REVIT FÖR ARKITEKTER

BIM-verktyg för arkitekter

Designa, dokumentera, samordna, hantera och leverera arkitekturprojekt med Revit.

Byggnad och gata designade i Twinmotion för Revit

Varför ska man använda Revit?

Branschöverskridande samarbete

Koppla samman multidisciplinära team effektivt. Dela och kommentera ritningar på ett säkert sätt med Revit.

Modellera och dokumentera samtidigt

Designa ditt projekt och skapa ritningar och dokumentation enkelt.

Analysera och visualisera

Utför funktionsanalyser av byggnaden med Insight. Skapa visualiseringar av hög kvalitet med Twinmotion för Revit.

Funktioner

Viktiga funktioner i Revit för arkitekturarbete

Från design till dokumentation

Placera ut väggar, dörrar och fönster. Skapa snabba och exakta planritningar, uppställningar, sektioner, förteckningar, 2D- och 3D-vyer och renderingar.


Analys

Optimera byggnadsprestandan redan tidigt under designprocessen, gör kostnadsuppskattningar och övervaka prestandan under projektets och byggnadens livscykel.


Visualisering

Generera fotorealistiska renderingar. Skapa dokumentation med utskärningar och 3D-vyer, och stereopanoraman som utvidgar din design till virtuell verklighet.


Samordning och samarbete

Använd Revit för att dela, synkronisera och iterera designer med ingenjörer och entreprenörer i en enhetlig projektmiljö.


Arbetsflöden

Se hur Revit fungerar tillsammans med annan programvara från Autodesk.

Video: Översikt över funktionerna i Autodesk Forma

Forma + Revit

Använd automatiseringar för att effektivisera dina design, från koncept till schematisk design.


Video: Demo av total koldioxidanalys med Insight för Revit

Revit + Insight

Analysera för att kunna fatta välgrundade designbeslut för en hållbar byggnadsdesign.


Revit + Dynamo

Automatisera rutinmässiga arbetsflöden.