Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Sverige

  Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funktioner

Nyheter i Revit 2018

Nya och förbättrade Revit-funktioner möjliggör enhetlig, samordnad och fullständig modellering för tvärvetenskaplig design som sträcker sig till projektering och byggnation.

 • Samordningsmodeller

  Använd en Navisworks-fil som en lätt kontext för att samarbeta med andra i projektet. (video: 1:26 min.)

 • Förteckna grupper och Revit-länkar

  För att bättre förstå och kvantifiera projektet kan du skapa förteckningar med länkar och grupper i modellen.
  (video: 1:12 min.)

 • Förbättrad

  Globala parametrar

  Bädda in designidéer med projektövergripande parametrar som nu fungerar med radial- och diameterdimensioner samt jämviktsbegränsningar. (video: 1:30 min.)

 • Flervåningstrappor

  Skapa och modifiera snabbt flervåningsbyggnader genom att ansluta trappor till nivåerna i projektet.
  (video: 1:21 min.)

 • Förbättrad

  Räcken

  Nu har du mer kontroll när du skapar räcken. Inklusive placering av räcken på topografi, automatisk justering till trappor och stolpplacering. (video: 1:30 min.)

 • Förbättrad

  Modellering för ventilations-, el- och vvs-tillverkning

  Med Revit kan du modellera lutande rör, del för del, och använda flerpunktsdragning för tillverkningselement. (video: 2:03 min.)

 • Förbättrad

  Design och analys av ventilation, el och vvs

  Manipulera kretsbanor, definiera egna utrymmestyper och inkluderar uteluftkrav. (video: 2:08 min.)

 • Förbättrad

  Mekanisk simulering

  Flödes- och tryckfallsdata är nu kopplade till pumpen och till beräkningsprocesserna i bakgrunden. (video: 1:49 min.)

 • Armeringsjärn för komplex geometri

  Placera armeringsjärn i fria betongobjekt. Armera importerade betongelement med bättre varierande armeringsjärnfördelning. (video: 1:38 min.)

 • Grafiska begränsningar för armeringsjärn i 3D

  Slutför modelldefinitioner snabbare genom att redigera armeringsjärnlogik i 3D-vyer med grafisk manipulering i ritområdet. (video: 1:04 min.)

 • Fler stålförband

  Mer än 100 nya förband. Nu kan du skapa förband för egna, användardefinierade familjer. (video: 1:59 min.)

 • Förbättrad

  Collaboration for Revit

  Nu installeras tjänsten för molnbaserad worksharing med Revit. Ny synkronisering med huvudfönstret visar verksamhetens förlopp.

Fler funktioner

Plattform

 • Parametriska komponenter

  Ett öppet, grafiskt system för design och formskapande, och grunden för alla byggnadskomponenter skapade i Revit.

 • Worksharing

  Deltagare från flera discipliner kan dela och spara sina arbeten i samma centralt delade fil.

 • Förteckningar

  Skapa en visning av modellinformation i tabellform, extraherad från elementegenskaperna i ett projekt.

 • Kompatibilitet och IFC

  Revit importerar, exporterar och länkar dina data med vanligt förekommande format, inklusive IFC4.

 • Tilläggsprogram

  Utöka Revit-funktionaliteten med API-åtkomst, tilläggsmoduler och ett utökat innehållsbibliotek i Autodesk App Store.

 • Anteckningar

  Kommunicera designer effektivare med WYSIWYG-redigering och funktioner som låter dig styra textens utseende.

 • Dynamo för Revit

  Utöka och optimera BIM-arbetsflöden med ett grafiskt programmeringsgränssnitt med öppen källkod som installeras med Revit.

 • Snabbare programvaruprestanda

  Revit optimerar maskinvaruanvändningen och utför processer i bakgrunden.

Byggnadsdesign

 • Analys med Insight

  Optimera byggnadsprestanda med centraliserad åtkomst till prestandadata och avancerade analysmotorer.

 • Verktyg för konceptuell design

  Skissa och skapa friformsmodeller och skapa masstudier.

 • Visualisering av 3D-design

  Utforska, validera och kommunicera designer. Rendera snabbare och mer exakt med Autodesk Raytracer-renderingsmotorn.

 • Molnrendering

  Producera fotorealistiska visualiseringar utan att begränsa prestanda i datorn eller använda särskild renderingsmaskinvara.

 • Verktyg för punktmoln

  Anslut laserskanningar direkt till BIM-processen för att arbeta med relationsmodeller.

 • FormIt-konverterare

  Dela data för konceptuella designer skapade i FormIt med Revit för att fortsätta utveckla designer med BIM.

 • Byggnadsmodellering

  Lägg till byggnadselement i byggnadsmodellen, inklusive väggar, dörrar, fönster och komponenter.

Byggnadskonstruktion och tillverkning

 • Fysisk och analytisk modell

  Skapa en fysisk modell att använda för samordning och dokumentation samt en tillhörande analytisk modell att använda för konstruktionsanalys.

 • Konstruktionsanalys för Revit

  Utför molnbaserad statisk analys och tyngkraftsanalys medan du arbetar i Revit eller kör parallell analys. Utforska och visualisera resultat i Revit.

 • Armeringsdetaljer

  Skapa 3D-armeringsdesigner. Skapa ritningsdokumentation med förteckningar för armerad betong.

 • Modellerad i konstruktionsstål

  Skapa kopplingar med större detaljrikedom med en mängd parametriska stålförband i Revit.

 • Konstruktionsdokumentation

  Skapa en exakt och detaljerad konstruktionsdokumentation för design med flera olika material.

 • Dubbelriktad länkning med analys

  Integrera analysresultat i BIM-processen och arbeta i ett arbetsflöde med iterativ design.

 • Länkning med strukturell tillverkning

  Integrering mellan Revit och Advance Steel ger ett smidigt BIM-arbetsflöde från ståldesign till tillverkning.

 • Dynamo för byggnadskonstruktion

  Dynamo ger konstruktörer verktyg för att utveckla optimerade byggnadssystem med beräkningslogik.

Konstruktion och tillverkning av ventilation, el och vvs

 • AWWA-ventiler och pumpinnehåll

  Revit inkluderar ett utökat bibliotek med innehåll om avloppsvattensystem baserat på standarder från AWWA (American Water Works Association).

 • Insight-integration

  Med Insight kan du optimera byggnadsprestanda med centraliserad åtkomst till prestandadata och avancerade analysmotorer.

 • Konvertering av tillverkningstjänst

  Använd verktyget Design till tillverkning för att omvandla modellelement på designnivå till konstruktionsnivå för detaljelement.

 • Tillverkningsdokumentation

  Dokumentera modellayouten effektivare. Revit har funktioner för att dokumentera, förteckna och tagga tillverkningselement.

 • VVS-design och -dokumentation

  Designa kanal- och rörsystem, och modellera kanal- och rörsystem med mekaniskt designinnehåll.

 • Elektrisk design och dokumentation

  Designa, modellera och dokumentera elsystem. Håll koll på elektriska belastningar i hela distributionssystemet.

 • Rördesign och -dokumentation

  Skapa sanitära rörsystem med sluttande rör och utforma rörsystem med design- och dokumentidéer.

 • Tillverkningsdetaljer för ventilation, el och vvs

  Skapa tillverkningsfärdiga modeller i Revit. Du kan modellera och koordinera MEP LOD 400-komponenter.

Konstruktion

 • Konstruktionsmodellering

  Hämta konstruktionsinformation från designmodeller. Dela och manipulera vägglager och betonggjutningar, och förbered byggnadsritningar för tillverkning.

 • Samordnad konstruktion

  Överför Revit-modeller till BIM 360 Glue och synkronisera med BIM 360 Layout. Visa och dela punktuppsättningar i BIM 360 Glue-webbgränssnittet eller med iPad-appen BIM 360 Layout.

 • Tillverkning för byggnadskonstruktion

  Länk till Advance Steel för ståldetaljer och -tillverkning som gör processen från design till konstruktion snabbare.

 • Tillverkning för MEP-teknik (ventilation, el och VVS)

  Konvertera detaljerade modellelement på designnivån till detaljelement på tillverkningsnivån för detaljerad samordning, tillverkning och installation.