Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Lösningar för produktlivscykelhantering

Utveckling av ny produkt

Introducera nya produkter på marknaden snabbare med PLM.

Bilden används med tillstånd från Vimek Corporation, Ryssland

Vad är utveckling av ny produkt?

Du har ett nytt produktkoncept. Var ska man börja? Utveckling av ny produkt beskriver den komplicerade processen i att introducera en ny produkt på marknaden. Att hantera de många stegen i den processen är avgörande för att få ut din produkt i tid och enligt budget.

Få ut produkten på marknaden i tid och enligt budget

PLM hjälper er att få bort flaskhalsar och snabba på processen.

Konfigurerbara processarbetsflöden för utveckling av ny produkt

PLM ger processarbetsflöden som gör att alla inblandade i utvecklingen av en ny produkt är i fas och uppdaterade. Konfigurera arbetsflöden enkelt för att matcha just din organisations specifika processer. Inkludera relaterad information som prissättning, materialförteckningar på högsta nivå, marknadsföringstillgångar och andra uppgifter som kompletterar produktdefinitionen.

Automatiserade statusuppdateringar

Få den insyn som behövs för att upptäcka problem innan de inträffar. När alla dina arbetsflöden för utveckling/introduktion av ny produkt hanteras i PLM kan du visuellt spåra förloppet i centraliserade grafiska diagram. Detta gör att du kan övervaka status för introduktion av en ny produkt, snabbt identifiera och lösa potentiella flaskhalsar och undvika kostsamma lanseringsförseningar.

  • Se förloppet i Gantt-diagramformat med färgade statusindikatorer
  • Se projektets förlopp i realtid och dela enkelt uppdateringar med intressenter
  • Utvärdera snabbt var förseningar kan uppstå för att kunna agera snabbt och förebygga dem

Projektmallar för introduktion av ny produkt

Projektuppgiftsmallar i PLM standardiserar milstolpar, slutprodukter och uppgifter efter produktlinje, affärsenhet, produktteam eller annan beteckning. Gör det enklare och effektivera genom att definiera uppgiftstyperna efter varje arbetsflödesstatus, såsom koncept, kravdefinition, utveckling, testning och produktion.

  • Spåra högnivåuppgifter och milstolpar som är nödvändiga för att hantera en produkt genom dess livscykel
  • Använd mallar för att få en leveransorienterad uppdelning av projektet i mindre beståndsdelar
  • Förfina mallarna över tid för att hitta rätt balans mellan flexibilitet och kontroll

Förbättra teamsamarbete och produktivitet

Instrumentpaneler och rapporter

Skapa anpassade, grafiskt detaljerade instrumentpaneler och rapporter för att övervaka status och trender i realtid. Exportera datavyer, tabeller eller rapporter med ett enda klick.

Centraliserat samarbete

Inkludera leverantörer, anlitade tillverkare och kunder i specifika arbetsflöden som styrs med intelligent åtkomstkontroll. Se till att alla är uppdaterade med kontextvyer av uppdaterad produktinformation

Uppgiftsaviseringar

Håll användarna uppdaterade med aviseringar i realtid för uppgiftstilldelning, uppgifter som snart ska lämnas in, som är försenade eller eskalerade samt godkännanden. Konfigurera meddelanden efter relevans så att mottagarna kan vidta åtgärder.

Webbinar: Introducera nya produkter på marknaden snabbare med PLM

I detta on-demand-webbinar tar vi upp:

  • Konfigurerbara projekthanteringsmallar för uppgifter och slutprodukter
  • Spårning av milstolpar för att förutse förseningar och göra korrigeringar
  • Realtidsvyer av utvecklingsstatus och rapporteringsfunktioner

Upptäck PLM

Upptäck fler fördelar med produktlivscykelhantering genom att göra en PLM-affärsutvärdering.

Kom igång med produktlivscykelhantering

Tack för ditt intresse! 

Fyll i formuläret för att få tala med en produktexpert om hur du kommer igång med produktlivscykelhantering.