• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Kundintervju

Läs om hur branschfolk har uppnått verksamhetsmål och förändrat sitt arbetssätt genom att använda byggnadsinformationsmodeller (BIM) för samarbete och samordning.

Intervju

Gannett Fleming: Introducera BIM i ett stort företag
Gannett Fleming är ett konstruktions- och arkitektföretag inom många discipliner, som arbetar med ett stort antal olika typer av kunder inom den offentliga och den privata sektorn. Här berättar de om företagets övergång till BIM.

Norb Howell på Gannett Fleming diskuterar BIM

Norb Howell
BIM manager
”Om vi skulle stå oss i konkurrensen kunde vi inte titta på medan BIM tog över branschen, vi var tvungna att avancera med hjälp av BIM.”

 

F: När började Gannett Fleming använda BIM?

S: Norb Howell: Det är mer än fem år sedan, och jag kom hit för fyra år sedan för implementera BIM i hela företaget. Vi har mer än 2 000 anställda och det innebar en stor kulturell förändring att införa BIM i ett så stort företag. En sådan förändring genomför man inte på ett eller två år. I dag använder vi BIM i ungefär 90 % av projekten.

David Butts, BIM-specialist, anslöt sig till intervjun.

F: Kan ni nämna några av de viktigaste förutsättningarna för er framgångsrika övergång till BIM?

S: Howell: Vi såg på BIM som en metod och en process. Vi införde BIM stegvis. Vi sa inte till folk: ”Från och med i morgon ska du använda BIM till allt.” Vi sa: ”Vi kommer att göra vissa saker på ett nytt sätt.” Vid övergången fick vi utbildning och hjälp från vår grupp under hela projekten. Stöd från företagsledningen var också viktigt. Vid en stor förändring måste man ha ledningens stöd från början.

S: David Butts: I de tidiga projekten gjorde vi något ovanligt: Vi började inte med de enkla projekten. Vi satsade på mer komplicerade projekt, där alla sa att det inte gick att använda BIM. Vi började i första hand med gruppen som arbetar med vatten och avloppsrening, där vi har komplexitet men också många möjligheter till bättre samordning med BIM. När vi hade visat nyttan av BIM i VA-projekt blev det lättare att arbeta med andra enheter. Vi övertygade många som till en början inte trodde att BIM kunde bidra med något i deras projekt.

F: Kan du berätta mer om varför det är viktigt med företagsledningens stöd?

S: Howell: När BIM är prioriterat uppifrån är det svårt att argumentera mot att använda BIM i det ena eller andra projektet. Företagsledaren som initierade övergången till BIM på Gannett Fleming var mycket framsynt. Hon insåg att om vi skulle stå oss i konkurrensen kunde vi inte titta på medan BIM tog över industrin, Vi var tvungna att avancera med hjälp av BIM. Ledningen insåg att BIM-tekniken i sig var viktig, men även integreringen av BIM i processer och företagskultur. När vi började var företagets BIM-integrering ett av styrelsens främsta mål.

F: Vad säger kunderna? Hur presenterar ni BIM för dem?

S: Howell: Det ingår i mitt jobb att förklara nyttan med BIM för våra kunder. För oss är inte BIM 3D-modellering. BIM är en process. Den processen omfattar både kundinteraktion och interaktion med projektgrupper. BIM är navet för projektinformationen. Vi försöker lägga in så mycket information som möjligt i modellen. Det ger tillgång till mer fullständig information när vi gör det som krävs för att ta projektet framåt, oavsett om det gäller att granska projekteringen tillsammans med kunden, eller designsamordning.

 

F: Vilka råd skulle du ge en kollega som försöker hjälpa ett större företag att gå över till BIM?

S: Howell: Satsa på att utbilda. Det behöver inte betyda att ni har massor av lektioner och pratar om BIM hela tiden. Det handlar om att sprida information. Vi delar till exempel artiklar om hur man får ut mesta möjliga av BIM i hela organisationen. När personalen loggar in på sina datorer är dessa artiklar bland det första de ser. Du måste också prata med företagsledningen och försäkra dig om att du har deras stöd. Förklara för dem att BIM är mycket mer än en teknik eller en 3D-modell. Det är en process som innebär nya sätt att skapa och arbeta med projektinformation.

S: Butts: Ha tålamod och ha realistiska förväntningar. Som sagt, BIM är en process. Det går inte att bara trycka på en knapp och förvänta sig att alla plötsligt ska följa en ny process. Börja med att formulera mål för att införa BIM, och definiera vad du vill åstadkomma i varje fas.

F: Vilka fördelar har företaget sett sedan ni började använda BIM?

S: Howell: När vi började använda modeller vid projekteringen, hade vi plötsligt en enda källa för projektinformation. Mycket av informationshanteringen blir mer effektiv. Och du får bättre samordning och samarbete, eftersom hela projektgruppen vet mer om helheten. Du kan till exempel arbeta med rördragning, och ha tillgång till information om elen medan du designar. Du kan också lösa konflikter medan du designar. Den här inbyggda samordningen har troligen varit den största tidsbesparingen för oss som företag. Nu tittar vi på hur vi kan få ut ännu mer av modellen. Är det något mer vi kan göra med den här informationen? Vilka uppgifter ligger fortfarande utanför BIM-processen? Vi har nyligen börjat genomföra rök- och brandstudier med byggnadsmodellen som utgångspunkt. Det är spännande att fortsätta utveckla möjligheterna.

Slut


Fler intervjuer

Clayco: Sälja fördelarna med BIM till kunderna
BIM hjälper företag att leverera tydligare design, komprimerade tidsplaner och en bättre byggnadsmiljö.
 Intervju med Clayco