• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Byggnadsdesign

Tankar om Revit i praktiken

Se hur Autodesks kunder använder Revit för att effektivisera sina arbetsprocesser.

Shanghai Tower: Till nya höga höjder med BIM

Shanghai Tower, som lär vara världens näst högsta byggnad, visar hur design, konstruktion och slutligen fastighetsförvaltning blir möjlig med BIM-lösningar.

"Med Revit fick våra designpartner en gemensam plattform och gruppen fick en noggrannare representation och djupare förståelse för projektet."
– Jun Xia, Principal and Regional Design Director, Gensler

 Shanghai Tower – kundreferens


Botswana Innovation Hub: Driver innovationen vidare

Botswana Innovation Hub, ett kontor och forskningscenter på 32 500 kvadratmeter i Gabarone, Botswana erbjuder de allra senaste anläggningarna för forskning och teknikarbete i landet.

"Revit-programvaran var vårt primära designverktyg. Det hjälpte oss att utforska idéer och kommunicera med designteamen och arkitektforumet i Botswana på sätt som förde projektvisionerna framåt."
– William Sharples, Principal, SHoP Architects

 SHoP Architects – kundreferens


Bronx-Lebanon Hospital: Integrering av designdiscipliner

Det här fallet ger en överblick över hur WASA/Studio A löste komplexa förhållanden inom Bronx-Lebanon Hospital Centers Life Recovery Center i New York City, inklusive deras sätt att integrera designdiscipliner med hjälp av Revit.

"Ändringsorder för projektet ovan mark utgjorde mindre än en tiondels procent. Analysen av minskad energiförbrukning visade dessutom att vi överskred minimistandarden för ASHRAE 90.1 för elkonsumtion med cirka 40 procent."
– Harry Spring, P.E., LEED AP. Senior Managing Partner, WASA/Studio A

 WASA/Studio A – kundreferens


Baker Nowicki Design Studio: Ett konkurrenskraftigt försprång

Baker Nowicki använder Revit-programvaran i början av projektet för att samla all information och alla krav i en modell innan utformningen påbörjas.

"Det mest fördelaktiga här är att allt kan användas integrerat. Förutom att designa, kan vi även dokumentera och detaljrita projektet när vi använder Revit tillsammans med 3D Studio Max."
– Buddy Gessel, Baker Nowicki Design Studio

Video (1:43 min.)