Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Bullet Physics

Skapa storskaliga mycket realistiska dynamiska och kinematiska simuleringar med det förbättrade plugin-programmet Bullet med öppen källkod som levereras tillsammans med AMD. Simulera både rigid- och soft-solidobjekt i ett enda system. Dra nytta av den ständiga 3D-kollisionsavkänningen. Skapa sammansatta kollisionsformer av flera mesher och ta fram bättre kollisioner med konkava former. Integrering med Maya Forces och stöd för rigida set för ökad skalbarhet.