• Sverige

  Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ändringar av permanenta licenser

Uppdaterat den: 1 augusti 2016

Ändringar vi gjort

Vår verksamhet har utvecklats så att våra kunder kan utveckla sina verksamheter. Vi ger dem flexibiliteten att kunna prenumerera på programvarulösningar som är skräddarsydda för just de behov de har då de möter framtidens utmaningar.

För att uppnå detta erbjuder vi nu våra programvarulösningar endast via prenumeration. Vi slutförde denna övergång den 1 augusti 2016 och detta innebar även att vi avslutade vår försäljning av permanenta licenser på de flesta av våra produkter.

De tre vanligaste frågorna

Kan jag fortsätta att använda en permanent licens jag redan har?

JA

Kan jag fortsätta att använda och förnya underhållsavtalet för min befintliga permanenta licens?

JA

Hur köper jag produkter nu när försäljningen av permanenta licenser har upphört?

Med en prenumeration

Du kan läsa mer i avsnittet med vanliga frågor nedan.

1. Översikt

1.1 Vad har förändrats?

Autodesk har slutat sälja permanenta licenser till de flesta produkter. Nya licenser kan nu endast köpas via prenumeration. Dessutom avslutades alternativet att korsuppgradera till någon av de påverkade produkterna då vi slutade sälja nya permanenta licenser.

Autodesk har introducerat nya termer och fraser som gör våra prenumerationserbjudanden enklare och tydligare. Vi har helt enkelt tagit bort begreppet ”Subscription”, så att det ska bli enklare för dig att hitta och köpa de programvarulösningar som passar just dig och ditt företag bäst.

Prenumerationsbaserade erbjudanden

I tabellen nedan finns de aktuella termerna för:

Tidigare begrepp:

Nytt begrepp:

Desktop Subscription eller Cloud Service Subscription

en prenumeration med åtkomst för en användare

”nätverksprenumeration”

en prenumeration med åtkomst för flera användare

Erbjudanden för permanenta licenser

Tidigare begrepp:

Nytt begrepp:

Maintenance Subscription

ett underhållsavtal

1.2 Vilka produkter påverkades?

Autodesk upphörde med sin globala försäljning i alla länder av nya permanenta licenser för de flesta produkter. Visa en lista med de produkter som påverkas

1.3 Var detta en global förändring?

Ja

1.4 Varför slutade Autodesk att sälja permanenta licenser?

Med den här förändringen tog Autodesk nästa steg i övergången till prenumerationsbaserade produkter, vilket ger kunderna lägre ingångspris, fler verktyg att välja på och möjligheten att betala efter användning. Autodesk har alltså gått från att sälja permanenta rättigheter att använda en viss programvaruversion till en satsning på att löpande förnya och förbättra sina produkter och tjänster, integrera dem bättre med molntjänster, ge möjlighet att använda programmen från flera enheter när som helst*, göra dem lättare att distribuera och hantera samt förbättra filkompatibiliteten.

1.5 Påverkar detta befintlig programvara som köpts med permanent licens?

Nej, befintliga permanenta licenser gäller fortfarande. Du behåller din permanenta programvarulicens och kan fortsätta använda den enligt villkoren i licensavtalet. Om programvaran omfattas av ett underhållsavtal får du även i fortsättningen ta del av alla fördelar i avtalet.

1.6 Hur påverkar den här förändringen mig om jag är en användare med underhållsavtal?

Om du redan har ett underhållsavtal kommer du att få möjlighet att förnya detta för de aktuella produkterna och dra nytta av alla tillhörande fördelar så länge du vill. Det är bara möjligheten att köpa nya permanenta licenser som upphör.

1.7 Hur har Autodesk underlättat den här övergången för mig?

Autodesk har gjort flera saker för att övergången till prenumerationsbaserade lösningar ska bli så smidig som möjligt för dig:

 • Vi informerar om de kommande förändringarna i så god tid som möjligt så att du har gott om tid att utvärdera alternativen och planera därefter.
 • Kunderna kan fortsätta att förnya sina underhållsavtal så länge de vill och därmed dra nytta av alla tillhörande fördelar.
 • I ditt Autodesk Account hanterar du alla produkter, prenumerationer och tjänster på samma ställe.
 • Du kan välja att binda din prenumerationskostnad genom att välja ett flerårigt avtal.
1.8 Har ni gjort några förändringar i de molnbaserade tjänsterna?

Molnbaserade produkter som säljs separat, till exempel BIM 360, PLM 360 och Fusion 360, påverkas inte. Molntjänster som inkluderas som en del av ett underhållsavtal eller en prenumeration kommer att ingå i dessa erbjudanden även fortsättningsvis.

1.9 Kommer jag att kunna köpa nätverksaktivering för en befintlig permanent licens nu när Autodesk inte längre säljer permanenta licenser?

Nej, du kan inte längre konvertera en enskild permanent licens till en delad nätverkslicens för någon permanent licens som inte längre säljs. Om du behöver en ny eller ytterligare delade nätverkslicenser kan du köpa en prenumeration med åtkomst för flera användare. Detta kan göras för individuella produkter eller en samling av produkter.

2. Prenumerera på Autodesks produkter och tjänster

2.1 Vad får jag när jag prenumererar på Autodesks produkter eller tjänster?

En prenumeration ger rätt att använda Autodesk-programvara under en viss tid, med möjlighet att förnya prenumerationen. Prenumerationen ger dig tillgång till Autodesk-programvara, samma fullständiga version som du får med en permanent licens, i en flexibel lösning med betalning efter användning som innebär en mer lätthanterlig programvarubudget. Läs mer på www.autodesk.se/subscription

2.2 Används molnet för att lagra programvara och data för prenumerationen?

Skrivbordsversioner av programvaran samt tillhörande användardata lagras fortfarande på din lokala dator. Tillämpningar som körs som molntjänster körs via molnet. Du väljer själv var du sparar dina data: i molnet eller lokalt på din dator.

2.3 Hur fungerar prenumerationen och vilka är de största fördelarna?

En prenumeration ger större flexibilitet, eftersom du kan installera/använda programvaran på flera enheter*. Prenumeranter får dessutom följande fördelar:

 • Åtkomst till den senaste programvaran och förbättringar
 • Rätt att använda tidigare versioner
 • Rätt till användning vid resa
 • Support
 • Tillgång till samma molntjänster som permanenta licenser med underhållsavtal
2.4 Vilka licensalternativ finns tillgängliga?

Autodesk erbjuder följande alternativ, så att du kan välja det som passar dina behov bäst:

Åtkomst för en användare
Licenser som tilldelas
en användare och inte kan delas

Åtkomst för flera användare
Licenser som kan delas
på en nätverksserver**

Rekommenderas för:

Enskilda personer

Projektgrupper

Delad licens

Nej

Ja

2.5 Finns det några skillnader mellan alternativen för åtkomst för en användare och åtkomst för flera användare?

Alternativen för åtkomst för en användare och flera användare liknar varandra, med följande undantag:

Åtkomst för en användare

Åtkomst för flera användare

Licenser kan delas

Nej

Ja**

Tillgängligt för följande produkter:

Autodesk Design Suites och Creation Suites
Individuella Autodesk-produkter
Molntjänster

Individuella Autodesk-produkter

Kräver anslutning till Internet åtminstone var 30:e dag för licensvalidering

Ja

Nej

Tillgängliga avtalstider

Månad
Kvartal
År
Flera år (2 eller 3 år)

År
Flera år (2 eller 3 år)

Tillgängligt via Autodesks onlinebutik (engelska)

Ja

Nej.
Kontakta en av Autodesks auktoriserade återförsäljare eller Autodesk direkt

2.6 Får prenumeranter rätt att använda tidigare versioner av programvara från Autodesk?

Om du har en aktiv prenumeration kan det vara så att du har tillgång till tidigare versioner av viss Autodesk-programvara. Mer information hittar du under Autodesk Subscription Previous Version Rights Eligibility i Autodesk Knowledge Network.

2.7 Finns det prenumerationsalternativ för kunder inom utbildningsväsendet eller myndigheter?

Om du vill ha information om tillgänglighet kontaktar du en av Autodesks auktoriserade återförsäljare eller en Autodesk-säljare.

3. Underhållsavtal

3.1 Vad är ett underhållsavtal?

Med ett underhållsavtal kan en innehavare av en permanent licens få tillgång till bland annat den senaste programvaran och produktförbättringar, teknisk support och, i vissa fall, åtkomst till utvalda molntjänster. Ett underhållsavtal kan endast skaffas för en permanent licens som köpts separat.

3.2 Vad händer om jag redan har ett underhållsavtal?

Om du redan har ett underhållsavtal kommer du även i fortsättningen att kunna dra nytta av alla tillhörande fördelar, så länge du förnyar det. Om du vill ha tillgång till alla fördelar som underhållsavtalet ger för produkterna i fråga 1.2 ovan, är det viktigt att du förnyar det innan det förfaller.

3.3 Vad händer om mitt underhållsavtal förfaller?

Om underhållsavtalet för din produkt med permanent licens inte förnyas i tid, måste du prenumerera på produkten för att få tillgång till de senaste funktionerna och alla fördelar.

3.4 Hur länge kan jag behålla underhållsavtalet?

Även om Autodesk har upphört med försäljningen av nya permanenta licenser så försvinner inte underhållsavtalen. Om du har ett underhållsavtal för närvarande kan du fortsätta att förnya det så länge du vill.

3.5 Kan jag lägga till fler permanenta licenser till underhållsavtalet?

Nej, inga nya permanenta licenser kan läggas till i befintliga underhållsavtal.

3.6 Vad händer om jag väljer att avbryta underhållsavtalet?

Om underhållsavtalet förfaller kan du fortsätta att använda dina permanenta licenser. Du förlorar dock alla prenumerationsförmåner, t.ex. uppdateringar, produktsupport, flexibla licensrättigheter och åtkomst till utvalda molntjänster. Om ett underhållsavtal inte förnyas kan du få tillgång till de senaste funktionerna genom att prenumerera på en produkt.

4. Enterprise Business Agreement

4.1 Hur kommer detta påverka kunder med Enterprise Business Agreement?

Kunder med ett aktuellt Enterprise Business Agreement med Autodesk för Enterprise Flex, Multi-Flex eller Token Flex kommer inte att uppleva någon direkt förändring av villkoren eller fördelarna i avtalet.

4.2 Vad händer med kunder med Enterprise Business Agreement som inkluderar permanenta rättigheter till programvaran när avtalet förfaller?

Kunder med ett Enterprise Business Agreement som inkluderar permanenta rättigheter till programvaran kan utnyttja rätten att få dessa permanenta licenser efter avtalets slut. De kan också välja att förnya dessa permanenta licenser med ett underhållsatvtal.

4.3 Kan kunder med Enterprise Business Agreement lägga till nya permanenta licenser till sina avtal?

Kunder som har ett aktivt Enterprise Business Agreement före den 31 juli 2016 bör läsa villkoren i sitt avtal för att få reda på vilka ytterligare permanenta licenser som finns tillgängliga.

4.4 Är Enterprise-licensieringsmodeller (Autodesk Multi-Flex och Autodesk Enterprise Token Flex) fortfarande tillgängliga?

Ja, licensieringsmodellerna Autodesk Multi-Flex och Autodesk Enterprise Token Flex fortsätter att vara tillgängliga för försäljning för kunder som överväger ett nytt Enterprise Business Agreement.

4.5 Vart kan Enterprise-kunder vända sig för att få mer information?

Kunder med Enterprise Business Agreement bör kontakta sin Autodesk-kontoadministratör direkt för att få mer information.

5. Allmänna frågor

5.1 Hur påverkar denna förändring kunder utan Internetanslutning?

Vi rekommenderar att kunder utan Internetanslutning överväger en prenumeration med åtkomst för flera användare, vilket låter dem använda programvara utan att vara ansluten till Internet.

5.2 Hur kommer denna förändring att påverka kunder inom utbildningsväsendet?

Den här förändringen påverkar inte kunder inom utbildningsväsendet. Behöriga akademiska institutioner, studenter och lärare kommer även i fortsättningen ha kostnadsfri åtkomst till utbildningslicenser. Läs mer på https://www.autodesk.com/education/free-software/all (engelska)

 

*gäller i enlighet med samtidiga användningsbegränsningar av olika användare

**gäller i enlighet med maximalt tillåtet antal