• Sverige

    Vi har skickat dig till en motsvarande sida på din lokala webbplats där du kan se lokala priser och erbjudanden och där du kan handla online.

    Stay on our U.S. site

Energi, vatten och avlopp

Leverera infrastruktur för energi, vatten och avlopp i tid och inom budget

Energi, vatten och avlopp är dyra komponenter i stora byggprojekt. Autodesks BIM-lösningar (byggnadsinformationsmodeller) för energi- och VA-infrastruktur erbjuder mer korrekt projektering samt bättre samordning och kommunikation med intressenterna. Det medför färre omarbetningar och förseningar samt mindre spill, vilket gör det lättare att kontrollera kostnaderna.

Video: Design av transformatorstation med BIM

Använd BIM för att öka effektiviteten inom energi och VA
Följ ett designprojekt för en transformatorstation, där BIM används för bättre beslutsunderlag och kommunikation, samt snabbare godkännandeprocess under projektet. (video: 03:22 min.)

 

Energi-, vatten- och avloppsindustrin
Läs om kundprojekt, och lär dig mer om BIM-program för energi, vatten och avlopp.

Mer el, vatten och avlopp


Projektfallstudier

Läs om hur företag förändrar arbetsflöden med hjälp av Autodesks BIM-lösningar för energi- och VA-infrastruktur.

Duke Energy – design av transformatorstationer

Design av transformatorstationer 
Duke Energy arbetar kontinuerligt med innovation i både design- och affärsverksamhet.

Nashville Electric Service – design av transformatorstationer

Automatiserad konstruktion
Med hjälp av 3D-modeller minskar Nashville Electric Services designtiden för transformatorstationer med 50 %.

Butler Drive Water Reclamation Facility

Vatten och avlopp
Sundt Construction levererar projekt för 135 miljoner USD inom budget och i tid.

Företagspublikationer

Design för förstklassig drift, McDonnell Group
Prestanda inom finans och service med modellbaserad konstruktion och visualisering.
 Design för förstklassig drift (engelska)

Relaterade resurser

Video: Design av transformatorstation med BIM

Webcastserie om transformatorstationer
Se webcasts, videoklipp och studier om BIM-lösningar för energi och VA.


Produkter

Autodesks BIM-program för projektering av energi- och VA-infrastruktur kan hjälpa dig leverera rätt information till rätt personer vid rätt tidpunkt.

Infrastructure Design Suite för mark-, väg- och VA-projektering

Infrastructure Design Suite (engelska)
Övergången till BIM går snabbare med verktyg för mark-, väg- och VA-projektering.

AutoCAD Utility Design

AutoCAD Utility Design (engelska)
Modellbaserat, regelstyrt program för projektering av eldistribution.

 

AutoCAD Civil 3D för mark-, väg- och VA-projektering

AutoCAD Civil 3D
Konstruktions- och dokumentationsprogram för BIM-arbetsflöden.

 

Infrastructure Map Server

Infrastructure Map Server (engelska)
Program för webbaserad GIS-karthantering.

 

AutoCAD Map 3D
Program för modellbaserad kartläggning med tillgång till CAD- och GIS-data.

 

InfraWorks för mark-/infrastrukturprojektering

InfraWorks 360 (engelska)
Konceptuellt 3D-designprogram för att kommunicera energi- och VA-projekteringsförslag.