Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Förteckningar

Skapa en tabellbaserad vy över informationen i din modell. En förteckning är information som visas i tabellform, extraherad från elementegenskaperna i ett projekt. Skapa en förteckning när som helst under designprocessen. Vartefter du gör ändringar i projektet som påverkar förteckningen, uppdateras den automatiskt för att visa dessa ändringar.

  • Lägg till en förteckning för en ritningsfil.
  • Inkludera bilder i förteckningar för att förmedla grafisk information för element.
  • Exportera en förteckning till annan programvara, exempelvis ett kalkylprogram.
Skapa en tabellvy över din modellinformation