Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

3D-skuggning med ShaderFX

Skapa enkelt avancerade HLSL-, GLSL- och CgFX-vyportsshaders med ShaderFX:s visuella realtidsredigerare för shaders. Skapa shadernätverk genom att koppla samman olika noder med ett dra-och-släpp-arbetsflöde. Välj flyttalsvärden, matematiska operationer, texturkartor, normalelementskartor och färgnoder. Visualisera material i realtid och gå djupare in i hur varje grundläggande nod fungerar.