Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Animeringsprestanda (förbättrad)

Snabbare verktyg gör att du kan skapa scener ännu snabbare:

  • MultiDraw Consolidation ger bättre renderingsprestanda genom minskad overhead för att rita modeller bestående av många mesher i Viewport 2.0.
  • Den parallella utvärderingen har nu stöd för Nucleus-dynamik.
  • Det förbättrade GPU-accelererade deformeringssystemet (nu aktiverat som standard) gör det möjligt att skapa ännu mer komplexa scener snabbare. 
Video: Nu har Maya ännu snabbare animeringsprestanda