Produktlivscykelhantering (PLM)

Data- och processhantering som anpassas efter din verksamhet

Utnyttja fördelarna med anslutna personer, processer och data. Öka flexibiliteten i utvecklingen, minska processer som inte skapar mervärde och förbättra kvaliteten med Autodesk PLM.

Tänk dig att kunna trimma bort 10 arbetsdagar från schemat, vid upprepade tillfällen

Varje dag växlar tillverkare mellan olika CAD-system när de tar steget från koncept till leverans, vilket öppnar upp för förvirring, dataförlust och förseningar. Autodesk PLM erbjuder multi-CAD-integrering som håller arbetsgrupper med verktyg de känner till, och som ger effektivt samarbete genom hela företaget och med leverantörer – oavsett filtyp.

Läs om hur branschledande företag använder PLM-programvara för att undanröja samarbetshinder för produktutvecklingssamarbetet, påskynda processer, öka effektiviteten och förbättra energieffektiviteten.

Se till att alla arbetar från en central datakälla

Effektivisera processer

Snabba på utvecklingen genom att använda en centraliserad CAD-integrerad produktdatahantering (PDM) (engelska) och automatiserade arbetsflöden så att mer tid kan läggas på värdeskapande uppgifter.

Främja dynamiska beslut

Förbättra samarbete, fatta bättre beslut tidigare i processen och spåra kostnader och material med hjälp av system för utbyte av data i realtid.

Anslut leverantörskedjan

Förbättra samarbetet i leverantörskedjan och få kortare svarstid med enklare beställningssynlighet och kontroll samt möjlighet att markera och lämna feedback i realtid.

Få ut dina produkter på marknaden snabbare

Anpassa arbetet i realtid till en marknad i förändring, från koncept till produktion, med större innovation, färre upprepningar och lägre kostnader.

Hur branschledande företag kommer ut på marknaden snabbare med hjälp av Autodesk PLM

Hantera verksamhetskritiska processer effektivt med PLM

Produktdatahantering (PDM)

Centralisera produktrelaterade data och processer. Lägg mindre tid på uppgifter av lågt värde, öka produktutvecklingens flexibilitet och effektivisera samarbetet genom att samla alla projektdata på en och samma plats.

Hantering av materialförteckning

Dokumentera, spåra och granska alla komponenter i din produkt, förbered för tillverkning och upprätthåll dataintegriteten under hela produktlivscykeln med effektiv hantering av materialförteckningar.

Ändringshantering

Få kontroll över ändringar av konstruktioner, objekt och poster under produktlivscykelns många faser. Hjälpavdelningar automatiserar och dokumenterar ändringar effektivt för att säkerställa synlighet och spårbarhet i hela företaget.

 

Utveckling av ny produkt (NPI/NPD)

Konfigurera projektmallar och standardisera projektmilstolpar, slutprodukter och uppgifter per produktlinje, affärsenhet eller produktteam. Gå från koncept till produktion snabbare.

 

Hantering av leveranskedjan

Håll dig ansluten till din globala leveranskedja dygnet runt för ständigt aktuell information som organisationen behöver för offerter, inköp och leverantörshantering.

 

Kvalitetshantering

Automatisera kvalitetsarbetsflöden, spåra och registrera ändringar och analysera kvalitetsmått för att förebygga problem. Minska antalet defekter och avvikelser Förbättra produktkvaliteten och tillförlitligheten.

 

Moln-PLM och -PDM som kopplar samman dina data, människor och processer.


Programvara för produktlivscykelhantering som ansluter din organisations personal, processer och data.


Ligg steget före utvecklingen av produktlivscykelhantering

WEBBSEMINARIER

Webbseminarier om produktlivscykelhantering

Lär dig av Autodesks experter om tips, tricks och bästa praxis för produktlivscykelhantering. Ta del av vårt omfattande bibliotek med webbseminarier för produktlivscykelhantering för att lära dig hur du kan effektivisera samarbetet, öka smidigheten och förbättra produktkvaliteten med Autodesk PLM.

 


Rapport över livscykelinsikter

Öka produktiviteten, förenkla samarbetet

Många faktorer driver tillverkare att utforska nya metoder för att hantera och genomföra produktutvecklingsdata och processer. Läs om varför branschen använder traditionella metoder och PLM för att slutföra projekten snabbare.

 


CIMdata-kommentar

PLM behöver inte vara komplicerat

Moderna företag behöver en strategisk metod som gör det möjligt att starta litet och skala sin PLM-miljö efter behov. Läs råd från experterna på digital transformation CIMdata om varför du behöver en uppkopplad produktutvecklingslösning som kan växa med dig.

 


Kom igång snabbt och skala enkelt med Autodesk PLM

Att komma igång med Autodesk PLM är inom räckhåll. Prata med Autodesks säljteam om hur modulära processer och konfigurerbara, direkta arbetsflöden ger flexibilitet att implementera det du behöver, när du behöver det.

Vanliga frågor om produktlivscykelhantering (PLM)

Vad står PLM för?

PLM står för produktlivscykelhantering (product lifecycle management). Produktlivscykelhantering ger alla inblandade i produktlivscykeln möjlighet att samarbeta över hela företaget – från konstruktion och leveranskedja till kvalitet och tillverkning. När alla arbetar från en central källa kan ni få ut bättre produkter på marknaden snabbare.

Vad är PLM-programvara?

PLM-programvara är en lösning som hanterar data och processer under hela produktens livscykel, från första idé till utveckling, tillverkning, service och pensionering. PLM-programvaran centraliserar och automatiserar processarbetsflöden och möjliggör tvärfunktionellt samarbete mellan olika intressenter. PLM-programvara tillhandahåller funktioner som ny produktintroduktion (NPI), hantering av materialförteckningar (BOM), ändringshantering, leverantörshantering och kvalitetshantering. 

 

Vilka är fördelarna med PLM?

Genom att använda PLM-programvara för data- och processhantering får tillverkare ökad flexibilitet och motståndskraft i en ständigt föränderlig värld med allt mer komplexa produkter, kundkrav, globala marknadsförhållanden och konkurrens. PLM frigör tid och resurser i hela företaget så att det snabbare kan ta tillvara affärsmöjligheter och lösa problem med större innovation och flexibilitet.  

 

PLM möjliggör samarbete i realtid över hela organisationen såväl som med externa, tredjepartsintressenter som leverantörer, entreprenörer och kunder. PLM samlar alla intressenter och avdelningar, så att produktdesign, konstruktion, tillverkning och kvalitetsdata förblir kopplade till varandra. Genom att sammanföra människor, processer och data i ett centralt system hjälper PLM organisationer och företag att förbättra samarbetet, öka produktutveckling och leveranskedjans flexibilitet, minska den tid som går förlorad på processer som inte skapar mervärde, förbättra produktkvaliteten och snabbare nå ut på marknaden.

Varför är produktlivscykelhantering viktig?

De flesta företag är verksamma i funktionella silor. Produktinformation kan bli isolerad på avdelningar, frånkopplade nätverksenheter och enskilda datorer. Olika processer som involverar människor och information från olika funktioner blir inkonsekventa. Produktinformationen blir svår att hitta och ofta föråldrad. Detta leder till fel, förseningar och ineffektivitet. Produktlivscykelhantering är viktig eftersom den bryter ned silos med centraliserad data och automatiserad arbetsflödesautomatisering som effektivt sammanför människor, processer och produktinformation över hela företaget.  


Produktlivscykelhanteringen har avsevärt förbättrat möjligheterna för företag att skapa, bygga, stödja och utveckla produkter och tjänster. PLM minskar felfrekvensen och hjälper till att säkerställa att alla kan komma åt och arbeta med uppdaterad och korrekt information, när och där de behöver den. PLM tar ner samarbetshinder och ökar effektivitet och smidighet.  


PLM-programvara innehåller även KPI-instrumentpaneler, vilket minskar den tid som går förlorad på att manuellt koordinera projektaktiviteter, rapportering och granskningar. Användningen av PLM hjälper också till att förbättra produktkvaliteten genom att göra data om produkters resultat tillgängliga för ingenjörer så att de kan spåra produkten i slutna kretsar och förbättra designen tidigare i utvecklingsprocessen. Detta är bara några exempel på varför produktlivscykelhantering är viktigt. Företag i alla storlekar, oavsett bransch och region, tjänar på att använda PLM.   

Vilka branscher eller sektorer använder PLM?

Produktlivscykelhantering används av diskreta tillverkare och leveranskedjor som är involverade i utvecklingen av produkter och utrustning som industriellt maskineri (engelska), konsumentprodukter (engelska), byggprodukter och tillverkning (engelska), fordon och transport (engelska), elektronik och medicintekniska produkter.  

Vilka är de viktigaste komponenterna eller funktionerna i PLM?

Med Autodesk PLM kan du påbörja ditt arbete redan idag och sedan expandera imorgon med data- och processhantering som anpassas efter din verksamhet. CAD-integrerad datahantering (engelska) gör att alla kan arbeta med designverktyg de känner till med plugin-program för de mest använda systemen. Och processhantering standardiserar arbetsflöden för designsamarbete och granskning, materialförteckningar, ändringar, kvalitet, introduktion av nya produkter, leverantörssamarbete med mera.  

 

Autodesk PLM hjälper dig att standardisera affärsarbetsflöden. Bas-PLM-appar och dussintals specialprocesser ingår utan extra kostnad.  I stället för att börja från början har de färdiga arbetsflöden som du kan skräddarsy efter företagets behov. Implementera de funktioner du behöver, när du behöver dem. Autodesk PLM är en central sanningskälla, där du hanterar alla dina data och processer. Och i det öppna API:et är det enkelt att integrera med andra affärssystem som ERP och CRM, så att du kan göra ännu mer med dina data.  

Vad kan du göra med produktlivscykelhantering?

Produktlivscykelhantering hjälper dig att hantera de många rörliga delarna av din produkts livscykel, däribland funktioner för:

  • Produktdatahantering (PDM) (engelska): Förbättra samarbetet och få en bättre återanvändning av designer, spåra revideringar, minska antalet fel och öka produktiviteten med centraliserad datahantering för all produktrelaterad information.
  • Materialförteckning (BOM): Hantera strukturerade materialförteckningar centralt och dela dem över hela företaget, och säkerställ att intressenterna i alla faser av en produkts livscykel arbetar med den mest uppdaterade och exakta informationen.
  • Utveckling av ny produkt: Konfigurera projektmallar och standardisera milstolpar med phase-gate-metoden, slutprodukter och uppgifter per produktlinje, affärsenhet, produktteam eller annan beteckning.
  • Ändringshantering: Få en tydlig bild av de detaljer du behöver lämna in samt spåra och godkänn ändringsförfrågningar och ändringsbeställningar.
  • Kvalitetshantering: Automatisera kvalitetsarbetsflöden, spåra och registrera ändringar och analysera kvalitetsmått för att förebygga problem
  • Leverantörssamarbete: Håll dig ansluten till din globala leveranskedja dygnet runt för ständigt aktuell information som organisationen behöver för offerter, inköp och leverantörshantering.

Vad är skillnaden mellan produktdatahantering (PDM) och produktlivscykelhantering (PLM)?

Grundpelaren för PLM är PDM (engelska), centraliserad datahantering för alla filtyper och all information som rör en produkt. PDM integreras med CAD-system och hjälper till att upprätthålla organisationsstandarder för dataframtagning, granskning och godkännandeprocesser samt branschstandarder. Under design- och konstruktionsfasen av en produkts livscykel spårar PDM ändringar, minskar antalet fel och förbättrar designåteranvändning och samarbete.  

 

Men hur är det med andra avdelningar än konstruktion och andra affärsprocesser som använder produktdata? Det är där PLM kommer in med processer som ger hela företaget åtkomst till data och samarbete under hela produktlivscykeln – från konstruktion och leveranskedja till kvalitet och tillverkning. Autodesk PLM kombinerar PDM- och PLM-funktioner för produktdata och effektiv processhantering under hela produktens livscykel.  

Hur kan PLM stödja produktutveckling och innovation?

Tillverkarna måste vara mer innovativa och motståndskraftiga än någonsin. Det finns ett konstant tryck att förändras på grund av interna och externa faktorer såsom kundens förväntningar, marknadsförhållanden, problem i leveranskedjan och konkurrens.

 

För att möta utmaningar förändrar tillverkarna sitt sätt att fungera digitalt. De utvecklar föråldrade metoder för produktutveckling genom att använda tekniska lösningar som minskar materialspill och ökar tid och resurser för innovation. PLM är en viktig tekniklösning som möjliggör digital omvandling med data- och processhanteringsmöjligheter som är effektivare än manuella insatser och frånkopplade system.  

 

PLM kopplar samman människor, processer och data över hela företaget för att skapa en samarbetsmiljö som passar alla inblandade i produkternas livscykel, inklusive leverantörer, partners och kunder. På så sätt kan tillverkare lägga mer tid på innovativa arbetssätt och samtidigt minska utvecklingskostnader och tidsåtgång, så att de kan fokusera på att snabbare få ut mer konkurrenskraftiga produkter på marknaden och ta tillvara fler tillväxtmöjligheter.  

Hur kan PLM bidra till samarbete och kommunikation mellan olika arbetsgrupper och avdelningar?

PLM ger alla tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt i ett centraliserat system som bidrar till att reducera antalet fel och förbättra produktiviteten i hela organisationen. Arbetsgrupper kan samarbeta med varandra över olika avdelningar och geografiska områden. Organisationen kan kontrollera vilka data andra kan komma åt och redigera baserat på roller och projekt. Granskningskontroll säkerställer att alla använder rätt version och minskar risken för misstag nedströms och omarbete. Ändringshantering med möjlighet att spåra ändringsförfrågningar och ändringsbeställningar visas i realtid.

Hur kan PLM stödja hantering av leverantörskedjan och leverantörssamarbete?

PLM håller leverantörsinformationen uppdaterad och tillgänglig för alla intressenter när den behövs, inklusive godkända leverantörer, vad de levererar, prissättning, kontaktinformation, historik över granskningsspår med mera. Detta bidrar till att förhindra att fel leverantörer används som kan ha haft tidigare kvalitetsproblem eller som inte följer branschstandarder och föreskrifter. PLM-systemet automatiserar meddelanden om leverantörsgranskning och spårar godkännandestatus i realtid.

 

Det är enklare att samarbeta med leverantörer med PLM. Istället för att skicka e-post fram och tillbaka eller använda delade enheter där data kan bli föråldrade eller äventyras, centraliserar ett PLM-system data och processer. Leverantörer kan få tillgång till ritningar och 3D-visualiseringsmodeller och kan enkelt delta i offertprocesser. Du kan dessutom dela med dig av markeringar och feedback-slingor i realtid under designsamarbeten för förbättrad kommunikation. PLM hjälper till att korta leverantörernas ledtider och förbättra precisionen och kvaliteten på deras leveranser så att de motsvarar kraven.

Visa fler vanliga frågor