Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Framtaget för BIM

Revit® för byggnadsinformationsmodellering (BIM) har funktioner för byggnadsdesign, ventilation, el och vvs (MEP), byggkonstruktion och byggnation.

Studerar du? Få den kostnadsfritt i tre år (engelska)

Vad kan du göra med Revit?

Revit är programvara för BIM (engelska). Med dess kraftfulla verktyg kan du använda intelligenta modeller för att bättre kunna planera, projektera, konstruera och hantera byggnader och infrastruktur. Revit stödjer en tvärvetenskaplig designprocess för samarbete.

Design

Modellera byggnadskomponenter, analysera och simulera system och konstruktioner, och upprepa designer. Generera dokumentation från Revit-modeller.

Samarbeta

Flera projektmedlemmar kan komma åt centralt delade modeller. Det ger bättre samordning, vilket minskar kollisioner och omarbete.

Visualisera

Kommunicera designidéer effektivare till projektägare och teammedlemmar genom att använda modeller med kärnfull 3D-visualisering.

Revit: en lösning för BIM-samarbete

Med Revit-worksharing kan flera deltagare arbeta med samma projekt samtidigt via en centralt delad modell.

En tvärvetenskaplig BIM-plattform

Revit har funktioner för alla discipliner involverade i ett byggprojekt. När arkitekter, ingenjörer och byggproffs arbetar på en och samma plattform kan risken för dataöversättningsfel minskas och designprocessen göras mer förutsägbar.

Kompatibilitet

Revit hjälper dig att arbeta med deltagare i ett utökat projektteam. Det importerar, exporterar och länkar dina data med vanligt förekommande format, bland annat IFC, DWG™ och DGN. Läs mer (engelska)

Verktyg framtagna särskilt för din disciplin

Oavsett om du är arkitekt, mekaniker, ventilations-, el- och vvs-ingenjör, konstruktör eller byggproffs, så har Revit BIM-funktioner som är särskilt framtagna för dig.

För arkitekter

Använd Revit för att ta en idé från konceptuell design till byggnadsdokumentation i en och samma programmiljö. Optimera byggprestanda och skapa slående visualiseringar.

För konstruktörer

Använd verktyg specifika för byggnadskonstruktion för att skapa intelligenta konstruktionsmodeller i samordning med andra byggnadskomponenter. Utvärdera hur bra de följer bygg- och säkerhetsregler.

För ventilations-, el- och vvs-ingenjörer

Designa ventilations-, el- och vvs-byggnadssystem med större exakthet och i bättre samordning med byggnadskomponenter, med samordnad och enhetlig information i den intelligenta modellen.

För byggproffs

Utvärdera byggbarhet och konstruktionsidén innan byggnadsarbetet påbörjas. Förstå syften, metoder och material och hur de fungerar tillsammans.

För samman team med Collaboration for Revit

Utöka Revit-worksharing i projektteam praktiskt taget var som helst med den här tjänsten, som låter flera användare arbeta tillsammans på Revit-modeller i molnet. Öka kommunikationen, centralisera utspridda teams arbete, och låt hela team delta i BIM-processen.

Bättre teamkommunikation

Chatta i realtid i projektmodeller. Håll koll på vilka som arbetar med modellen och vad de gör.

Utökad teamintegrering

Prenumerera på Collaboration for Revit och få en prenumeration på BIM 360 Team, en integrerad, molnbaserad webbtjänst som ger centraliserad teamåtkomst till projektdata.

Få fler projekt

Öka din räckvidd och delta i projekt eller samarbeten var de än är belägna.

Allokera talanger och resurser i team bättre

Tilldela de bästa teammedlemmarna med de vassaste kompetenserna. Låt designers arbeta i flera projekt på olika platser samtidigt.

Minimera antalet möten ansikte mot ansikte eller behovet av att samla team på samma plats

Bidra till att sänka resekostnaderna och ge teammedlemmarna bättre balans mellan arbete och fritid.