Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ytmodellering

Skapa matematiskt utjämnade ytor med relativt få kontrolltoppunkter via NURBS-ytor och hierarkiska sektionsytor. Lägg till komplexitet i olika regioner i sektionsytor. Sätt fast, ta loss, justera, sammanfoga, utöka, avrunda eller återskapa NURBS-ytor med noggrann kontroll över parameterisering och kontinuitet. Konvertera NURBS-ytor och sektionsytor till polygonmesher och vice versa. Använd exakta konstruktionsverktyg för delade kurvor och ytor.

Flexibla metoder för att skapa jämna ytor