Kostnadsfria visningsprogram för Navisworks

Ladda ned Navisworks Freedom eller Navisworks NWC Export Utility

3D-visningsprogram för Navisworks

Navisworks Freedom

Få översikt över hela projektet med Navisworks-lösningar. Kombinera designdata från AutoCAD, Revit och andra produkter med modeller som skapats i andra designverktyg. Du kan sedan visa filerna med visningsprogrammet Navisworks® Freedom. Tack vare funktionen för att visa NWD-filer i Navisworks Freedom får samtliga intressenter samma möjlighet att utforska och uppleva hela projektet.

Använd gratisprogrammet Navisworks Freedom för att skapa komprimerade filer i NWD-format med högre säkerhet. NWD-filerna är en praktisk lösning för streaming av stora CAD-modeller. Du behöver inte förbereda modeller, ordna med servervärdtjänster hos tredje part, lägga tid på konfigurering eller betala några löpande kostnader.

Funktioner

 • Gör det enklare att öppna NWD- och 3D DWF-filer
 • Gör det möjligt att visa modellhierarkier, objektegenskaper och inbäddade granskningsrapporter med lämnade synpunkter, animeringar, rödlinjemarkeringar och kommentarer
 • Inkluderar en komplett uppsättning navigeringsverktyg, såsom Walk-, Look Around-, Zoom-, Zoom Box-, Pan-, Orbit-, Examine-, Fly- och Turntable-kommandon
 • Stöd för visning av material och belysning i realtid

Ladda ned

 1. Ladda ned Navisworks Freedom
 2. Installera
  Kör den nedladdade körbara filen för att packa upp installationsprogrammet för Freedom till valfri plats och starta installationen. Observera att du måste ha administratörsrättigheter för att få installera denna produkt.
 3. Läs mer
  Viktigt-filen, installationsguiden och annan viktig dokumentation är tillgängliga från installationsprogrammet. Ett omfattande hjälpsystem medföljer Navisworks Freedom.

Navisworks NWC Export Utility

Med det distribuerbara NWC-exportverktyget kan projektteamen använda programvaran Navisworks för att generera modeller av hela projekt för simulering och analys. Teammedlemmarna kan generera de optimerade NWC-filerna direkt från designprogrammen utan att behöva en licensierad version av Navisworks. NWC-exportverktyget fungerar ihop med en rad olika produkter, inklusive programvarorna AutoCAD och Revit samt programvara från 3ds Max, Bentley MicroStation och Graphisoft ArchiCAD. Filformatet NWC har stöd för överföring av både objektgeometri och associerade metadata.

Ladda ned

 1. Ladda ned Navisworks NWC File Export Utility
 2. Installera
  Kör den nedladdade körbara filen för att packa upp installationsprogrammet för NWC Export Utility till valfri plats och starta installationen. Observera att du måste ha administratörsrättigheter för att få installera denna produkt.
 3. Läs mer
  Viktigt-filen, installationsguiden och annan viktig dokumentation är tillgängliga från installationsprogrammet. Ett omfattande hjälpsystem medföljer Navisworks NWC Export Utility.