Viktiga funktioner i Autodesk Revit

Revits® funktioner och verktygsuppsättningar för flera discipliner befinner sig under ständig utveckling och hjälper alla som arbetar med arkitektur, konstruktion och byggnation att prestera på topp, både som individer och i grupp.

Vyer över ett modernt hus i användargränssnittet i Revit

Parametriska komponenter

Placera ut väggar, dörrar och fönster i ett öppet, grafiskt och parameterrikt system för design och formgivning.

Arbetsdelning

Spara, synkronisera, granska och uppdatera arbeten i en central delad modell i Revits miljö för projektsamarbeten.

Förteckningar

Använd tabeller för att registrera, filtrera, sortera, visa och dela projektdata på bättre sätt.

Kompatibilitet

Med Revit kan du importera, exportera och länka vanligt förekommande BIM- och CAD-filformat, bland annat IFC, 3DM, SKP och OBJ.

Anteckningar

Kommunicera konstruktionsidéer på ett effektivt sätt med verktyg för taggning, måttsättning och illustration i 2D och 3D.

Globala parametrar

Bädda in designidéer med projektövergripande parametrar som fungerar med radial- och diameterdimensioner samt jämviktsbegränsningar.  

Utvecklingsverktyg och -lösningar

Utöka Revit-funktionaliteten med Dynamo, API-åtkomst, utvecklarlösningar och BIM-innehåll från Autodesk App Store.

Generativ design i Revit

Utvärdera och jämför designalternativ i stor skala med Generativ design i Revit. Endast tillgängligt för AEC Collection-prenumeranter.

Synlighetsinställningar och åsidosättningar

Kontrollera synligheten genom att dölja, visa och markera byggnadselement. Använd åsidosättningar för att anpassa utseendet. 

Twinmotion för Revit

Starta Twinmotion direkt från Revit. Synkronisera konstruktionsdata och gå in i den intuitiva skaparmiljön för att ge din design liv som fotorealistiska stillbilder, scener och animeringar.

Standardinnehåll och anpassat familjeinnehåll

Läs in innehåll från Autodesk-molnet i ett Revit-projekt eller skapa egna bibliotek med byggkomponenter.

Personanpassningar och justeringar

Anpassa användargränssnittet efter behov med konfigurerbara kortkommandon, menyfliksområden och verktygsfält. 

Verktygsuppsättningar inom flera områden i Revit

Byggnadsdesign

Verktyg för konceptuell design

Formulera former i Revits miljö för mängdberäkning med hjälp av friformsverktyg för profilering och mängdning, och förfina geometrin parametriskt i projektmiljön.


Analys med Insight

ENDAST AEC COLLECTION
Använd de avancerade simuleringsmotorer och data om byggnadsprestanda som integrerats i Revit när du ska utvärdera dagsljus, hela byggnadens energiförbrukning, belastning för uppvärmning och kylning med mera.


Byggnadsmodellering

Lägg till byggnadselement i byggnadsmodellen – inklusive väggar, dörrar och fönster – eller definiera anpassade komponenter och familjer för att uppfylla alla möjliga modelleringsbehov och detaljnivåer.


Verktyg för punktmoln

Använd skanningsverktyg för att registrera befintliga och faktiska förhållanden och importera informationen till Revit i form av punktmoln.


Visualisering av 3D-design

Utforska, validera och kommunicera designbeslut i visuell form. Revit renderar med hög kvalitet och precision via renderingsmotorn Autodesk Raytracer.


Trappor i flervåningsbyggnader

Skapa och modifiera snabbt flervåningsbyggnader genom att ansluta trappor till nivåerna i projektet.


Molnrendering

Producera fotorealistiska visualiseringar utan att begränsa prestanda i datorn eller använda särskild renderingsmaskinvara.


Byggnadskonstruktion och tillverkning

NYHET

Analysstyrd modellering

Använd våra noggranna och mångsidiga verktyg för konstruktionsanalys för att utvärdera och anpassa konstruktionsidén allt eftersom BIM-modellen tar form. Automatisera den analytiska representationen, kör flera analyser från en enda BIM-modell, förteckna data för dokumentation och gör en kvalitetskontroll av konstruktionen. Nyheter i Revit 2023.


Armeringsdetaljer

Skapa 3D-armeringsdesigner för betonggjutning på plats eller förgjuten betong. Skapa ritningsdokumentation med förteckningar för armerad betong.


Modellering i konstruktionsstål

Skapa kopplingar med större detaljrikedom med en mängd parametriska stålförband i Revit. Eller varför inte passa på att skräddarsy dina egna stålförband?


Dubbelriktad länkning med analys 

Integrera analysresultat i BIM-processen och arbeta i ett arbetsflöde med iterativ design.


Dynamo för byggnadskonstruktion

Dynamo ger byggnadsingenjörer, designer och inredare alla verktyg de behöver för att skapa byggnader med minsta möjliga ansträngning. Dessutom kan man använda Dynamo för att skapa egna designverktyg.


Länkning till ståltillverkning

Integrering mellan Revit och Advance Steel ger ett smidigt BIM-arbetsflöde från ståldesign till tillverkning.


Konstruktion och tillverkning av ventilation, el och vvs

NYHET

Preliminär lastanalys för elektriska system

Elingenjörer och konstruktörer som arbetar i Revit kan nu använda sig av samma PDF-, DWG- och Revit-geometrier som arkitekterna för att utföra preliminära belastningsberäkningar ännu tidigare i designprocessen – redan innan den elektriska utrustningen modelleras.


Analys av ventilations-, el- och vvs-system

Systemanalysen optimerar designen och modelleringen av dina vvs-system för att underlätta databaserat beslutsfattande. 


VVS-design och -dokumentation

Designa kanal- och rörsystem, och modellera kanal- och rörsystem med mekaniskt designinnehåll.


Elektrisk design och dokumentation

Designa, modellera och dokumentera elsystem. Håll koll på elektriska belastningar i hela distributionssystemet.


Rördesign och -dokumentation

Skapa sanitära rörsystem med sluttande rör och utforma rörsystem med design- och dokumentidéer.


Tillverkningsdetaljer för ventilation, el och vvs

Skapa tillverkningsfärdiga modeller i Revit. Du kan modellera och koordinera MEP LOD 400-komponenter.


Insight-integration

Med Insight kan du optimera byggnadsprestanda med centraliserad åtkomst till prestandadata och avancerade analysmotorer.


Konvertering av tillverkningstjänst

Använd verktyget Från konstruktion till tillverkning för att omvandla modellelement på designnivå till konstruktionsnivå för detaljelement.


Tillverkningsdokumentation

Dokumentera modellayouten effektivare. Dokumentera, förteckna och tagga tillverkningselementen.


Byggnation

Konstruktionsmodellering

Hämta konstruktionsinformation från designmodeller. Dela och manipulera vägglager och betonggjutningar, och förbered byggnadsritningar för tillverkning.


Kompatibilitet med Navisworks

Öppna en Navisworks-samordningsmodell i Revit när du vill samordna designarbetet även i de fall där medarbetarna använder annan programvara.


Importera/exportera 2D-ritblad

Importera/exportera AutoCAD-filer till och från Revit, och skapa ritbladsuppsättningar som sedan kan exporteras i valfritt format och delas ut till tillverkare, underleverantörer och andra intressenter.


Byggbarhetsinformation

Förbättrade konstruktionsidémodeller med alla detaljer som behövs för att byggarna ska kunna sköta sina jobb.


Verktyg för datadesign och utveckling

Generativ design

ENDAST AEC COLLECTION
Skapa snabba designalternativ utifrån de mål och begränsningar som du själv har definierat. Endast tillgängligt för AEC Collection-prenumeranter. (video: 2:46 min.)


Dynamo för Revit

Automatisera och optimera BIM-arbetsflöden med ett grafiskt programmeringsgränssnitt med öppen källkod som installeras med Revit.