Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Förbättrat arbetsflöde för utveckling av utseende

Vi har gjort det mer användarvänligt och intuitivt för kreatörer att bygga och redigera material i Hypershade, med enklare arbetsflöden och ett uppdaterat användargränssnitt. Ett ombyggt gränssnitt för nodredigering gör det enklare att koppla, arrangera och arbeta med skuggkomponenter. Nya arbetsflöden möjliggör visualisering och felsökning av komplexa skuggningsdiagram. Anpassa användargränssnittet efter ditt sätt att arbeta. Nya layoutflikar gör att du kan arbeta med skuggningsdiagram på ett mycket mer välorganiserat sätt.