DIGITAL BYGGPROGRAMVARA

Upptäck hur Autodesks Architecture, Engineering & Construction Collection (AEC) förenklar arbetet med projektdesign, planering och byggnation.

Vad är digital konstruktion?

Digital konstruktion är en tillämpning av datateknik under konstruktionsprocessen för att kunna fatta beslut om alla aspekter av ett projekt, från konstruktion till omsättning. Byggnadsinformationsmodeller (BIM) är ett av de mest kraftfulla digitala verktygen som är till nytta för varje fas i projektets livscykel, inklusive beräkning, material och arbetsledning.

Använda AEC Collection för digital konstruktion

Verktygen i AEC Collection hjälper byggteam att använda digitala CAD- och BIM-arbetsflöden för att snabbt gå från designidé till konstruktion. Denna datastyrda metod minskar riskerna tidigt, undviker kostsamma omarbetningar och driver på innovationen genom hela den digitala konstruktionsprocessen.

Använd BIM-data för att gå från design till tillverkning

Se hur Miller Electric Company använder Architecture, Engineering & Construction Collection för att designa, modellera och förhandstillverka komplexa elnätsystem. Denna BIM-baserade metod har betydligt minskat omarbetningar och materialspill, samtidigt som kvaliteten och säkerheten har förbättrats.

Digitala konstruktionslösningar för varje projektfas

Autodesk erbjuder integrerade digitala arbetsflöden för byggbranschen under hela projektets livscykel. AEC Collection hjälper dig att effektivisera hur data samlas in och kommuniceras med kraftfulla BIM-verktyg. Autodesk Construction Cloud använder dessa modeller i viktiga planerings- och byggnadsprocesser för att förbättra samarbete, beslutsfattande och effektivitet.

Integrerade arbetsflöden för digital konstruktion

Läs om hur teknik- och byggföretaget BAM Ireland genomgick en teknologisk omvandling för att helt eliminera manuella arbetsflöden med hög risk. Företaget kombinerar styrkan i AEC Collection med datainsikter som är tillgängliga med BIM 360 för att övervinna digitala gränser och dra full nytta av uppkopplade konstruktioner.

Fördelar med digital konstruktion

Öka effektiviteten vad varje fas av projektlivscykeln och förbättra samarbetet med hjälp av digital konstruktionsteknik.

 • ÖKA SAMARBETET

  Med hjälp av Autodesks digitala konstruktionsteknik kan alla discipliner samarbeta effektivt, oavsett plats – kontor, byggplats, hem eller i farten.

 • ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH SÄNK KOSTNADERNA

  Automatiserade produktionsritningar och 3D-visualiseringar är bara två av de funktioner i AEC Collection som gör det möjligt att identifiera sätt att minska arbets- och materialkostnader innan projektet påbörjas.

 • FÖRBÄTTRA BYGGNADSSÄKERHETEN

  Genom att visualisera och planera logistiken på byggplatsen i förväg, kan du identifiera och åtgärda potentiella risker och förbättra byggnadssäkerheten.

 • OMFORMA BYGGNADSÖVERLÄMNANDE

  Koppla ihop BIM-data som genererats under design och konstruktion med anläggningsoperationer för smidig överlämning.

Architecture, Engineering, and Construction Collection

Digitala konstruktionsprogram med kraftfulla BIM- och CAD-arbetsflöden ger exceptionellt stöd under hela projektets livscykel.

Relevant programvara i samlingen för digital konstruktion

Med en integrerad programsamling för digital konstruktion får du hjälp att möta alla utmaningar inom byggbranschen.

Jämför
Läs mer

Digitala konstruktionsresurser

 • AEC Collection och Autodesk Construction Cloud innehåller kraftfull dataanalys och Business Intelligence som digitaliserat byggande bygger på.

 • En digital och nätverksansluten forskningswebbplats på RWTH Aachen University i Tyskland (en av Autodesks teknikpartners) hjälper till att testa nya digitala konstruktionstekniker under verkliga förhållanden.

 • Läs mer om hur en av Storbritanniens ledande entreprenörer använder kraften hos AEC Collection och BIM 360 för att koppla samman digitala BIM-data med projektgrupper på plats och ge viktiga insikter som kan driva fram viktiga affärsresultat.

Vanliga frågor om digital konstruktion

Autodesks AEC Collection har tagits fram för att revolutionera sättet som yrkesverksamma inom byggdesign, civil infrastruktur och konstruktion arbetar på. Med programmets integrerade verktygsuppsättning förbättras arbetsflödet vid byggnadsdesign, så att du kan samarbeta mer effektivt och ta fram konstruktioner av högre kvalitet.

AEC Collection förenklar hela arbetsflödet för byggprojekt. Gå snabbt från designsidé till konstruktion eller tillverkning och behåll kvaliteten. Automatisera enkelt design-till-detaljritning för exakta detaljuppgifter. Skapa 2D-ritningar och 3D-modeller samtidigt och koppla ihop konceptuell design med detaljerat konstruktionsarbete.

Autodesks programvara AEC Collection och Autodesk Construction Cloud tillhandahåller robust dataanalys och Business Intelligence som ligger till grund för digitaliserat byggande. Du kan länka BIM-data till arbetsflöden och projektteam för att dra nytta av fördelarna med anslutna konstruktioner.

AEC Collection från Autodesk inkluderar BIM- och CAD-programvara som effektiviserar datautbyte och möjliggör integrering med digitala arbetsflöden och arbetsflöden offline. Intern integrering och enkel interoperabilitet med verktyg som ingår i Autodesk Construction Cloud underlättar samarbete.