Översikt

Inventor-hållfasthetsanalys

Dra nytta av funktionerna i Optimization for Inventor. Testa kvaliteten och prestandan av dina produktdesignalternativ med hjälp av den molnbaserade tjänsten för hållfasthetsanalys. Skapa produkter som håller högre kvalitet och ta fram mer hållbara designförslag till lägre kostnad. Den här tjänsten är tillgänglig med Autodesk Subscription eller hyreslicenser för utvalda Autodesk-produkter.

Översiktsvideo

Testa olika konfigurationer av mekaniska sammansättningar. Visa video (1:59 min.)


Funktioner

Praktiskt taget obegränsad datakapacitet

Utför komplexa beräkningar och minska lösningstiden.

Få tillgång till praktiskt taget obegränsad datahastighet och -kapacitet. Fortsätt att konstruera medan resultat behandlas, vilket minskar den tid som ägnas åt konstruktionsalternativ.

Molnbaserad parametrisk optimering

Bygg effektivt och kör upprepningar av din design utifrån angivna värdeintervall.

Ange uppsättningar med alternativa måttvärden och flera alternativ som löses parallellt. Sortera versioner automatiskt för att visa designkriterier och få rapporter om resultatet.
Visa bild

 

 

Jobbstatusvisning

Visa alla alternativ samt aktuell status för alla versioner.

Användare kan avsluta Inventor och till och med själva datorn medan bearbetning fortsätter i molnet. Jobb bearbetas fortfarande och lösaren körs oavsett den lokala datorns status.
Visa bild

Konfiguratorsortering

Aktivera, granska ändringar och bedöm effekten av ändringarna på både vikt och säkerhetsfaktor.

Visa alla ändringar och visa, som standard, bara de konfigurationer som uppfyller de designkriterier för säkerhetsfaktor som ursprungligen angetts.
Visa bild

 

 

Rapportverktyg

Konfigurera och generera automatiskt rapporter i ett antal olika filformat.

Som standard ingår bara lyckade designförslag och det optimala designförslaget markeras. De här rapporterna kan distribueras och delas med andra.
Visa bild


Kom igångöverst

Denna tjänst är endast tillgänglig när du köper en fast licens med Maintenance Subscription eller Desktop Subscription för utvalda Autodesk-program.

Få tillgång till Optimization for Inventor med någon av följande produkter med Maintenance Subscription:

Building Design Suite Ultimate (engelska)
Factory Design Suite (Premium, Ultimate) (engelska)
Plant Design Suite (Ultimate) (engelska)
Product Design Suite (Premium, Ultimate) (engelska)

Har du Maintenance Subscription? Är du osäker?

Logga in nu (engelska)
Verifiera Maintenance Subscription 

Vill du lägga till Maintenance Subscription till din fasta licens?

Sök återförsäljare

Vill du köpa en av de här produkterna med Maintenance Subscription?

Köp online
Sök återförsäljare

Är du redo att använda den här tjänsten?

Kom igång nu (engelska)

Använd Optimization for Inventor om du har köpt Desktop Subscription (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis) för någon av följande produkter:

Building Design Suite Ultimate (engelska)
Factory Design Suite (Premium, Ultimate) (engelska)
Plant Design Suite (Ultimate) (engelska)
Product Design Suite (Premium, Ultimate) (engelska)

Redan köpt Desktop Subscription?

Kom igång nu (engelska)

Vill du köpa Desktop Subscription?

Köp online
Sök återförsäljare 

 


Cloud creditsöverst

Använd cloud credits för att utföra vissa uppgifter i molnet. Kunderna kan få cloud credits
vid köp av Autodesk Subscription. Det går även att köpa cloud credits
Läs mer om cloud credits


Resurscenter

Få tillgång till nyheter, videor, demos, bloggar, kundreferenser, faktablad med mera för molntjänster.
Besök resurscentret  (engelska)