma animeringsdata från Maya till Unreal i realtid med plugin-programmet Unreal Live Link för Maya.

Time Editor

Gör sofistikerade redigeringar med en icke-destruktiv, klippbaserad och icke-linjär redigerare.

Graph Editor

Skapa, visa och ändra animeringskurvor med hjälp av en grafisk representation av en scenanimering.

Polygonmodellering

Skapa 3D-modeller med geometri baserad på hörn, kanter och ytor.

NURBS-modellering

Konstruera 3D-modeller från geometriska primitiver och ritade kurvor.

Karaktärsskapande

Skapa sofistikerade skelett, IK-handtag och deformerare som ger verklighetstrogna karaktärer.

Integrerad Arnold-renderare

Använd Arnold Render View för att visa scenförändringar i realtid, inklusive belysning, material och kamera.

Fler funktioner i Maya

Dynamik och effekter

Bifrosts visuella programmeringsmiljö

Leverera naturliga effekter som rök, snö eller partiklar med Aero-, MPM- och Particles-system. 


Simuleringar

Leverera naturliga effekter som rök, snö eller partiklar med Aero-, MPM- och Particles-system.


Spridning

Använd Bifrosts spridningsnoder för att procedurellt sprida objekt som träd eller stenar.


Grafik som är klar för användning

Skapa snygga effekter såsom explosioner och sandstormar, direkt med färdigskapad grafik.


Interaktiv hårstyling

Ge dina karaktärer realistiskt hår och realistisk päls med kraftfulla interaktiva verktyg för hårstyling.


Fysik och effekter

Skapa mycket realistiska simuleringar av rigid-, tyg-, partikel- och soft-solidobjekt.


Arbetsflöden för Universal Scene Description (USD)

Blixtsnabbt

Läs in och redigera enorma datauppsättningar på några sekunder med USD i Maya.


Sömlös import/export

Importera USD-data som Maya-data och exportera Maya-data som USD-data.


Snabba förhandsgranskningar

Se snabba förhandsgranskningar av USD-scenstrukturer med hjälp av fönstret för hierarkivyer.


Inbyggt stöd för USD

Arbeta direkt med USD-data i vanliga Maya-redigerare som Outliner, Attribute Editor och Channel Box.


USD i vyporten

Se USD-data bredvid Maya-data i vyporten


Bifrost – procedurellt USD

Skapa och ändra på USD-data procedurellt med visuell programmering.


Öppen källa och kan anpassas helt

Mayas USD-plugin finns tillgänglig som ett projekt med öppen källkod så att studior kan anpassa den som de vill.


3D-animering

Snabb uppspelning

Granska animeringar snabbare och producera färre playblasts med cachad uppspelning i Viewport 2.0. (video: 12 sek.)


NYHET

Unreal Live Link för Maya

Med hjälp av plugin-programmet Unreal Live Link kan du strömma animeringsdata från Maya till Unreal i realtid. Oavsett om du arbetar i båda två i en virtuell produktionsmiljö eller bygger ditt nästa spel, kan du nu arbeta med karaktärsfiler i Maya och se ditt arbete återspeglas omedelbart i Unreal när du gör ändringar.


Time Editor

Gör sofistikerade redigeringar av animeringar med en icke-destruktiv, klippbaserad och icke-linjär redigerare.


FÖRBÄTTRAT

Graph Editor

Skapa, visa och ändra animeringskurvor med en hjälp av en grafisk representation av en scenanimering.


NYHET

Verktygsuppsättning med blå penna

Skissa poser över tid, definiera rörelsebågar, markera en bild eller lägg till kommentarer och anteckningar i scenen.


Ghosting Editor

Visualisera rörelser och animerade objekts position precist över tid.


Deformationseffekter

Få en bättre animering av karaktärer och objekt med kraftfulla deformationseffekter.


Plugin-program för inbyggt rörelsebibliotek

Få åtkomst till inspelade rörelsedata av hög kvalitet direkt i Maya.


Riggning

Karaktärsskapande

Skapa sofistikerade skelett, IK-handtag och deformerare som ger verklighetstrogna karaktärer.


FÖRBÄTTRAT

Skinning

Använd skinning för att sömlöst binda modellerade ytor till ett skelett.


Retargeting

Överför enkelt animeringar mellan skelett med samma eller olika skelettstrukturer.


3D-modellering

Polygonmodellering

Skapa 3D-modeller med geometri baserad på hörn, kanter och ytor.


NURBS-modellering

Konstruera 3D-modeller från geometriska primitiver och ritade kurvor.


UV-redigering och
verktygsuppsättning

Visa och redigera UV-texturkoordinater för polygoner, NURBS och indelningsytor i en 2D-vy.


Skulpteringsverktyg

Mer intuitiv och konstnärlig skulptering och formning av modeller.


Stöd för OpenSubdiv

Förbättra prestandan med interaktiva arbetsflöden.


Rendering och skuggning i 3D

Integrerad Arnold-renderare

Använd Arnold Render View för att visa scenförändringar i realtid, inklusive belysning, material och kameror.


GPU- och CPU-rendering

Använd Arnold för produktionsrendering på både CPU och GPU.


FÖRBÄTTRAT

Standardytskuggning

Modellera material som bilfärg, frostat glas och plast, och förhandsgranska renderingar i vyporten.


Utveckling av utseende med Hypershade

Bygg skuggningsnätverk genom att skapa och ansluta renderingsnoder, som texturer, material och belysning.


FÖRBÄTTRAT

Färghantering

Se korrekta förhandsgranskningar av slutliga färger i vyporten och Render View.


Rörelsegrafik

Procedurella effekter med MASH

Använd MASH för att skapa mångsidiga rörelsedesignanimeringar med procedurella nodnätverk.


3D Type

Skapa branding, flygande logotyper, titelsekvenser och andra projekt som kräver text.


Adobe-livelänkning

Visa en scen i både Maya och Adobe After Effects samtidigt.


Pipelineintegrering

Python 3

Skapa Maya-skript och skriv plugin-program med Python 3.


Anpassning

Anpassa Mayas utseende och arbetssätt så det passar din pipeline.


Scensammanställningsverktyg

Skapa stora, komplexa världar enklare och hantera produktionstillgångar som diskreta element.