Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Globala parametrar

Underlätta inbäddning av konstruktionsidéer i modeller. Använd projektomfattande parametrar och kör parametrar för måttsättning och förekomst med den nya funktionen för globala parametrar. Mät måttsättning och beräkna formler och kör värden för måttsättningar och parametrar i övriga projektelement.

Globala parametrar omfattar två klasser: drivande parametrar flyttar dess värde till ett element eller en instansparameter. En rapporterande parameter kan ta ett värde från en dimension och använda det i övriga globala parametrar via ekvationer.

Använd likhetsdimensioner för att behålla dimensioner, inklusive de som inte är angränsande. Koppla globala parametrar till en typegenskap för ett element och till förekomst- eller typprojektsparametrar.

Automatisera positioneringen av ett element baserat på storleken för ett annat element. Använd globala parametrar för att tillvarata formelrelationer direkt i en modell.

  • Tilldela en global parameter till en grupp, flytta och sortera globala parametrar inom dess tilldelade grupper.
  • Filtrera ett schema via global parameterkoppling för att hitta alla element som har en global parameterkoppling eller saknar en koppling.
  • Överför globala parametrar mellan projekt.