Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Sverige

  geo-navigation-redirected-to-local-site

  geo-navigation-stay-on-global-site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funktioner

Nyheter i Revit 2018

Nya och förbättrade Revit-funktioner möjliggör enhetlig, samordnad och fullständig modellering för tvärvetenskaplig design som sträcker sig till projektering och byggnation.

 • Samordningsmodeller

  Använd en Navisworks-fil som en lätt kontext för att samarbeta med andra i projektet. (video: 1:26 min.)

 • Förteckna grupper och Revit-länkar

  För att bättre förstå och kvantifiera projektet kan du skapa förteckningar med länkar och grupper i modellen.
  (video: 1:12 min.)

 • Förbättrad

  Globala parametrar

  Bädda in designidéer med projektövergripande parametrar som nu fungerar med radial- och diameterdimensioner samt jämviktsbegränsningar. (video: 1:30 min.)

 • Flervåningstrappor

  Skapa och modifiera snabbt flervåningsbyggnader genom att ansluta trappor till nivåerna i projektet.
  (video: 1:21 min.)

 • Förbättrad

  Räcken

  Nu har du mer kontroll när du skapar räcken. Inklusive placering av räcken på topografi, automatisk justering till trappor och stolpplacering. (video: 1:30 min.)

 • Förbättrad

  Modellering för ventilations-, el- och vvs-tillverkning

  Med Revit kan du modellera lutande rör, del för del, och använda flerpunktsdragning för tillverkningselement. (video: 2:03 min.)

 • Förbättrad

  Design och analys av ventilation, el och vvs

  Manipulera kretsbanor, definiera egna utrymmestyper och inkluderar uteluftkrav. (video: 2:08 min.)

 • Förbättrad

  Mekanisk simulering

  Flödes- och tryckfallsdata är nu kopplade till pumpen och till beräkningsprocesserna i bakgrunden. (video: 1:49 min.)

 • Armeringsjärn för komplex geometri

  Placera armeringsjärn i fria betongobjekt. Armera importerade betongelement med bättre varierande armeringsjärnfördelning. (video: 1:38 min.)

 • Grafiska begränsningar för armeringsjärn i 3D

  Slutför modelldefinitioner snabbare genom att redigera armeringsjärnlogik i 3D-vyer med grafisk manipulering i ritområdet. (video: 1:04 min.)

 • Fler stålförband

  Mer än 100 nya förband. Nu kan du skapa förband för egna, användardefinierade familjer. (video: 1:59 min.)

 • Förbättrad

  Collaboration for Revit

  Nu installeras tjänsten för molnbaserad worksharing med Revit. Ny synkronisering med huvudfönstret visar verksamhetens förlopp.

Fler funktioner

Plattform

 • Parametriska komponenter

  Ett öppet, grafiskt system för design och formskapande, och grunden för alla byggnadskomponenter skapade i Revit.

 • Worksharing

  Deltagare från flera discipliner kan dela och spara sina arbeten i samma centralt delade fil.

 • Förteckningar

  Skapa en visning av modellinformation i tabellform, extraherad från elementegenskaperna i ett projekt.

 • Kompatibilitet och IFC

  Revit importerar, exporterar och länkar dina data med vanligt förekommande format, inklusive IFC4.

 • Tilläggsprogram

  Utöka Revit-funktionaliteten med API-åtkomst, tilläggsmoduler och ett utökat innehållsbibliotek i Autodesk App Store.

 • Anteckningar

  Kommunicera designer effektivare med WYSIWYG-redigering och funktioner som låter dig styra textens utseende.

 • Dynamo för Revit

  Utöka och optimera BIM-arbetsflöden med ett grafiskt programmeringsgränssnitt med öppen källkod som installeras med Revit.

 • Snabbare programvaruprestanda

  Revit optimerar maskinvaruanvändningen och utför processer i bakgrunden.

Byggnadsdesign

 • Analys med Insight

  Optimera byggnadsprestanda med centraliserad åtkomst till prestandadata och avancerade analysmotorer.

 • Verktyg för konceptuell design

  Skissa och skapa friformsmodeller och skapa masstudier.

 • Visualisering av 3D-design

  Utforska, validera och kommunicera designer. Rendera snabbare och mer exakt med Autodesk Raytracer-renderingsmotorn.

 • Molnrendering

  Producera fotorealistiska visualiseringar utan att begränsa prestanda i datorn eller använda särskild renderingsmaskinvara.

 • Verktyg för punktmoln

  Anslut laserskanningar direkt till BIM-processen för att arbeta med relationsmodeller.

 • FormIt-konverterare

  Dela data för konceptuella designer skapade i FormIt med Revit för att fortsätta utveckla designer med BIM.

 • Byggnadsmodellering

  Lägg till byggnadselement i byggnadsmodellen, inklusive väggar, dörrar, fönster och komponenter.

Byggnadskonstruktion och tillverkning

 • Fysisk och analytisk modell

  Skapa en fysisk modell att använda för samordning och dokumentation samt en tillhörande analytisk modell att använda för konstruktionsanalys.

 • Konstruktionsanalys för Revit

  Utför molnbaserad statisk analys och tyngkraftsanalys medan du arbetar i Revit eller kör parallell analys. Utforska och visualisera resultat i Revit.

 • Armeringsdetaljer

  Skapa 3D-armeringsdesigner. Skapa ritningsdokumentation med förteckningar för armerad betong.

 • Modellerad i konstruktionsstål

  Skapa kopplingar med större detaljrikedom med en mängd parametriska stålförband i Revit.

 • Konstruktionsdokumentation

  Skapa en exakt och detaljerad konstruktionsdokumentation för design med flera olika material.

 • Dubbelriktad länkning med analys

  Integrera analysresultat i BIM-processen och arbeta i ett arbetsflöde med iterativ design.

 • Länkning med strukturell tillverkning

  Integrering mellan Revit och Advance Steel ger ett smidigt BIM-arbetsflöde från ståldesign till tillverkning.

 • Dynamo för byggnadskonstruktion

  Dynamo ger konstruktörer verktyg för att utveckla optimerade byggnadssystem med beräkningslogik.

Konstruktion och tillverkning av ventilation, el och vvs

 • AWWA-ventiler och pumpinnehåll

  Revit inkluderar ett utökat bibliotek med innehåll om avloppsvattensystem baserat på standarder från AWWA (American Water Works Association).

 • Insight-integration

  Med Insight kan du optimera byggnadsprestanda med centraliserad åtkomst till prestandadata och avancerade analysmotorer.

 • Konvertering av tillverkningstjänst

  Använd verktyget Design till tillverkning för att omvandla modellelement på designnivå till konstruktionsnivå för detaljelement.

 • Tillverkningsdokumentation

  Dokumentera modellayouten effektivare. Revit har funktioner för att dokumentera, förteckna och tagga tillverkningselement.

 • VVS-design och -dokumentation

  Designa kanal- och rörsystem, och modellera kanal- och rörsystem med mekaniskt designinnehåll.

 • Elektrisk design och dokumentation

  Designa, modellera och dokumentera elsystem. Håll koll på elektriska belastningar i hela distributionssystemet.

 • Rördesign och -dokumentation

  Skapa sanitära rörsystem med sluttande rör och utforma rörsystem med design- och dokumentidéer.

 • Tillverkningsdetaljer för ventilation, el och vvs

  Skapa tillverkningsfärdiga modeller i Revit. Du kan modellera och koordinera MEP LOD 400-komponenter.

Konstruktion

 • Konstruktionsmodellering

  Hämta konstruktionsinformation från designmodeller. Dela och manipulera vägglager och betonggjutningar, och förbered byggnadsritningar för tillverkning.

 • Samordnad konstruktion

  Överför Revit-modeller till BIM 360 Glue och synkronisera med BIM 360 Layout. Visa och dela punktuppsättningar i BIM 360 Glue-webbgränssnittet eller med iPad-appen BIM 360 Layout.

 • Tillverkning för byggnadskonstruktion

  Länk till Advance Steel för ståldetaljer och -tillverkning som gör processen från design till konstruktion snabbare.

 • Tillverkning för MEP-teknik (ventilation, el och VVS)

  Konvertera detaljerade modellelement på designnivån till detaljelement på tillverkningsnivån för detaljerad samordning, tillverkning och installation.