Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Lösningar för produktlivscykelhantering

Kvalitetshantering

Förbättra produktens säkerhet, pålitlighet och normefterlevnad.

Vad är kvalitetshantering?

Kvalitetshantering är en uppsättning processer som hjälper dig att förutse, kontrollera och åtgärda potentiella problem med produktkvaliteten. Processer såsom rapporter om användningsfel, icke-överensstämmelse och korrigerande/preventiva åtgärder ger effektivitet och spårbarhet. Kvalitet och konstruktion har en sluten ändringsprocess för att förbättra produktdesignerna.

Sluten kvalitetshantering

Förbättra kvalitetsprocesserna genom hela produktutvecklingscykeln och leveranskedjan.

Slutna, länkade kvalitetsprocesser från retur till ändringsbeställning

Förebygg och åtgärda snabbt produktdesignfel och leverantörsfel. Få en fullständig bild av dina kvalitetsdata och kritiska processer från icke-överensstämmelse till tillåtelse att returnera varan (RMA), korrigerande och preventiva åtgärder (CAPA), felläge och effektanalys (FMEA), leverantörens kvalitetsåtgärdsrapport (SCAR) och konstruktionsändring.

Konfigurerbara arbetsflöden för processhantering

Arbetsflöden för kvalitetshanteringsprocessen tillhandahålls med PLM, och du kan enkelt konfigurera dem så att de passar din organisations behov, inklusive:

  • Incidentrapportering om icke-överensstämmelse, analys och förberedelse
  • RMA-förfrågningar om retur, godkännande och reparation
  • Krav för CAPA-efterlevnad
  • Ändringsförfrågningar och ändringsbeställningar

Hjälp med normuppfyllelse och spårbarhet

Processer relaterade till ändring, kvalitet eller annat område som pågår eller är avslutade är fullständigt spårbara. Granskning av normuppfyllelse kan kopplas till ISO-dokument för spårbarhet om din bransch är kraftigt reglerad. Genom hela kvalitetsprocessarbetsflödet refereras till artikeln i fråga för att bibehålla kopplingen.

  • Ändringar dokumenteras med uppgift om vem som skapade dem och när, samt eventuella modifieringar
  • Informationen innehåller uppgifter om vem som har slutgiltigt godkänt på varje nivå och när
  • En enda datakälla krävs för att uppfylla kraven för granskning och normuppfyllelse

Förbättra kvaliteten på dina produkter med PLM

Samla in och analysera kvalitetsdata

Arbetsytor för kvalitetshantering ger dig en central plats för kvalitetsdata och inbyggda rapporteringstabeller och grafer för att hjälpa dig utvärdera kvalitetstendenser och förebygga fel innan de inträffar.

Automatiserade kvalitetsrelaterade uppgifter

Automatiserade kvalitetsarbetsflöden skickar uppgifter, påminnelser och eskaleringar till teammedlemmar som har tilldelats uppgiften med kvarstående arbete som måste slutföras.

Minimera kvalitetsproblemen

Dela produktens användarprestanda och kvalitetsinformation med ingenjörer i ett centraliserat system för att förbättra designer, identifiera leverantörsproblem och göra korrigeringar.

Webbinar: Förbättra ändringshanteringen med PLM

I detta webbinar lär du dig hur produktlivscykelhantering (PLM) kan hjälpa dig att ta kontroll över förändringarna och förbättra kvaliteten på dina produkter med funktioner så som slutet system, länkade kvalitetsprocesser från icke-överensstämmelse till returer till ECR och ECO, konfigurerbara arbetsflöden för att spåra och registrera ändringar i produktdesignen när de genomförs, inbyggd rapportering för att analysera tendenser i kvalitetsmått för att förebygga fel innan de inträffar och mycket mer.

Upptäck PLM

Upptäck fler fördelar med produktlivscykelhantering genom att göra en PLM-affärsutvärdering.

Kom igång med produktlivscykelhantering

Tack för ditt intresse! 

Fyll i formuläret för att få tala med en produktexpert om hur du kommer igång med produktlivscykelhantering.