Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Avancerad filsökvägshantering

Felsök och korrigera trasiga sökvägar snabbt och arbeta med sökvägar som inte är lokala eller av standardtyp med stöd för URI. File Path Editor listar noder som använder externa filer, till exempel texturer, bildplaner, referenser och ljudfiler. När en filsökväg är bruten kan du snabbt återfinna filen eller söka rekursivt i en mappstruktur. Ange sökvägar till filer som inte finns om du ska leverera till användare som har annorlunda mappstrukturer. Använd API för att lära Maya mer om URI-scheman.