Huvudfunktioner i Revit

Revits® funktioner och verktygsuppsättningar för flera discipliner befinner sig under ständig utveckling och hjälper alla som arbetar med arkitektur, konstruktion och byggnation att prestera på topp, både som individer och i grupp.

Parametriska komponenter

Placera ut väggar, dörrar och fönster i ett öppet, grafiskt och parameterrikt system för design och formgivning.

Arbetsdelning

Spara, synkronisera, granska och uppdatera arbeten i en central delad modell i Revits miljö för projektsamarbeten.

Förteckningar

Använd tabeller för att registrera, filtrera, sortera, visa och dela projektdata på bättre sätt.

Kompatibilitet

Med Revit kan du importera, exportera och länka vanligt förekommande BIM- och CAD-filformat, bland annat IFC, 3DM, SKP och OBJ.

Anteckningar

Kommunicera konstruktionsidéer på ett effektivt sätt med verktyg för taggning, måttsättning och illustration i 2D och 3D.

Globala parametrar

Bädda in designidéer med projektövergripande parametrar som fungerar med radial- och diameterdimensioner samt jämviktsbegränsningar.  

Utvecklingsverktyg och -lösningar

Utöka Revit-funktionaliteten med Dynamo, API-åtkomst, utvecklarlösningar och BIM-innehåll från Autodesk App Store.

Generativ design i Revit

Utvärdera och jämför designalternativ i stor skala med Generativ design i Revit. Endast tillgängligt för AEC Collection-prenumeranter.

Synlighetsinställningar och åsidosättningar

Kontrollera synligheten genom att dölja, visa och markera byggnadselement. Använd åsidosättningar för att anpassa utseendet. 

Mängdberäkningar i 3D för komplex formgivning

Skapa platsspecifika form-, profil- och skisstudier i Revits miljö för mängdberäkning, och använd belastningsbara mängdfamiljer för att standardisera och upprepa geometri inom ett projekt.

Standardinnehåll och anpassat familjeinnehåll

Läs in innehåll från Autodesk-molnet i ett Revit-projekt eller skapa egna bibliotek med byggkomponenter.

Personanpassningar och justeringar

Anpassa användargränssnittet efter behov med konfigurerbara kortkommandon, menyfliksområden och verktygsfält. 

Höjdpunkter: Nyheter i Revit 2023

Upptäck de nya funktionerna i 2023

NEW

Preliminär lastanalys för elektriska system

Elingenjörer och konstruktörer som arbetar i Revit kan nu använda sig av samma PDF-, DWG™- och Revit-geometrier som arkitekterna för att utföra preliminära belastningsberäkningar ännu tidigare i designprocessen – redan innan den elektriska utrustningen modelleras. (video: 2:05 min.)


NEW

Nytt arbetsflöde för konstruktionsanalytisk modellering

Ta kontroll över den analytiska modelleringen. Associera analytiska modellelement med fysisk geometri eller skapa analytiska element automatiskt utifrån den fysiska modellen och dess egenskaper. Definiera hierarkier, toleranser och öppningar för golv och väggar och synkronisera den analytiska modellen med ändringar i den fysiska modellen allt eftersom designen utvecklas. (video: 2:09 min.)


ENHANCED

Förbättrad kompatibilitet med FormIt Pro

ENDAST AEC COLLECTION
Länka FormIt AXM-filer i Revit, så förbättrar du designkompatibiliteten med FormIt Pro redan på ett tidigt stadium. Använd 3D-skissfunktionen för att starta en FormIt-session från Revit med länkade FormIt-filer. Använd de smidiga modelleringsfunktionerna i FormIt för att definiera och iterera konstruktionsidén och förhandsgranska ändringarna innan de skickas tillbaka till Revit. (video: 1:58 min.)


ENHANCED

Förbättringar av Generativ design och Dynamo

Dra nytta av mer flexibla indata, tydligare namngivning av metoder och konsekvens mellan olika gränssnitt. (video: 2:20 min.)


Filtrera förteckningar efter blad

Använd alternativet för att filtrera efter blad i en förteckning och endast visa de element och tillhörande egenskaper i ett ritblad. Ändra vyer i bladet för att visa mer eller mindre av modellen och se när förteckningen uppdateras dynamiskt. (video: 1:26 min.)


COMMUNITY IDEA

Visa förskjutna element i 2D-vyer

Justera elementpositionen i 2D-planvyer för att göra dokumentationsuppsättningarna tydligare. (video: 52 sek.)


Höjdpunkter: Nyheter i Revit 2022

Upptäck de nya funktionerna i 2022

COMMUNITY IDEA

Inbyggd PDF-exportfunktion

Enkel delning av filer med export och massexport av Revit-vyer och -ritark till PDF-filer i 2D med användardefinierade namngivningsregler. (video: 1:10 min.)


COMMUNITY IDEA

Duplicera ark

Snabba upp dokumentframställningen med dialogrutan Duplicera ark, som gör det möjligt att återge titelblock, parametrar, detaljritningar och vyer på bladen. (video: 1:27 min.)


ENHANCED

Förbättrad IFC-prestanda

Möjlighet att länka och exportera till IFC med Open Design Alliances (ODA) programutvecklingspaket, vilket även förbättrar prestandan.


ENHANCED

Förbättrad kompatibilitet

Nu kan du koppla ihop formgivning och dokumentation tack vare förbättrad kompatibilitet mellan Revit och verktyg som Rhino och FormIt Pro. (video: 1:20 min.)


Förbättrad dokumentationseffektivitet

Förbättrade verktyg för schemaläggning och anteckningar gör det enklare att dokumentera och kommunicera tanken bakom konstruktionen. (video: 2:58 min.)


ENHANCED

Förbättrad armeringsmodellering och detaljritning

Modellera snabbare, mer verklighetstroget och med större precision när du placerar och manipulerar armeringselement. (video: 2:14 min.)


Verktygsuppsättningar inom flera områden i Revit

Byggnadsdesign

Verktyg för konceptuell design

Formulera former i Revits miljö för mängdberäkning med hjälp av friformsverktyg för profilering och mängdning, och förfina geometrin parametriskt i projektmiljön.


Analys med Insight

ENDAST AEC COLLECTION
Använd de avancerade simuleringsmotorer och data om byggnadsprestanda som integrerats i Revit när du ska utvärdera dagsljus, hela byggnadens energiförbrukning, belastning för uppvärmning och kylning med mera.


Byggnadsmodellering

Lägg till byggnadselement i byggnadsmodellen – inklusive väggar, dörrar och fönster – eller definiera anpassade komponenter och familjer för att uppfylla alla möjliga modelleringsbehov och detaljnivåer.


Verktyg för punktmoln

Använd skanningsverktyg för att registrera befintliga och faktiska förhållanden och importera informationen till Revit i form av punktmoln.


Visualisering av 3D-design

Utforska, validera och kommunicera designbeslut i visuell form. Revit renderar med hög kvalitet och precision via renderingsmotorn Autodesk Raytracer.


Trappor i flervåningsbyggnader

Skapa och modifiera snabbt flervåningsbyggnader genom att ansluta trappor till nivåerna i projektet.


Molnrendering

Producera fotorealistiska visualiseringar utan att begränsa prestanda i datorn eller använda särskild renderingsmaskinvara.


Byggnadskonstruktion och tillverkning

NEW

Analysstyrd modellering

Använd våra noggranna och mångsidiga verktyg för konstruktionsanalys för att utvärdera och anpassa konstruktionsidén allt eftersom BIM-modellen tar form. Automatisera den analytiska representationen, kör flera analyser från en enda BIM-modell, förteckna data för dokumentation och gör en kvalitetskontroll av konstruktionen. Nyheter i Revit 2023.


Armeringsdetaljer

Skapa 3D-armeringsdesigner för betonggjutning på plats eller förgjuten betong. Skapa ritningsdokumentation med förteckningar för armerad betong.


Modellerad i konstruktionsstål

Skapa kopplingar med större detaljrikedom med en mängd parametriska stålförband i Revit. Eller varför inte passa på att skräddarsy dina egna stålförband?


Dubbelriktad länkning med analys 

Integrera analysresultat i BIM-processen och arbeta i ett arbetsflöde med iterativ design.


Dynamo för byggnadskonstruktion

Dynamo ger byggnadsingenjörer, designer och inredare alla verktyg de behöver för att skapa byggnader med minsta möjliga ansträngning. Dessutom kan man använda Dynamo för att skapa egna designverktyg.


Länkning till ståltillverkning

Integrering mellan Revit och Advance Steel ger ett smidigt BIM-arbetsflöde från ståldesign till tillverkning.


Konstruktion och tillverkning av ventilation, el och vvs

NEW

Preliminär lastanalys för elektriska system

Elingenjörer och konstruktörer som arbetar i Revit kan nu använda sig av samma PDF-, DWG- och Revit-geometrier som arkitekterna för att utföra preliminära belastningsberäkningar ännu tidigare i designprocessen – redan innan den elektriska utrustningen modelleras.


Analys av ventilations-, el- och vvs-system

Systemanalysen optimerar designen och modelleringen av dina vvs-system för att underlätta databaserat beslutsfattande. 


VVS-design och -dokumentation

Designa kanal- och rörsystem, och modellera kanal- och rörsystem med mekaniskt designinnehåll.


Elektrisk design och dokumentation

Designa, modellera och dokumentera elsystem. Håll koll på elektriska belastningar i hela distributionssystemet.


Rördesign och -dokumentation

Skapa sanitära rörsystem med sluttande rör och utforma rörsystem med design- och dokumentidéer.


Tillverkningsdetaljer för ventilation, el och vvs

Skapa tillverkningsfärdiga modeller i Revit. Du kan modellera och koordinera MEP LOD 400-komponenter.


Insight-integration

Med Insight kan du optimera byggnadsprestanda med centraliserad åtkomst till prestandadata och avancerade analysmotorer.


Konvertering av tillverkningstjänst

Använd verktyget Design till tillverkning för att omvandla modellelement på designnivå till konstruktionsnivå för detaljelement.


Tillverkningsdokumentation

Dokumentera modellayouten effektivare. Dokumentera, förteckna och tagga tillverkningselementen.


Byggnation

Konstruktionsmodellering

Hämta konstruktionsinformation från designmodeller. Dela och manipulera vägglager och betonggjutningar, och förbered byggnadsritningar för tillverkning.


Kompatibilitet med Navisworks

Öppna en Navisworks-samordningsmodell i Revit när du vill samordna designarbetet även i de fall där medarbetarna använder annan programvara.


Importera/exportera 2D-ritblad

Importera/exportera AutoCAD-filer till och från Revit, och skapa ritbladsuppsättningar som sedan kan exporteras i valfritt format och delas ut till tillverkare, underleverantörer och andra intressenter.


Byggbarhetsinformation

Förbättrade konstruktionsidémodeller med alla detaljer som behövs för att byggarna ska kunna sköta sina jobb.


Verktyg för datadesign och utveckling

Generativ design

ENDAST AEC COLLECTION
Skapa snabba designalternativ utifrån de mål och begränsningar som du själv har definierat. Endast tillgängligt för AEC Collection-prenumeranter. (video: 2:46 min)


Dynamo för Revit

Automatisera och optimera BIM-arbetsflöden med ett grafiskt programmeringsgränssnitt med öppen källkod som installeras med Revit.