REVIT FÖR VENTILATIONS-, EL- OCH VVS-PROJEKTERING

BIM-verktyg för projektörer, konsulter och tillverkare inom ventilation, el och vvs

Modellera, analysera och iterera systemdesign i BIM för att uppnå bättre prestanda och hållbarhet.

Bilden används med tillstånd från BNIM

Funktioner

Viktiga funktioner i Revit för ventilations-, el- och vvs-projektering

Integrerad design

Strömlinjeforma byggdesignprocessen med Revit. Samordna och kommunicera tanken bakom konstruktionen i en enda modell innan något byggnadsarbete påbörjas.


Analys

Utför simulationer och störningsdetektering tidigt i designprocessen. Använd konceptuell energianalysdata för ingenjörsdrivna beräkningar.


Dokumentation

Designa, modellera och dokumentera byggnadssystem i en kontext med en fullständig byggnadsinformationsmodell, inklusive arkitektur- och byggnadskomponenter.


Tillverkning

Modell för MEP-tillverkning med verktyg som automatiserar tillverkningsmodellayouten. Förbered en modell för detaljerad samordning av tillverkning och installation.


Arbetsflöden

Se hur Revit fungerar tillsammans med annan programvara från Autodesk.

Revit + Fabrication CADmep

Skapa en modell i Revit, exportera den som en MAJ-fil och öppna den i Fabrication CADmep för att göra byggnadsritningar och slutliga förberedelser.


Revit + Fabrication ESTmep

Skapa uppskattningar från Revit-modeller byggda med ITM och använd dem för att vinna uppdrag med mer exakta, konkurrenskraftiga anbud. 


Endast AEC Collection

Revit + Insight

Få feedback i realtid och använd detta som underlag för att fatta designbeslut om byggnadens prestanda i Revit och Insight.