Huvudfunktioner i Spacemaker

Platsstudier i Spacemaker

Datauppsättningar som är färdiga att använda

Källor för platsspecifika datauppsättningar i Spacemaker, t.ex. gränser, terräng, byggnader och infrastruktur.

Smarta designverktyg

Rita flytande i 2D och 3D med dynamiska verktyg som jämför golvytan i realtid medan du ritar.

Bulleranalys

Fokusera på problem som rör miljöbuller och uppnå målen för komfort och efterlevnad.

Vindanalys

Utvärdera din plats för olika effekter som orsakas av vind och få insikt i luftflödesmönster.

Solpanelsanalys

Utvärdera snabbt potentialen för elproduktion med solpaneler på den aktuella platsen.

Dagsljusanalys

Utvärdera dagsljusets prestanda på din plats, inklusive spärrvinkel och vertikal himmelskomponent. 

Solanalys

Analysera soltimmar på fasader och på marken med hänsyn till omgivningar och terräng.

Generativ design: Höjdstudier

Optimera fördelningen av byggnadshöjder inom angivna gränser för att förbättra densitet och livskvalitet.

Generativ design: Platsstudier

Skapa och iterera snabbt många platsförslag enligt olika kriterier, t.ex. utrymmesbehov och höjd.

Design och analys av parkeringsplats 

Spacemaker fyller automatiskt det definierade området med parkeringsplatser och beräknar din parkeringstäckning.

Importera och exportera

Med IFC- och OBJ-format kan du flytta ditt arbete till och från annan programvara, inklusive Revit och AutoCAD.

Automatiska ytberäkningar

Enkel beräkning av bruttogolvyta, brutto- och nettoyta, byggnadstäckning, fasadyta och utomhusyta.

Fler funktioner i Spacemaker

Andra funktioner

Mikroklimatanalys

Utvärdera den termiska komforten (UTCI) för utomhusutrymmen snabbt, enkelt och korrekt.


Lägenhetsgenerering

Du kan snabbt generera lägenheter och definiera en blandning av olika storlekar. Få insikter om fördelningen av lägenheter på din plats.


Visualisering av skillnader

Gör snabba jämförelser av dina förslag och visualisera viktiga skillnader mellan siffror och statistik.


Visa analys

Förstå avstånden från fasader och utvärdera om det finns en vy över avstånd till olika områden av intresse. 


Byggnadsanalys

Få en snabb förståelse av de olika mått som relaterar till byggnaderna på din plats, t.ex. total volym eller genomsnittlig höjd.


Utomhusanalys

Förstå kvaliteten på dina utomhusutrymmen. Få insikter om hur mycket utomhusutrymme som finns, ljudförhållanden, lutningar i terrängen, solförhållanden och rymdnormer. 


Buller och sol i realtid

Få en omedelbar uppskattning av ljudnivån och solljuset på marken med maskininlärningsverktyget för förutsägelser i Spacemaker. 


Välkommen ${RESELLERNAME}s kunder
Tacka ja till support från återförsäljaren
Jag samtycker till att Autodesk kan dela mitt namn och min e-postadress med ${RESELLERNAME} så att ${RESELLERNAME} kan hjälpa mig med installationssupport och skicka mig marknadsförande meddelanden. Jag är införstådd med att Återförsäljaren är ansvarig för hur dessa data används och hanteras.

E-postadress måste anges Angiven e-postadressen är ogiltig.

${RESELLERNAME}
-