Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

3D-skuggning med ShaderFX

Skapa enkelt avancerade HLSL-, GLSL- och CgFX-vyportsshaders med ShaderFX:s visuella realtidsredigerare för shaders. Skapa shadernätverk genom att koppla samman olika noder med ett dra-och-släpp-arbetsflöde. Välj flyttalsvärden, matematiska operationer, texturkartor, normalelementskartor och färgnoder. Visualisera material i realtid och gå djupare in i hur varje grundläggande nod fungerar.