REVIT FÖR BYGGNATION

BIM-verktyg för byggare, entreprenörer och visionärer

Använd Revit® i alla skeden av byggprojektet – från framtagning av bygghandlingar till invigning.

Funktioner

Viktiga funktioner i Revit för byggnation

Fatta mer välgrundade beslut

Använd innehållsrika 3D-modeller för att fatta planerings- och förkonstruktionsbeslut tidigare. Harmonisera konstruktionsmodelleringen för nedströms användning.


Designa med större detaljrikedom

Skapa stålförband med större detaljrikedom. Använd verktyg för att bättre koppla byggnadsdesign till projektering, vilket minskar tiden till tillverkning.


Förbered inför tillverkning

Få åtkomst till produktdata och specifikationer i Revit-modeller för att förtydliga och gå från konstruktionsidé till tillverkning och montering.


Förbättra kommunikationen

Använd Revit-modeller för att samordna byten på plats, identifiera kollisioner, bestämma ordningen på olika arbetsuppgifter och förbättra effektiviteten, kvalitetssäkringen och kvalitetsstyrningen när planer ska omsättas i praktik ute på fältet.


Välkommen ${RESELLERNAME}s kunder
Tacka ja till support från återförsäljaren
Jag samtycker till att Autodesk kan dela mitt namn och min e-postadress med ${RESELLERNAME} så att ${RESELLERNAME} kan hjälpa mig med installationssupport och skicka mig marknadsförande meddelanden. Jag är införstådd med att Återförsäljaren är ansvarig för hur dessa data används och hanteras.

E-postadress måste anges Angiven e-postadressen är ogiltig.

${RESELLERNAME}
-