Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Lösningar för produktlivscykelhantering

Ändringshantering

Det enda som är konstant är förändring. Hantera den bättre med PLM.

Bilden används med tillstånd från ASKA Corporation, Japan

Vad är ändringshantering?

Ändringshantering ger kontroll över ändringar i designer, varor och register under de många faserna i produktlivscykeln – från utveckling och produktion till livscykelns slut. Produktlivscykelhantering ger arbetsflöden för ändringshantering som hjälper avdelningarna att effektivt automatisera och dokumentera ändringar för synlighet och spårbarhet i hela företaget.

Ta kontrollen över ändringarna med produktlivscykelhantering

Konfigurerbara ändringsarbetsflöden i realtid

Konfigurera enkelt formella och snabba arbetsflödesprocesser som passar din organisations behov. Teamen kan se ändringsförloppet grafiskt i realtid genom varje arbetsflödesnivå. Den visuella och samarbetsvänliga miljön hjälper dig att definiera, granska, godkänna och genomföra ändringar i arbetsflöden som:

 • Ändringsförfrågningar och ändringsbeställningar för standardkonstruktion
 • Designgranskningar för spårning av omarbetningar och för att se till att projektet slutförs i tid
 • Dokumentera ändringsbeställningar för att implementera standarder, distribution och hantering av dokumentändringar
 • Förfrågningar om avvikelser och undantag inom en tillfällig tidsram
 • Problemrapporter för att fånga upp buggar och underkända testresultat samt spåra grundorsaker

Ändringshantering med spårbarhet

Alla ändringsförfrågningar och ändringsbeställningar gällande konstruktion och tillverkning är fortfarande fullt spårbara i ett centraliserat system. All personal med behörighet inom din organisation har åtkomst till historisk ändringsinformation och kan se vem som var inblandad och när, vilka punkter som ändrades samt kommentarer.

 • Hantera ändringsprocesser på en plats för att undvika förlust av arbete och information
 • Genomför systematiskt kontrollerbara processer som inkluderar elektroniska signaturer
 • Spåra efterlevnad av bestämmelser såsom RoHS, REACH och ISO 9000

Ändringsaviseringar och ”att göra”-lista i realtid

De som är involverade på någon nivå i en ändringsprocess får automatiskt aviseringar när den nivån uppnås.

 • Åtgärder som ska vidtas av en individ förs upp på en ”att göra”-lista
 • Påminnelser skickas med detaljer om åtgärden
 • Grafiskt detaljerade instrumentpaneler ger insikt i ändringsstatus i realtid

För samman konstruktion och tillverkning

Synlighet

Se detaljerna i de komponenter och delsammanställningar som ska genomgå en ändring och förstå hur den ändringen påverkar den överordnade sammanställningen eller produkten för att fatta bättre beslut.

Samarbete

Centraliserade data och lätt konfigurerbara arbetsflöden ger en konsekvent process för tvärfunktionella medarbetare och hjälper dem att förstå ändringsförfrågningar och ändringsbeställningar gällande konstruktionen.

Sluten process

Kvalitetsprocesser och processer för konstruktionsändring kopplas samman, vilket gör att problem kan hanteras från den ursprungliga rapporten om icke-överensstämmelse till lanseringen av den uppdaterade designen.

Webbinar: Förbättra ändringshanteringen med PLM

I detta webbinar lär du dig hur produktlivscykelhantering (PLM) kan hjälpa dig att ta kontroll över förändringarna och förbättra kvaliteten på dina produkter med funktioner så som slutet system, länkade kvalitetsprocesser från icke-överensstämmelse till returer till ECR och ECO, konfigurerbara arbetsflöden för att spåra och registrera ändringar i produktdesignen när de genomförs, inbyggd rapportering för att analysera tendenser i kvalitetsmått för att förebygga fel innan de inträffar och mycket mer.

Upptäck PLM

Upptäck fler fördelar med produktlivscykelhantering genom att göra en PLM-affärsutvärdering.

Kom igång med produktlivscykelhantering

Tack för ditt intresse! 

Fyll i formuläret för att få tala med en produktexpert om hur du kommer igång med produktlivscykelhantering.