Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Översikt

Vad är Vault?

Översikt över Vault PDM (video: 1:05 min)

Vault är en programvara för hantering av produktdata (PDM) som ger ökad produktivitet. Alla arbetar med organiserade data från samma centrala källa, vilket leder till ökat samarbete, mindre antal fel och tidsbesparingar.

  • Snabb installation med enkel administration
  • Integrerat med Autodesks designverktyg
  • Sammanför interna och externa team

Snabba på produktutvecklingen med Vault PDM

  • Hitta snabbt och återanvänd data så du slipper att börja om från början
  • Spåra ändringar, revisioner och designhistorik automatiskt under arbetet
  • Minska svinnet och effektivisera dina produktdata med intelligenta sökfunktioner

Förbättra samarbetet både internt och externt

  • Kontrollera vilka data andra kan komma åt och redigera baserat på deras roller och projekt
  • Dela data med kunder, tillverkare och designers
  • Sammanför arbetsgrupper som befinner sig på olika platser

Välkommen ${RESELLERNAME}s kunder

Tacka ja till support från återförsäljaren

Jag samtycker till att Autodesk kan dela mitt namn och min e-postadress med ${RESELLERNAME} så att ${RESELLERNAME} kan hjälpa mig med installationssupport och skicka mig marknadsförande meddelanden. Jag är införstådd med att Återförsäljaren är ansvarig för hur dessa data används och hanteras.

E-postadress måste anges Angiven e-postadressen är ogiltig.

Nej tack, jag vill inte ha support från ${RESELLERNAME}
${RESELLERNAME}AUTODESK EXPERT ELITE