Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Spellista (Sequencer)

Snabba upp förvisualiseringen och den virtuella filmproduktionen. Formge flera kamerabilder i en enda animeringssekvens. Börja formge bilder i Maya eller importera en EDL i FCP- eller AAF-format från en bearbetning som är kopplad till film-, ljud- och tidskodinformation. Ordna klipp, redigera in- och utpunkter och ändra kamerainställningar i Sequencer-spellistan. Granska sekvensen i Playblast innan du kan välja att återexportera en EDL för bearbetning och ytterligare justeringar.