Översikt

Transformera verksamhetsfördelar med BIM

Byggnadsinformationsmodeller (BIM) förändrar hur byggnader, infrastruktur, energi och VA planeras, projekteras, byggs och förvaltas. Med BIM-lösningar från Autodesk kan du omvandla information till insikt och leverera verksamhetsfördelar under hela processen.

Företagsledare pratar om BIM

Branschfolk berättar hur de ser på byggnadsinformationsmodeller.

Läs intervjun

Vad är BIM?

Collaborate more effectively

Vad är BIM?

BIM är en process som handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att informera och förmedla projektbeslut. Med BIM-lösningar från Autodesk kan du projektera, visualisera, simulera och samarbeta, vilket medför större tydlighet för alla intressenter under hela projektets livscykel. BIM gör det lättare att uppnå projekt- och affärsmål.

Kom igång

BIM transformation requires new skills

Kom igång

Genom att etablera en BIM-vision som kompletteras med processer och arbetsflöden, kan företag av alla storlekar maximera de ekonomiska fördelarna med BIM. Kom igång med information, fallstudier och tjänster som kan hjälpa dig att planera och genomföra en framgångsrik BIM-baserad förändring av affärsprocessen.

Läs mer

Få ut mer

Foster innovation

Få ut mer

BIM-processer öppnar upp för potentiell innovation i hela företaget. Allt från mer kreativ design och optimala konstruktionslösningar till bättre sätt att göra kunderna nöjda och vinna nya uppdrag – se hur du kan få ut mer av BIM-investeringen.

Läs mer

Branschlösningar

Med BIM får rätt personer rätt information vid rätt tillfälle, och företaget får hjälp att förnya sig och konkurrera. Den omfattande BIM-portföljen från Autodesk ger ett bättre arbetsflöde för praktiskt taget alla projekt.

BIM för byggdesign och konstruktion

Byggdesign & konstruktion

Formulera din designvision och leverera optimala konstruktionssystem.

BIM för byggnation

Byggnation

Bättre anpassning av byggprojektering till prestanda.

BIM för infrastruktur

Infrastruktur

Med mer effektiv planering och projektering kan du leverera projekt med högre kvalitet.

BIM för energi och VA

Energi, vatten och avlopp

Arbeta mer effektivt och motsvara förväntningarna på servicekvalitet.