Autodesk Moldflow: Programvara för simulering av insprutning och formpressning

Vad är Autodesk Moldflow?

Simuleringsprogrammet Autodesk® Moldflow® ger insikter i formning med plastinsprutning och formpressning för att förbättra kvaliteten på färdiga komponenter. Avancerade verktyg och ett förenklat användargränssnitt hjälper dig att hantera tillverkningsrelaterade utmaningar som deformerade komponenter, effektiv kylning av kanaler, materialval och minskad cykeltid.


Översikt över Moldflow (video: 2:22 min.)

Varför använda Autodesk Moldflow?

Förbättra komponentkvaliteten

Förutse komponentkvaliteten i tillverkat skick och åtgärda komponentfel tidigare.

Minimera omarbetningar av gjutformar

Optimera gjutformarnas konstruktion inklusive håligheter, flöde och kylning.

Minska cykeltiden

Använd processoptimering för att hitta det perfekta bearbetningsfönstret.

Det här kan du göra med Moldflow

Optimera komponenter, formar och processer

Analysera gjutformar med ett eller flera hålrum för att identifiera tillverkningsbarheten hos komponenter, verktygsdesign, materialval och processoptimering. Modellera eller importera kylsystem och matningssystem.

Förbättra lösarens kapacitet med flexibel problemlösning

Kör flera simuleringar parallellt för att snabbt upptäcka optimala designer. Koppla samman och lös simuleringsjobb i Moldflow Insight via lokala, fjärranslutna och skyddade molnservrar. Kör flera simuleringar parallellt.

Koppla samman arbetsflöden

Koppla ihop produktdesignteam med Autodesk Drive och delade vyer för att minimera kostnader för förseningar och omarbetningar. Uppnå snabbare geometriska förändringar med Fusion 360-push i produkten. Exportera CAD och resultat för efterbehandling.

Vilken Moldflow är rätt för dig?

Moldflow Adviser

Simuleringsverktyg för formsprutning av termoplast för konstruktörer av komponenter och gjutformar. Optimera konstruktionen för tillverkningsbarheten av formgjutna komponenter. ​

 

Moldflow Insight

Simuleringsverktyg för insprutning och formpressning för konstruktörer och analytiker. Anpassade automatiseringsverktyg minimerar risken för produktionsförseningar.

 

Vanliga frågor

Vad används Autodesk Moldflow till?

Autodesk Moldflow används för att simulera formningsprocessen med plastinsprutning och formningsprocessen med plastpressning.

 

Det låter konstruktörer, analytiker och designer av gjutformar optimera materialval, processinställningar, kylningseffektivitet och matningssystem för att minimera risken för dålig formgjutningskvalitet.

 

Autodesk Moldflow-simuleringar ger insikter som hjälper analytiker att förutse och potentiellt förhindra defekter som t.ex. sjunkmärken, svetsränder och deformerade komponenter. Du kan även utforska alternativ som minskar cykeltiden.

Vem använder Autodesk Moldflow?

  • Konstruktörer och analytiker som är intresserade av att förstå hur plastmaterial flödar genom hålrummet i en form och hur kvaliteten blir på den färdiga komponenten.
  • Konstruktörer som arbetar med plastbearbetning och är intresserade av gjutningsprocessen för en viss plastkomponent och att få insikter i ett bearbetningsfönster.
  • Konstruktörer av gjutformsverktyg och ingenjörer med intresse av att optimera en gjutforms kyldesign eller dess ingöts- eller slusskonstruktion.

Vad är skillnaden mellan Moldflow Adviser och Moldflow Insight?

Moldflow Adviser ger vägledning om tillverkningsbarhet och riktad feedback för konstruktion av termoplastkomponenter och gjutformar genom resultat av materialflöde, formkylning och komponentdeformation på hög nivå.

 

Moldflow Insight ger detaljerade resultat för materialflöde, kylning och deformation för både formsprutnings- och formpressningsprocesserna. Med Moldflow Insight får du ytterligare kontroll över material, maskiner, gjutformar och processer.

 

Automatisering med skript/API påskyndar konfigurering och efterbehandling. Det finns stöd för termoplast- och värmehärdade material samt för anpassning av material för komponent- och forminfogningar. Avancerade formgjutningsmetoder, som t.ex. gasstödd formsprutning, formpressningssprutning, coinjection-formgjutning, mikrocellulär formgjutning, och många fler, är tillgängliga för att erbjuda det för dig bästa alternativet för din komponent. Moldflow Insight erbjuder även avancerade anpassningar av processen. Här ingår möjlighet att välja formgjutningsmaskin, ange ventilgrindar, justera gjutformsmaterial, lösningar för en Design of Experiments (DOE) eller parametrisk studie, och mycket mer.

Vilket operativsystem körs Moldflow på?

Moldflow Adviser körs på Microsoft® Windows®. Se systemkrav för Moldflow Adviser för mer information.

 

Moldflow Insight och Moldflow Synergy kan köras på Microsoft® Windows® och Linux®. Se systemkrav för Moldflow Insight och Synergy för mer information.

Stöder Autodesk Moldflow molnbaserad lösning?

Ja, Moldflow Insight har ett alternativ för molnlösning med Autodesk-token. Kostnaden för molnlösningar varierar mellan olika typer av simuleringsstudier. Den här molnlösningen kompletterar lösningarna från Moldflow Insight på lokal nivå och via fjärrserver.

 

Moldflow Adviser stöder inte molnbaserad lösning.

Finns det något certifieringsprogram för Moldflow?

Ja, det finns tre certifieringsnivåer för Autodesk Moldflow: Associate, Professional och Expert.

 

I denna artikel omAutodesk Moldflow-certifiering (engelska) hittar du ytterligare information om certifieringen och proceduren för att bli certifierad.

Kan jag installera Moldflow på flera datorer?

När du tecknat en prenumeration på Autodesk Moldflow får du installera programvaran på upp till tre datorer eller andra enheter. Dock kan endast den namngivna användaren logga in och använda programvaran på en dator åt gången. Mer information finns i licensavtalet (engelska).

Vad kostar en prenumeration på Moldflow?

Kontakta din Autodesk-säljare eller vårt säljteam för att få mer information om kostnaderna för månadsvisa, årliga eller 3-åriga prenumerationer. Om vissa av dina användare bara använder Moldflow då och då, kan du köpa token för att få åtkomst till det i 24 timmar åt gången. Besök www.autodesk.se/flex för mer information.

Kan jag komma åt Moldflow Adviser eller Moldflow Insight med Flex med hjälp av token?

Ja. Moldflow Adviser, Moldflow Insight och Moldflow Synergy kan var och en nås via Flex för att få en 24-timmarslicens för en användare.

 

Mer information om Flex finns på Autodesk Flex.

 

För aktuella Flex-priser, besök Flex prisblad.

Visa mer

Hitta artiklar om felsökning och lös ditt problem.