Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    geo-navigation-redirected-to-local-site

    geo-navigation-stay-on-global-site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Förbättringar av designverktyg

Kommunicera projekteringsdata bättre med nya alternativ för uppmätta belastningsberäkningar och parametertyp för temperaturskillnader och ta med tryckfall i beräkningarna för krankomponenternas funktioner.

Styr vilken metod som används för att beräkna elbelastningarna med alternativen för uppmätta belastningsberäkningar. Uppfyll inställningar för belastningsberäkningar genom att antingen summera den verkliga belastningen och den reaktiva belastningen, vilket är standardmetoden, eller summera den uppmätta belastningen, vilket är en enklare variant.

Den nya parametertypen för temperaturskillnader förenklar designberäkningar i familjedefinitioner. Beräkna Delta-T enkelt med den nya enhetstypparametern, och använd det här värdet för andra beräkningar.

Tillhandahåll mer exakta tryckfallsberäkningar för kanalnätverk genom att koppla en tryckfallstabell till kanalkomponentskranar. Revit beräknar sedan tryckfallet längs huvudledningen och förgreningarna vid krankomponenterna.