Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    geo-navigation-redirected-to-local-site

    geo-navigation-stay-on-global-site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tillverkning för MEP-teknik (ventilation, el och VVS)

Från MEP-design till tillverkning

MEP-underleverantörer kan använda tillverkningsverktygen i Revit som stöd vid BIM, samt integrera med lösningar för MEP-tillverkning. Det ger en heltäckande bild av detaljritningar, kalkyler och tillverkning i samband med byggnadstjänster. Försäkra dig om att modellen faktiskt återspeglar den tänkta tillverkningen och installationen. Nu kan du modellera och koordinera MEP LOD 400-komponenter med Revit-miljön.

Från design till tillverkning är ett Revit-verktyg som konverterar detaljerade modellelement på designnivån till detaljelement på tillverkningsnivån. Processen förbereder modellen inför detaljerad samordning, tillverkning och installation, som därmed går snabbare.
Hanger-funktionen i Revit kan användas för att modellera detaljerade supportplaner som bidrar till att säkra modellernas byggbarhet.