Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

DESIGNA OCH BYGG BÄTTRE MED HJÄLP AV BIM

Med BIM-teknik (byggnadsinformationsmodellering) hjälper Autodesk yrkesverksamma inom arkitektur, teknik och konstruktion (AEC) att hitta bättre samarbeten och mer automatiserade och framgångsrika arbetssätt.

Bild med tillstånd från Hassell

Vad är BIM?

Byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modeling - BIM) är en intelligent process baserad på 3D-modeller som ger yrkesverksamma inom arkitektur, teknik och konstruktion (AEC) insikt och verktyg för att planera, designa, konstruera och hantera byggnader och infrastruktur på ett effektivt sätt.

Hur används BIM i din bransch?

Läs mer om hur dina arbets- och företagsprocesser kan optimeras med BIM-teknik.

Ta bättre designbeslut, förbättra byggprestanda och samarbeta mer effektivt genom hela projektet.

Förbättra designkvaliteten hos MEP (Ventilation, el och vvs) och samarbeta i realtid för att stödja projekleveransprocessen.

Använd intelligenta, sammankopplade arbetsflöden för att förbättra förutsägbarheten, produktiviteten och förtjänsten.

Hantera design och konstruktion av intelligent rördragning, strukturer och processer på ett effektivare sätt och samarbeta genom hela projektet och vid överlämning.

Digitalisera din byggarbetsplats med BIM och koppla samman projektinformation från design till konstruktion och överlämning.

Utforska hur programvara för strukturell design och detaljutformning kan hjälpa dig att vinna nya uppdrag och stödja projektlevererans.

BIM for your industry

Learn more about how BIM can help you optimize your work and company processes.

A guide to your first BIM project

Building design

Learn how BIM (building information modeling) workflows automate the ordinary and can help you unlock new levels of creativity.

Infrastructure design

Enhance planning, design, and delivery of more scalable and sustainable civil infrastructure with a full range of tools.

Construction

Visually explore project constructability, manage your project cost more effectively and better predict project outcomes.

Subscribe to our newsletter

Thank you for your interest.

Thank you for your interest.

Sign up for our monthly newsletter and start getting the resources that will help transform your business.

Subscribe to our newsletter

Sign up for our monthly newsletter and start getting the resources that will help transform your business.