Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    geo-navigation-redirected-to-local-site

    geo-navigation-stay-on-global-site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Förbättringar av tillverkningslayout

Skapa mer produktivt och effektivt genom att automatisera tillverkningsmodellayouten med det nya verktyget Rita och fyll. Förhandsgranska vilka komponenter som infogas i varje alternativ och ange vilka komponenter som krävs samt tvinga endast lösningar som integrerar dessa. 

Få kontroll över automatisering av layouten mellan två öppna ändar inklusive sluttande körningar. Med alternativet Klipp i för rita och fyll kan du koppla samman T- och kran-scenarier.