• Sverige

  Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED BIM?

Bättre projektkoordinering och samarbete med intressenter, effektiva arbetsflöden, 3D-visualiseringar och bättre projektresultat är bara några av fördelarna med BIM-processer.

Bild med tillstånd från BNIM

 

Vad är BIM?

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en process som inleds med skapandet av en intelligent 3D-modell. Dokumenthantering, koordinering och simulering under ett projekts hela livscykel (planering, design, konstruktion, drift och underhåll) är bara några områden som blir enklare och bättre med BIM.

Courtesy of Perkins + Will Architects, Skansa USA

Hur används BIM?

BIM används för att skapa och dokumentera designer av byggnader och infrastruktur. Varje detalj i en byggnad modelleras i BIM. Modellen kan användas för att analysera designalternativ och skapa visualiseringar som hjälper intressenter att förstå hur byggnaden kommer att se ut innan den är byggd. Från modellen kan man sedan generera designdokumentation för konstruktion.

Hur fungerar BIM-processen?

BIM-processen stödjer skapandet av intelligent data som kan användas genom hela livscykeln för ett byggnads- eller infrastrukturprojekt.

 • PLANERA

  Kombinera verklighetstrogen återgivning och realtidsdata för att generera kontextmodeller av befintliga byggnationer och naturlig miljö för en mer informerad projektplanering.

 • DESIGNA

  Under den här fasen utförs konceptuell design, analysering, detaljarbeten och dokumentation. Förkonstruktionsprocessen börjar använda BIM-data för schemaläggning och logistikplanering.

 • BYGG

  Här påbörjas tillverkning efter BIM-specifikationer. Logistik för konstruktionsprojekt delas med handeln och entreprenörer för optimal tajming och effektivitet.

 • HANTERA DRIFT

  BIM-data används med fördel även för drift och underhåll av slutförda tillgångar. BIM-data kan användas längre fram för kostnadseffektiva renoveringar eller effektiva rivningsarbeten.

Varför är BIM viktigt?

Enligt FN kommer världens befolkning att vara omkring till 9,7 miljarder år 2050. Den globala AEC-branschen måste hitta smartare och effektivare sätt att designa och bygga inte bara för att tillmötesgå den globala efterfrågan, men även för att skapa utrymmen som är smartare och robustare.

Med BIM kan design- och konstruktionsteam arbeta effektivare och dessutom samla de data de skapar under processen, vilket underlättar drifts- och underhållsuppgifter. Det är därför BIM-mandaten ökar över världen.

VISA LÄNDER MED BIM-MANDAT

Global BIM Mandates

Many countries have standards mandating that BIM is used on new building and infrastructure projects. These countries include: Brazil, Chile, Denmark, Finland, Norway, United Kingdom, South Korea, Singapore and Vietnam.

Image courtesy of [credit]

Hur används BIM i din bransch?

Läs mer om hur BIM kan hjälpa dig att optimera dina arbets- och företagsprocesser.

 • Ta bättre designbeslut, förbättra byggprestandan och samarbeta effektivare genom projektets gång.

 • Använd intelligenta och sammankopplade arbetsflöden för att förbättra förutsägbarheten, produktiviteten och lönsamheten.

 • Digitalisera din byggarbetsplats med BIM och koppla samman projektinformation från design till konstruktion och överlämning.

Free BIM Resources

Building Design Guide

Learn how BIM workflows automate the ordinary and can help you unlock new levels of creativity and innovation.

INFRASTRUCTURE BIM TIPS

Get personalized BIM-ready tips for transportation, land development, and civil structures in just two steps.