Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    geo-navigation-redirected-to-local-site

    geo-navigation-stay-on-global-site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Strukturell anslutning

Ange information om önskade kopplingar och definiera relationen mellan elementen genom att placera en konstruktionsanslutning som anger hur ramelement i olika material, som bjälkar, kolumner och stöd, ska kopplas samman. 

Stora bilder och länkar för ytterligare dokumentation om kopplingen, som kopplingskrav och designrapporter. Visa symboliska kopplingar i ritningar, använd färger baserade på godkännande och/eller parametrar för kontroll av kodstatus för ett enklare arbetsflöde för granskning/godkännande. Kopplingen mellan ramelement i stål kan förlängas med detaljerade stålförband där det krävs.