Molnsamarbete för BIM och GIS

Koppla ihop projektinformationen med kartkontexten genom att etablera en molnkoppling mellan bygginformationsmodeller (BIM) och geografiska informationssystem (GIS).

Arbete i kartkontext

Genom att koppla samman Autodesk Construction Cloud och Esris ArcGIS kan ägare, operatörer och AEC-team (Architecture, Engineering & Construction) använda anpassningsbara appar för att utforska och samarbeta kring projektinformation i en kartkontext, vilket underlättar kommunikationen och förbättrar beslutsfattandet genom tillgångens hela livscykel.

Molnsamarbete för BIM och GIS med ArcGIS GeoBIM (video: 2:25 min.)

ArcGIS GeoBIM + BIM Collaborate Pro – översikt (video: 2:21 min.)

ArcGIS GeoBIM och BIM Collaborate Pro

Visualisera och utvärdera projektinformationen i en webbaserad upplevelse med hjälp av ArcGIS GeoBIM och Autodesk BIM Collaborate Pro, vilket gör det möjligt för AEC-team att få till smidiga samarbeten och hantera risker, kostnader och tidslinjer med data från flera olika system i en kartkontext.

Vad är ArcGIS GeoBIM från Esri?

Instrumentpanelsgränssnitt för GeoBIM-problem

Lyssna på vad våra kunder har att säga

”Kopplingen mellan Esris ArcGIS GeoBIM och Autodesks BIM Collaborate Pro gör att det går att samordna arbetet som krävs för att våra team ska kunna designa i en verklighetstrogen kontext där vi kan ta hänsyn till viktiga omgivningsdata i vår design.” – Darin Welch, Associate V.P., Geospatial and Virtual Engagement Solutions, HNTB

Bild med tillstånd från HNTB Corporation

Användningsfall med molnkoppling

Upptäck värdet med integrering av projektinformation i en kartkontext.

 • Designvy av ett spårvägsprojekt och kartvy av scenen i en webbapp.

  Designsamordning

  Koppla ihop aktuell projektinformation med en kartkontext för att förbättra designgranskningen, visualiseringen och utforskandet.

 • Rendering av trafikplats som visar problemkluster i en webbapp

  Problemkluster

  Dra nytta av en enhetlig webbmiljö för att få smidigare problemmappning och -hantering.

 • Instrumentpanel för projektdesign och prestandaproblem

  Prestandainstrumentpanel

  Lär dig tolka och övervaka projektstatusar, inklusive problemområden, färdigställande, tidslinjer och distribution för flera olika team.

 • Projektdokumentation och kartvy i en webbapp

  Dokumentationsgranskning

  Koppla dokumentation till relevanta ArcGIS-funktioner för en mer effektiv och säker åtkomst till de senaste projektuppdateringarna.

Molnproduktivitet skapar mervärden

 • Utforska element i en verklig kontext

  Dra nytta av BIM-funktioner och kartdata med specialiserade webbappar.

 • Koppla samman olika datasilor

  Lagra BIM- och GIS-data i respektive datakälla, minimera datakonverteringen och använd en molnbaserad koppling för att sammanföra med hjälp av appar.

 • Samarbeta och dela med lätthet

  Granska och utred projektutfall, statusar och problem i grupp med hjälp av lättanvända appar.

Vill du fråga oss om molnsamarbete för BIM och GIS?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kombinerar ArcGIS GeoBIM och BIM Collaborate för att förvandla ditt arbetssätt, byggmetod och verksamhet.

Formuläret har skickats in.